Carvacrol Là Gì

     

*
*
*
*
*
*
*
Điều Chế Carvacrol như vậy Nào?

Carvacrol có thể được điều chế tổng phù hợp theo một trong những con đường. Sự hợp tuyệt nhất của axit cymol sulfonic với kali ăn da dẫn đến quy trình khử lưu lại huỳnh. Khi đến axit nitơ chức năng với 1-metyl-2-amino-4-propyl benzen , một chất tạo nên phản ứng điazo hóa.

Bạn đang xem: Carvacrol là gì

Việc đun nóng lâu hơn long não với iốt hoặc carvol cùng với axit photphoric băng cũng sẽ được chứng minh.

Xem thêm: Most Recent Job Title Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Job Title

Quy trình khử hydro của carvone với hóa học xúc tác palladi-carbon đã được thành lập.

Xem thêm: Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề: Tạo Ra Những Giải Pháp Đột Phá Bằng Phương Pháp

Nó cũng đã được điều chế bằng phương pháp transalkyl hóa cresols isopropyl hóa . Nó được chiết xuất từ tinh ​​dầu Origanum bởi dung dịch kali 50%.

Carvacrol là 1 trong những loại dầu đặc đặt ở 20 ° C thành một khối tinh thể có điểm nóng chảy 0 ° C cùng điểm sôi 236–237 ° C. Quá trình oxy hóa cùng với clorua fe sẽ chuyển nó thành dicarvacrol, trong lúc photpho pentachlorua đổi mới nó thành chlorcymol. <1>