BULLET LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Bullet là gì

*
*
*

bullet
*

bullet /"bulit/ danh từ đạn (súng trường, súng lục)dumdum bullet: đạn đum đum (số nhiều) (quân sự), (từ lóng) phân tử đậu
đạnGiải mê say EN: 1. A weight, usually bullet-shaped, on a wire rope or line that snags retrievable devices, such as bộ vi xử lý core barrels, from a borehole.a weight, usually bullet-shaped, on a wire rope or line that snags retrievable devices, such as chip core barrels, from a borehole.2. A scraper with an adjustable spring blade that removes debris from the walls of a pipeline.a scraper with an adjustable spring blade that removes debris from the walls of a pipeline.3. A bullet-like cylinder containing nitroglycerin that is exploded in a borehole.a bullet-like cylinder containing nitroglycerin that is exploded in a borehole.4. See TORPEDO.see TORPEDO.Giải mê say VN: 1. Vật nặng, thông thường sẽ có hình viên đạn, được nối với dây kim loại, có tác dụng thủng các thiết bị có thể sửa chữa trị được, ví dụ đáy thùng, từ dưới lỗ khoan. 2. Loại nạo với một lốc xoáy điều chỉnh dùng để làm dỡ bỏ gạch vụn trên thành ống dẫn. 3. Xylanh hình đạn cất nitroglycerin đặt nổ trong tâm địa lỗ khoan. 4. Coi TORPEDO.bullet forceps: kìm gắp đạnbullet head nail: đinh hình đầu đạnbullet nozzle: ống phụt đầu đạnbullet worm: vết thương đạnLĩnh vực: xây dựngviên đạnbullet boardbảng thông báobullet list chartbiểu đồ danh sách kiểu bullethollow bulletvật có rỗngđợt hoàn trả nợbullet bondtrái phiếu hoàn lại một lầnbullet loankhoản vay hoàn lại một lầnbullet loankhoản vay mượn trả một lầnbullet maturityhạn hoàn lại một lần <"bulit> o đầu đạn, đạn o đạn súng xuyên thủng o đạn lấy mẫu vách § hollow bullet : vật có rỗng, ống hình trụ rỗng sử dụng làm ống lõi khoan
*

*Xem thêm: Ý Nghĩa Xét Nghiệm Hbv Là Gì, Những Thông Tin Cần Biết Về Virus Hbv

*

bullet

Từ điển Collocation

bullet noun

ADJ. live | stray | explosive | plastic, rubber | .45 calibre, etc. | machine-gun, rifle, tracer

VERB + BULLET fire, spray sth with The embassy was sprayed with bullets. | shoot (used of a gun) faster than a machine-gun can shoot bullets | be riddled with The toàn thân was riddled with bullets. | put They had put a bullet through his brain.

BULLET + VERB hit sb/sth, shoot sb, strike sb/sth The second bullet hit her in the back. | miss sb/sth The bullet missed his heart by less than an inch. | enter sb/sth | kill sb | be lodged, lodge Surgeons are trying khổng lồ remove a bullet lodged near his spine. | go, pass | fly across, around, etc. Sb/sth, rip through sb/sth, smash/thud into sb/sth, whistle past sb/sth A stray bullet whistled past his ear. | bounce, ricochet The bullets ricocheted off the stones.

BULLET + NOUN hole | wound | scar

PREP. ~ from It is a bullet from the same gun that killed the Italian. | ~ in/through The second bullet hit her in the back.

PHRASES a hail/volley of bullets They died in a hail of bullets. | a sniper"s bullet She was shot through the head by a sniper"s bullet.

Từ điển WordNet


English Slang Dictionary

one year in county jail

Microsoft Computer Dictionary

n. A typographical symbol, such as a filled or empty circle, diamond, box, or asterisk, used khổng lồ set off a small block of text or each thành quả in a list. Round & square bullets are used lớn set off different levels of information. See also dingbat.

Investopedia Financial Terms


1) A one-time lump-sum repayment of an outstanding loan, typically made by the borrower after very little, if any, amortization of the loan. This can also refer khổng lồ a loan that requires a disproportionately large portion (or even all) of the loan to lớn be repaid at maturity.2) A slang term for a letter of rejection sent to a job applicant, informing the candidate thathe or shehas not been offered the job, has been denied an interview or some similar size of rejection.


Xem thêm: What Is Beneficiary Bank Là Gì, Definition Of Beneficiary, Beneficiary Name Là Gì

1) Loans can have provisions built into them upon issuance lớn allow borrowers to lớn make a one-time lump-sum repayment of the loan at their discretion. This option can prove useful for borrowers, particularly if their financial situation significantly changes for the better shortly after the loan is issued. For example,an early lump-sum repayment can considerably lower the interest expense accrued over the course of the loan.2) Companies typically send out bullet letters once they have filled the position they had available, or (if the bullet letter denies an interview) once the company has selected its entire interview pool. In other cases, a company may simply state inthejob advertisement thatit will only tương tác applicantswho areselected foran interview.