CHO 13 5G NHÔM TÁC DỤNG VỪA ĐỦ

     
*

Cho 13,5g sắt kẽm kim loại nhôm chức năng với 8,96l khí oxi sinh hoạt đktc.

Bạn đang xem: Cho 13 5g nhôm tác dụng vừa đủ

a. Viết PTHH xảy ra?

c. Tính số mol hóa học dư. ( 0,025mol)

b. Tính cân nặng sản phẩm sau khi phản ứng kết thúc?(25,5 gam)

 


*

(n_Al=dfrac13,527=0,5left(mol ight)\n_O_2=dfrac8,9622,4=0,4left(mol ight)\pthh:4Al+3O_2underrightarrowt^o2Al_2O_3) (LTL:dfrac0,54 => Oxi dư , Al hết (n_O_2left(p extư ight)=dfrac34n_Al=0.375left(mol ight)) (n_O_2left(d ight)=0,4-0,375=0,025left(mol ight))(n_Al_2O_3=dfrac12n_Al=0,25left(mol ight)\m_Al_2O_3=0,25.102=25,5g)


*

Đốt cháy trọn vẹn 5,4 (g) nhôm trong bình đựng khí oxi tạo ra nhôm oxit.

Xem thêm: Thơ Về Thân Phận Người Phụ Nữ, Thơ Về Số Phận Người Phụ Nữ Phong Kiến

a)Viết phương trình bội phản ứng xảy ra?

b) tính trọng lượng nhôm oxit chế tạo thành?

c)tính thể tích khí oxi phải dùng sống dktc.

Xem thêm: Chương Iii : Cách Mạng Tư Sản Mỹ, Nguyên Nhân Cách Mạng Tư Sản Mỹ

d)Muốn có cân nặng oxi nói trên,phải phân hủy bao nhiêu gam KClO3?


4Al+3O2-to>2Al2O3

0,2----0,15-------0,1

nAl=(dfrac5,427)=0,2 mol

m Al2O3=0,1.102=10,2g

=>VO2=0,15.22,4=3,36l

2KClO3-to>2KCl+3O2

0,1----------------------0,15

=>m KClO3=0,1.122,5=12,25g

 


 Cho 13,5g sắt kẽm kim loại nhôm chức năng với 8,96l khí oxi làm việc đktc. Cân nặng của nhôm oxit sau khi phản ứng kết thúc là :

A. 49,25 g ; B. 79,0 g ; C. 25,5 g ; D. 39.5 g


Số mol Al=0,5mol

Số mol O2= 8,96/22,4=0,4 mol

4Al +3O2->2Al2O3

0,5. 0,4

TA CÓ 0,5/4 oxi dư 

4Al+ 3O2-> 2Al2O3

0,5. 0,25

m(Al2O3)= 0,25.102=25,5g

Chọn C

 


Số mol của nhôm

nAl = (dfracm_AlM_Al=dfrac13,527=0,5left(mol ight))

Số mol của khí oxi ở dktc

nO2 = (dfracV_O222,4=dfrac8,9622,4=0,4left(mol ight))

Pt : 4Al + 3O2 → 2Al2O3(|)

4 3 2 0,5 0,4 0,25

Lập tỉ số so sánh : (dfrac0,54>dfrac0,43)

⇒ Al làm phản ứng hết, O2 dư

⇒ đo lường và thống kê dựa vào số mol Al

Số mol của nhôm oxit

nAl2O3 = (dfrac0,5..24=0,25left(mol ight))

cân nặng của nhôm

mAl2O3 = nAl2O3 . MAl2O3

= 0,25 . 102

= 25,5 (g)

⇒ lựa chọn câu : C

 Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng 1
Bình luận (0)
Oxi hóa một lượng nhôm (vừa đủ) ở ánh nắng mặt trời cao, nhận được 10,2 gam nhôm oxit Al2O3.a. Viết PTHH của phản ứng xảy rab. Tính khối lượng nhôm đang phản ứng.c. Tính thể tích oxi đề xuất dùng (đktc).d. Tính thể tích không khí (đktc) đựng lượng oxi nói trên, biết oxi chiếm 01/05 thể tích ko khí.
Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa họcKiểm tra chương IV Oxi-Không khí: Đề 2
1
0
GửiHủy

a/ PTHH

(4Al+3O_2underrightarrowt^o2Al_2O_3)

b/

Ta có: (n_Al_2O_3=dfrac10.2102=0.1left(mol ight))

(4Al+3O_2underrightarrowt^o2Al_2O_3)

4 2

x 0.1

(=>x=dfrac0.1cdot42=0.2=n_Al)

(=>m_Al=0.2cdot27=5.4left(g ight))


Đúng 1

Bình luận (0)

Cho Nhôm tác dụng hoàn toản với 25 g HCI đến khi phản ứng xong thu được V lít khí nghỉ ngơi đktc?

a) Viết PTHH xảy ra?

b)Tính cân nặng Nhôm vẫn phản ứng và tính V?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa học
2
0
GửiHủy

(n_HCl=dfrac2536,5=dfrac5073mol)

2Al + 6HCl ( ightarrow) 2AlCl3 + 3H2

(Rightarrow n_Al=dfracdfrac5073.26=dfrac50219mol\m_Al=dfrac50219.27=dfrac45073g)

(n_H_2=dfracdfrac5073.36=dfrac2573mol\V_H_2=dfrac2573.22,4=dfrac56073l)


Đúng 3

Bình luận (0)

a: (2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2)

b: (n_HCl=dfrac2536.5=dfrac5073left(mol ight))

(Leftrightarrow n_AlCl_3=dfrac15073left(mol ight)=n_Al)

(m_Al=dfrac15073cdot27=dfrac405073left(g ight))

 


Đúng 2
Bình luận (0)

cho 32,4 gam sắt kẽm kim loại nhôm công dụng với 23,7984 lít khí oxi (đkt)

a.chất nào còn dư sau phản nghịch ứng

b.tính khối lượng nhôm oxit tạo ra thành sau phản bội ứng

c.cho toàn thể lượng khí sắt kẽm kim loại nhôm nghỉ ngơi trên vào hỗn hợp axit HCL .Sau khi phản ứng sảy ra hoàn toàn thu đc bao nhiêu lít khí H2 ở (đkt)


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Hóa học
1
1
GửiHủy

n Al=(dfrac32,427)=1,2 mol

n O2=(dfrac23,798422,4)=1,062mol

4Al+3O2-to>2Al2O3

1,2---------------0,6 mol

O2 dư

=>m Al2O3=0,6.102=61,2g

2Al+6HCl->2AlCl3+3H2

1,2-----------------------1,8 mol

=>VH2=1,8.22,4=40,32l

 

 


Đúng 3

Bình luận (0)
2Al2O3a)+tính+khối+lượng+nhôm+oxit+(Al2O3)+tạo+thành b)tính+thể+tích+khí+oxi(đktc)+tham+gia+phản+ứ...">

cho 5,4 g nhôm tác dụng vừa đủ với khí oxi thu được nhôm oxit theo phương trình hóa học sau :4Al+3O2->2Al2O3

a) tính khối lượng nhôm oxit (Al2O3) tạo thành 

b)tính thể tích khí oxi(đktc) thâm nhập phản ứng 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa họcĐề cương ôn tập cuối HKI
1
0
GửiHủy

Làm gộp cả phần a cùng b

Ta có: (n_Al=dfrac5,427=0,2left(mol ight))

(Rightarrowleft{eginmatrixn_O_2=0,15mol\n_Al_2O_3=0,1molendmatrix ight.) (Rightarrowleft{eginmatrixV_O_2=0,15cdot22,4=3,36left(l ight)\m_Al_2O_3=0,1cdot102=10,2left(g ight)endmatrix ight.)

 


Đúng 2

Bình luận (0)

Cho 13,5g kẽm tác dụng với dung dịch gồm chứa 16,3gam axit sunfuric (H2SO4)Sau lúc phản ứng ngừng thu được kẽm sunfat(ZnSO4) với 0.,3 gam khí hiđro(H2)a)viết phương trình chữ bội nghịch ứngb)tính trọng lượng nhôm clorua tạo ra thành


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Hóa họcBài 16: Phương trình hóa học
0
1
GửiHủy
Bài 2: mang đến nhôm công dụng với oxi sản xuất thành 40,8 g nhôm oxit Al2O3. A.Viết PTHH của bội phản ứng xảy ra.b.Tính cân nặng nhôm đã tham gia phản nghịch ứng.c.Tính thể tích (ở đktc) của khí oxi đã phản ứng. Giúp mình với
Đọc tiếp

Bài 2: đến nhôm công dụng với oxi tạo nên thành 40,8 g nhôm oxit Al2O3. A.Viết PTHH của phản ứng xảy ra.b.Tính cân nặng nhôm vẫn tham gia làm phản ứng.c.Tính thể tích (ở đktc) của khí oxi vẫn phản ứng. Giúp mình với


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Hóa học
1
0
GửiHủy

(a,PTHH:4Al+3O_2 ightarrow^t^o2Al_2O_3\b,n_Al_2O_3=dfrac40,8102=0,4left(mol ight)\Rightarrow n_Al=2n_Al_2O_3=0,8left(mol ight)\Rightarrow m_Al=0,8cdot27=21,6left(g ight)\b,n_O_2=dfrac32n_Al_2O_3=0,6left(mol ight)\Rightarrow V_O_2left(đktc ight)=0,6cdot22,4=13,44left(l ight))


Đúng 2

Bình luận (0)

Nhôm chức năng với axit sunfuric tạo ra nhôm sunfat và khí hidro

a) Viết PTHH xảy ra

b) Tính thể tích khí hidro(ở đktc) thu được khi bao gồm 10,8 gam nhôm bội nghịch ứng

c) Tính trọng lượng axit H2SO4 đã bội nghịch ứng nhằm thu được 11,2 lít khí hidro( làm việc đktc)


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

HD:

a,

2AL+3H2SO4=>AL2(SO4)3+3H2

b,

Ta có: nAL=10.8/27=0.4(mol)

theo phương trình ta có: nH2=3/2nAL=0.6(mol)

=> VCO2=0.6*22.4=13.44(lít)

c,

Ta có: nH2=11.2/22.4=0.5(mol)

theo phương trình ta có: nH2SO4=nH2=0.5(mol)

=>mH2SO4=0.5*98=49(g)

 

 


Đúng 0

Bình luận (3)