Anken Là Gì

     

Trong Hóa học, anken là một trong những khái niệm cơ bản, những em cần nắm vững các đặc thù vật lý, hóa học của nó để ứng dụng vào giải bài tập xuất sắc hơn. Hãy thuộc goutcare-gbc.com Education tìm nắm rõ về khái niệm, danh pháp và tính chất của anken trong bài viết sau!


học tập livestream trực tuyến đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh cải tiến vượt bậc điểm số 2022 – 2023 trên goutcare-gbc.com Education
*

Anken là hiđrocacbon ko no, mạch hở trong phân tử gồm chứa các liên kết 1-1 và 1 link đôi C=C.

Bạn đang xem: Anken là gì

Hợp chất có công thức dễ dàng nhất trong hàng Anken là Etilen: CH2 = CH2

Dãy đồng đẳng của anken

Etilen (CH2 = CH2) và những chất kế tiếp có bí quyết phân tử là C3H6, C4H8, C5H10,… Chúng tất cả tính chất giống như etilen với lập thành dãy đồng đẳng bao gồm công thức phân tử chung là CnH2n (n > 2) được điện thoại tư vấn là anken hoặc olefin.

Đồng phân của anken

Đồng phân cấu tạo:Đồng phân tại vị trí liên kết đôi

CH2 = CH – CH2 – CH3

CH2 – CH = CH – CH3

Đồng phân mạch cacbon:

Dưới dây là lấy một ví dụ về đồng phân mạch cacbon của C5H10:


*
Đồng phân hình học:
*
Đồng phân cis: khi mạch chính nằm ở vị trí vị trí cùng một bên với liên kết C=C.Đồng phân trans: khi mạch chính nằm tại vị trí không giống phía với links C=C.
*

Danh pháp của anken

Tên thông thường:

Cách hotline tên thường thì của anken: thương hiệu anken = thương hiệu ankan nhưng mà đổi xua an thành đuôi ilen.

Ví dụ: CH2 = CH2 điện thoại tư vấn là Etilen

CH2 = CH – CH3 điện thoại tư vấn là Propilen

Tên nỗ lực thế:

Cách điện thoại tư vấn tên cầm cố thế: thương hiệu anken = tên ankan và đổi đuôi an thành en.

Quy tắc:

Chọn mạch C lâu năm nhất và tất cả chứa link đôi làm mạch chính.Đánh số C mạch bao gồm từ phía có vị trí gần link đôi nhất.Gọi tên theo thiết bị tự như sau: Số chỉ vị trí nhánh + tên nhánh + thương hiệu C mạch chính + Số chỉ links đôi + en.
tính chất Hóa học Của Clo, Ứng Dụng, Điều Chế Clo, bài Tập Về Clo

Ví dụ:

CH2 = CH2: Eten

CH3 – CH = CH – CH3: But-2-en


*

Tính hóa học vật lý của anken

Anken có một số trong những tính hóa học vật lý như sau:

Ở đk thường, tự C2H4 mang lại C4H8 là chất khí và từ C5H10 trở đi là chất rắn hoặc chất lỏng.Nhiệt độ sôi, ánh nắng mặt trời nóng tung và khối lượng riêng của các anken sẽ tăng vọt theo chiều tăng của phân tử khối.Không chảy trong trước cùng đều nhẹ nhàng hơn nước (D 3).

Tính hóa chất của anken

Phản ứng cộng

Phản ứng cùng là phản bội ứng phân tử hợp chất hữu cơ sẽ phối hợp phân tử khác tạo nên phân tử hợp hóa học mới.

Cộng hidro (Phản ứng hidro hóa):

C_nH_2n + H_2 xrightarrowt^o C_nH_2n+2\CH_2 = CH_2 + H_2 xrightarrowt^oCH_3 - CH_3\CH_3 - CH = CH_2 + H2xrightarrowt^o CH_3 - CH_2 - CH_3
Cộng halogen (Phản ứng halogen hóa):
C_nH_2n + Br_2 xrightarrowt^oC_nH_2nBr_2\C_2H_4 + Br_2 xrightarrowt^o C_2H_4Br_2\C_3H_6 + Br_2 xrightarrowt^o C_3H_6Br_2
Hiện tượng: làm mất đi màu hỗn hợp brom → cần sử dụng phản ứng này để phân biệt anken.

Cộng HX (X là Cl, Oh, Br,…)

Đối với những phản ứng cùng HX vào hidrocacbon không no, những em cần nắm vững quy tắc cộng HX hay còn được gọi là Quy tắc Maccopnhicop (Markovnikov) sau:

Nguyên tử H vẫn gắn với nguyên tử cacbon bậc thấp, ví dụ là C ở liên kết đôi có rất nhiều H hơn.Nhóm halide (X) sẽ gắn cùng với nguyên tử cacbon bậc cao, cụ thể là C ở liên kết đôi bao gồm ít H hơn.Sản phẩm chính của phản bội ứng đó là sản phẩm được tạo nên thành theo luật lệ Maccopnhicop.

Ví dụ:


eginaligned&CH_2 = CH_2 + HBr → CH_3 - CH_2Br\&CH_2 = CH_2 + H-OHxrightarrowH^+CH_3 - CH_2OH\&CH_3-CH=CH_2+HBr o CH_3-CHBr-CH_3 small ext (2 - brompropan: sản phẩm chính)\&CH_3-CH=CH_2+HBr o CH_3-CH_2-CH_2Br small ext (1 - brompropan: thành phầm phụ)\endaligned

Phản ứng trùng hợp


nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, p, xtsout < CH_2-CH_2sout > _n
Trong đó, chất đầu (CH2 = CH2) là monome, -CH2 – CH2– là mắc xích của polime, n là thông số trùng hợp.

Phản ứng trùng vừa lòng là sự kết hợp liên tiếp của rất nhiều phân tử nhỏ tuổi tương trường đoản cú hoặc tương đương nhau, tạo nên những vô cùng tử rất cao gọi là polime.

Xem thêm: Người Có Lượt Follow Nhiều Nhất Instagram Việt Nam 2020

Tên của polime = poli + thương hiệu của monome.

Phản ứng oxi hóa

Oxi hóa trả toàn:

C_nH_2n+frac3n2O_2xrightarrowt^onCO_2+nH_2O
Trong phản nghịch ứng oxi hóa hoàn toàn, số mol của H2O = số mol của CO2.

Oxi hóa không hoàn toàn:
*

Phản ứng trên dùng làm nhận biết anken vị hợp chất này rất có thể làm mất màu dung dịch KMnO4.

Cách pha chế anken

Trong phòng thí nghiệm:
Ancol Isoamylic Là Gì? bí quyết Ancol Isoamylic Và bài bác Tập Vận Dụng

Etilen sẽ được điều chế từ ancol etylic theo phương trình như sau:


C_2H_5OHxrightarrowH_2SO_4, 170^oCCH_2=CH_2+H_2O
Trong công nghiệp:Anken còn được pha chế từ ankan theo phương trình:


C_nH_2n+2 xrightarrowt^o, p, xtC_nH_2n+H_2

Ứng dụng của Anken

Anken được dùng để chế tạo màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nước,… bằng cách trùng vừa lòng etilen, propilen, butilen,… chiếm được polimeAnken được áp dụng để sản xuất rượu, dẫn xuất halogen và một vài chất khácMonome được gửi hóa từ Etilen nhằm tổng hợp hàng loạt polime đáp ứng nhu cầu nhu cầu phong phú và đa dạng của đời sống, kỹ năng

Giải một trong những bài tập sách giáo khoa

Bài 1 trang 132 SGK

Viết các phương trình chất hóa học minh họa:

a) Để tách metan tự hỗn hợp với một lượng nhỏ tuổi etilen, bạn ta dẫn tất cả hổn hợp khí trải qua dung dịch brom dư

b) Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4, thấy color của hỗn hợp nhạt dần bao gồm kết tủa màu nâu black xuất hiện

Giải:


a)Khispace dẫnspace hỗnspace hợpspace khíspace (gồmspace CH_4spacevàspace C_2H_4)space quaspace dungspace dịchspace bromspace dưspace thìspace C_2H_4spacesẽspace\ tácspace dụngspace vớispace dungspace dịchspace nướcspace brom,space CH_4spacekhôngspace tácspace dụngspace sẽspace đispace raspace khỏispace bìnhspace đượcspace dungspace\ dịchspace nướcspace bromspace, PTHHspace nhưspace sau:
CH_2=CH_2+Br_2 o CH_2Br-CH_2Br
eginaligned&b)PTHHspace khispace sụcspace khíspace propilenspace C_3H_6space vàospace dungspace dịchspace KMnO_4\&3CH_2=CH-CH_3+2KMnO_4+4H_2O o 3CH_2(OH)-CH(OH)-CH_3+2MnO_2downarrow +2KOH&endaligned

Bài 6 trang 132 SGK

Dẫn thong thả 3,36 lít lếu láo hợp tất cả etilen với propilen (đktc) vào hỗn hợp brom thấy dung dịch bị bay màu và không tồn tại khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau làm phản ứng tăng 4,9gam.

a) Viết những phương trình hóa học và giải thích các hiện tượng lạ ở xem sét trên

b) Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp ban đầu

Giải:

a) những phương trình chất hóa học sau bội nghịch ứng:


eginaligned& CH_2=CH_2+Br_2 arr CH_2Br-CH_2Br\&CH_2=CH-CH_3+Br_2 arr CH_2Br-CHBr-CH_3endaligned
Giải thích: hỗn hợp brom bị phai màu do brom làm phản ứng với các thành phần hỗn hợp tạo thành hợp chất không màu. Hóa học lỏng tạo ra thành có tác dụng cho khối lượng bình tăng

b)

Gọi x và y thứu tự là số mol của


C_2H_4 ,C_3H_6
Ta bao gồm 3,36l lếu láo hợp gồm etilen và propilen: x+y = (3,36/22,4) = 0,15 (1)

Khối lượng hỗn hợp sau bội phản ứng tăng 4,9gram thiết yếu là khối lượng của etilen cùng propen bỏ vào nên: 28x+42y=4,9 (2)

Từ (1) cùng (2) ta tất cả hệ phương trình:


egincases&n_hh=x+y=0,15\&m_hh=28x+42y=4,9endcases\=>x=0,1mol,y=0,05mol\=>V\%C_2H_4= 66,7\%\=>V\%C_3H_6=33,3\%

Học livestream trực tuyến đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh nâng tầm điểm số 2022 – 2023 tại goutcare-gbc.com Education

goutcare-gbc.com Education là nền tảng học tập livestream trực con đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh đáng tin tưởng và hóa học lượng số 1 Việt Nam giành riêng cho học sinh tự lớp 8 đi học 12. Với nội dung chương trình huấn luyện và giảng dạy bám sát chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, goutcare-gbc.com Education để giúp các em rước lại căn bản, nâng tầm điểm số và cải thiện thành tích học tập tập.


tính chất Hóa học Của Phi Kim Và bài Tập áp dụng Có Đáp Án

Tại goutcare-gbc.com, các em đang được đào tạo bởi những thầy cô thuộc top 1% cô giáo dạy tốt toàn quốc. Các thầy cô đều phải sở hữu học vị trường đoản cú Thạc Sĩ trở lên với trên 10 năm gớm nghiệm đào tạo và có tương đối nhiều thành tích xuất sắc trong giáo dục. Bằng phương pháp dạy sáng sủa tạo, gần gũi, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức một cách mau lẹ và dễ dàng dàng.

goutcare-gbc.com Education còn có đội ngũ ráng vấn học tập chuyên môn luôn luôn theo sát quy trình học tập của những em, hỗ trợ các em giải đáp mọi thắc mắc trong quy trình học tập và cá thể hóa lộ trình học tập của mình.

Với áp dụng tích hợp tin tức dữ liệu cùng căn cơ công nghệ, mỗi lớp học tập của goutcare-gbc.com Education luôn bảo đảm đường truyền định hình chống giật/lag buổi tối đa với chất lượng hình ảnh và âm thanh xuất sắc nhất.

Nhờ nền tảng gốc rễ học livestream trực tuyến mô rộp lớp học offline, những em hoàn toàn có thể tương tác trực tiếp với giáo viên thuận tiện như lúc học tại trường.

Khi biến đổi học viên trên goutcare-gbc.com Education, các em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp tổng thể công thức và câu chữ môn học được biên soạn chi tiết, tinh tướng và chỉn chu giúp những em học tập cùng ghi nhớ con kiến thức dễ ợt hơn.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Thuê Đất Nông Nghiệp » Dịch Vụ Tư Vấn 24/7, Please Wait

goutcare-gbc.com Education khẳng định đầu ra 8+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm cho học viên. Nếu như không đạt điểm số như cam kết, goutcare-gbc.com sẽ hoàn trả các em 100% học tập phí. Những em đừng chậm tay đăng ký kết học livestream trực đường Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học 2022 – 2023 trên goutcare-gbc.com Education ngay hôm nay để được hưởng mức học phí siêu ưu đãi lên đến mức 39% giảm từ 699K chỉ với 399K.