Cách Mạng Tư Sản Mỹ

     

Nêu phần nhiều điểm thông thường và riêng của biện pháp mạng tư sản Anh cầm cố kỉ XVII, cuộc chiến tranh giành hòa bình của những thuộc địa Anh ngơi nghỉ Bắc Mĩ và phương pháp mạng tứ sản Pháp cuối gắng kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, hệ thống kiến thức,…).

Bạn đang xem: Cách mạng tư sản mỹ


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Điểm chung:

Các cuộc CMTS thời gian cận đại đều phải có điểm phổ biến là hy vọng đánh đổ chế độ phong kiến để mở đường đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

* Bảng so sánh những cuộc CMTS giai đoạn cận đại

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh cố kỉnh kỉ XVII

Chiến tranh giành chủ quyền của các thuộc địa Anh sống Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp cuối nạm kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ cơ chế phong kiến chăm chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.

- Mở đường mang đến chủ nghĩa tư phiên bản Bắc Mĩ phạt triển.

- Xóa bỏ cơ chế quân chủ chuyến chế.

- Mở đường đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, bốn sản.

Tư sản , chủ nô.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Chung Của Ngành Thân Mềm, Nêu Đặc Điểm Chung Và Vai Trò Của Ngành Thân Mềm

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải phóng dân tộc.

Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chính sách phong kiến, mở đường mang lại chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- tùy chỉnh chế độ quân công ty lập hiến.

- giải hòa Bắc Mĩ khỏi sự kẻ thống trị của thực dân Anh, thành lập tổ quốc tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- đóng góp phần thúc đẩy phương pháp mạng chống phong kiến ở châu Âu, trào lưu đấu tranh của quần chúng Mĩ La-tinh cuối gắng kỉ XVIII đầu cố gắng kỉ XIX.

Xem thêm: Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 10 Bài 2, Lý Thuyết Giáo Dục Quốc Phòng 10 Bài 2

- Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn tích phong kiến, mở đường mang lại chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.