Bring To Là Gì

     

Ex: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.

Bạn đang xem: Bring to là gì

Ban nhạc yêu mến của tôi, the Wall, sẽ gây ra một album new vào mùa thu này.


*

mang đến cái gì, thường xuyên là dòng không hay phr.v

Ex: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ầm ĩ khiến cho người khác đau đầu.


*

lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Ex: Predators prefer khổng lồ bring down weak or sick prey.Những động vật hoang dã ăn giết thịt thường làm gục những nhỏ mồi bé dại bé cùng yếu ớt.


*

dẫn đến, sở hữu đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Ex: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn né và đồng minh dụng sẽ giúp đỡ giảm cân.


*

tuyển dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

Ex: The company brought in new team of project planners.Công ty sẽ thuê một tổ mới cho những nhà hoạch định dự án.

Xem thêm: Chi Tiết Nâng Hạng Bằng C Lên Fc Bao Nhiêu Năm 2021, Nâng Hạng Bằng C Lên Fc Năm 2021


*

đưa ra /brɪŋ ʌp/

Ex: Can you bring up the main menu again?Bạn hoàn toàn có thể đưa lại thực 1-1 cho tôi coi được ko ?


bring out
(phr. V.): làm cho xảy ra, dẫn đến, tạo ra /brɪŋ aʊt/

Giải thích: to lớn produce something; to lớn publish somethingEx: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.Ban nhạc ưa thích của tôi, the Wall, sẽ tạo ra một album new vào ngày thu này.


bring on: đem đến cái gì, hay là chiếc không hay /phr.v/

Giải thích: khổng lồ make something ​happen, usually something ​badEx: The ​loud ​music ​brought on another one of his ​headaches.Nhạc ầm ĩ khiến người khác đau đầu.


bring down: lật đổ, hạ bệ /brɪŋ daʊn/

Giải thích: Ex: Predators prefer khổng lồ bring down weak or sick prey.Những động vật hoang dã ăn giết thường làm gục những con mồi bé dại bé với yếu ớt.


bring about: dẫn đến, với đến /brɪŋ əˈbaʊt/

Giải thích: to make something happen, especially khổng lồ cause changes in a situationEx: Dieting and exercise will bring about weight lossĂn tránh và bạn bè dụng sẽ giúp giảm cân.


bring in: tuyển dụng, dẫn tới /brɪŋ ɪn/

Giải thích: to hire or recruitEx: The company brought in new team of project planners.

Xem thêm: Lông Mi Bị Rụng Có Mọc Lại Không ? Sau Khi Nối Mi Bị Rụng Mi Thật Có Mọc Lại Không

Công ty đang thuê một đội mới cho những nhà hoạch định dự án.


bring up(phr. V.): chuyển ra /brɪŋ ʌp/

Giải thích: khổng lồ introduce a topicEx: Can you bring up the main menu again?Bạn hoàn toàn có thể đưa lại thực đối kháng cho tôi xem được ko ?