Bạn đang xem:

b) Cô cạn dung dịch Y thu được hóa học rắn Z. Nung Z đến khối lương không đổi thì chiếm được m gam chất rắn. Tính quý giá của m.


Viết PTHH tiến hành dãy đưa hóa sau:

NaNO3→1HNO3→2MgNO32→3NaNO3                                   ↓4                                  NO


Hỗn hợp X tất cả FeS2 với MS tất cả số mol bởi nhau. M là sắt kẽm kim loại có hóa trị ko đổi. Mang lại 6,51 gam X chức năng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 dư, nung rét thu được hỗn hợp A với 13,216 lít (đktc) hỗn hợp khí B (gồm NO2 cùng NO) có cân nặng 26,34 gam. Thêm lượng dư dung dịch BaCl2 loãng dư vào A thấy có m1 gam kết tủa trắng. Xác minh kim các loại M cùng tính cực hiếm m1.


Cho 11,82 gam muối cacbonat của một sắt kẽm kim loại hóa trị 2 vào dung dịch HCl dư, sau phản bội ứng nhận được 1,344 lít khí (đktc). Xác minh công thức muối hạt cacbonat cùng thể tích hỗn hợp HCl 1M đã phản ứng.


Cho 180 ml dung dịch NaOH 2M vào 120 ml dung dịch H3PO4 2M cho đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X. Tính khối lượng từng muối trong hỗn hợp X.


Cho 6,24 gam tất cả hổn hợp X có Cu và CuO tác dụng hết với hỗn hợp HNO3 dư. Kết thúc các phản bội ứng thu được dung dịch Y cùng 0,896 lít khí NO tuyệt nhất (đktc).

a) Tính khối lượng mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp X.
Xem thêm: 4 Reasons Why It'S Important To Learn English Is So Important

Cho trường đoản cú từ đến khi xong 100 ml hỗn hợp H2SO4 2M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,5M và KHCO3 2M. Sau phản ứng kết thúc thu được V lít khí (đktc). Tính quý hiếm của V.


Cho 100 ml dung dịch H2SO4 0,25M vào 200 ml dung dịch NaOH 0,1M, sau phản bội ứng thu được hỗn hợp Z. Tính pH của dung dịch Z.


Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam hợp chất hữu cơ A nhận được 2,016 lít khí CO2 đktc cùng 1,62 gam H2O. Biết tỉ khối tương đối của hóa học A so với oxi là 5,625. Xác dịnh cách làm phân tử của A.


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tầm giá dành cho tất cả những người Việt.


khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài xích tập những môn

cỗ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn tổn phí

Thông tin lao lý


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nước ta

vietjackteam


Xem thêm: Cho Đoạn Mạch Rlc Mắc Nối Tiếp, Với Cảm Kháng, Cho Đoạn Mạch Rlc Nối Tiếp, Giá Trị Của R Đã Biết

gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền