Cách tính nhanh số đồng phân

     

Tính đồng phân của một chất là thắc mắc thường xuyên chạm mặt trong các bài khám nghiệm và đề thi, để tính số đồng phân 1 cách nhanh nhất chúng ta hãy cùng Top giải mã đến với bài viết Công thức tính đồng phân dưới đây nhé:


15. Công thức tính số đi, tri, tetra.....n peptit tối nhiều tạo bởi vì hỗn hợp có x amino axit không giống nhau:


1. Công thức tính số đồng phân ancol solo chức no, mạch hở: CnH2n+2O2

Số đồng phân CnH2n+2O2 = 2n- 2 ( 13H8O = 23-2= 2

b. C4H10O = 24-2= 4

c. C5H12O = 25-2= 8

2. Cách làm tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở: CnH2nO

- Anđehit là hầu hết hợp chất hữu cơ trong phân tử gồm nhóm –CH = O link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Bạn đang xem: Cách tính nhanh số đồng phân

- CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử chứa một nối đôi ở đội chức CHO.

- Số đồng phân CnH2nO = 2n- 3 ( 23H6O, C4H8O.

- C3H6O, C4H8O là bí quyết của anđehit no, 1-1 chức, mạch hở.

*
bí quyết tính đồng phân cấp tốc nhất" width="671">

3. Bí quyết tính số đồng phân axit cacboxylic solo chức no, mạch hở: CnH2nO2

- Axit cacboxylic là phần đông hợp hóa học hữu cơ vào phân tử có nhóm –COOH liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Vào phân tử chứa một nối đôi ở nhóm chức COOH.

- Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 3 ( 24H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4

c. C6H12O2= 26-3= 8

4. Cách làm tính số đồng phân este solo chức no, mạch hở: CnH2nO2

Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 2 ( 12H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

5. Công thức tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Khái niệm: Ankan là đều hiđrocacbon no, mạch hở. Vào phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn C-C với C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ gồm đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

Công thức tính nhanh

2n - 4 + 1 (3 4H10

- Số đồng phân ankan vẫn là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

6. Công thức tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

- Anken là các hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử chứa một link đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken tất cả đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối đôi với đồng phân hình học.

Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

- Xét 2C với nối đôi, mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm cụ (giống hoặc không giống nhau).

Xem thêm: Cho 7 68G Cu Vào 200Ml Dung Dịch Gồm Hno3 0,6M Và H2So4 0,5M

- Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C với nối đôi đang còn 2C với H nhóm thế.

*
cách làm tính đồng phân sớm nhất (ảnh 2)" width="838">

- Nếu đề bài xích yêu cầu tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Trường hợp yêu mong tính đồng phân (bao bao gồm đồng phân hình học) vẫn là 1+1+2 = 4 đồng phân.

- Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C có nối đôi đã còn 3C với H nhóm thế.

*
cách làm tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 3)" width="846">

7. Công thức tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

- Ankin là số đông hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử đựng một liên kết ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối bố và không tồn tại đồng phân hình học.

Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, từng C đã liên kết với cùng một nhóm cố kỉnh (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C cùng H là nhóm thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta gồm 2 đồng phân ankin.

8. Cách làm tính số đồng phân ancol đối chọi chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân

9. Bí quyết tính số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n

10. Phương pháp tính số đồng phân trieste tạo vị glyxerol và các thành phần hỗn hợp n axit béo:

Công thức:

*
cách làm tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 4)" width="456">

11. Phương pháp tính số đồng phân ete 1-1 chức no CnH2n+2O:

Công thức:

*
bí quyết tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 5)" width="450">

Áp dụng: Với n = 3 ta bao gồm công thức ete là C3H8O, nạm vào cách làm ta được:

 đồng phân là CH3-O-C2H5

12. Bí quyết tính số đồng phân xeton đối kháng chức no CnH2nO:

- Xeton là hầu hết hợp hóa học hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm C = O liên kết trực tiếp với nhì nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Vào phân tử chứ một nối đôi ở nhóm chức CO.

Công thức:

*
phương pháp tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 6)" width="423">

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

*
công thức tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 7)" width="672">

Lưu ý: Anđehit với xeton bao gồm cùng công thức phân tử cùng với nhau, nên khi đề bài chỉ cho CTPT mà lại không nhắc đến một số loại hợp hóa học nào thì bắt buộc tính cả hai.

13. Phương pháp tính số đồng phân RH thơm với đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

Xem thêm: Cho S + H2So4 Đặc Nóng ) → X + H2O, Lưu Huỳnh Tác Dụng Với Dung Dịch H2So4 Đặc Nóng

CnH2n-6 = (n - 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8

- Ta gồm n = 7, cố kỉnh vào cách làm ta được (7-6)2 = 1

14. Phương pháp tính số đồng phân phenol solo chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

15. Phương pháp tính số đi, tri, tetra.....n peptit tối nhiều tạo bởi vì hỗn hợp bao gồm x amino axit không giống nhau:

- Số n peptit max = xn

Ví dụ: bao gồm tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit chiếm được từ lếu láo hợp có 2 amino axit là glyxin với alanin?