CHO BUTAN QUA XÚC TÁC THU ĐƯỢC HỖN HỢP X

     

Câu 162427: Cho Butan qua xúc tác ở ánh nắng mặt trời cao thu được các thành phần hỗn hợp X bao gồm C4H10, C4H8, C4H6 với H2. Tỉ khối của X so với Butan là 0,4. Nếu mang đến 0,6 mol X vào dung dịch Brom dư thì số mol Brom tối đa phản nghịch ứng là?

A.

Bạn đang xem: Cho butan qua xúc tác thu được hỗn hợp x

0,48 mol

B.

Xem thêm: Cách Điều Chế H2So4 Trong Công Nghiệp, Điều Chế Axit H2So4 Trong Công Nghiệp

0,24 mol 

C.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Tác Giả Nam Cao, Thuyết Minh Về Tác Giả Nam Cao

0,36 mol

D. 0,6 mol


BTKL: nC4H10.MC4H10 = nX.MX

=> nC4H10 = nX.(MX/MC4H10) 

C4H10 → C4H8 + H2

C4H10 → C4H6 + 2H2

Từ 2 PTHH bên trên ⇒ nH2 = ntăng = nX - nC4H10 

Mà có bao nhiêu phân tử H2 sẽ hiện ra bấy nhiêu liên kết π

⇒ nπ (X) = nH2 

Khi mang đến X phản ứng cùng với Br2:

nBr2 = nπ (X) 


Giải đưa ra tiết:

BTKL: nC4H10.MC4H10 = nX.MX

=> nC4H10 = nX.(MX/MC4H10) = 0,6.0,4 = 0,24 mol

C4H10 → C4H8 + H2

C4H10 → C4H6 + 2H2

Từ 2 PTHH bên trên ⇒ nH2 = ntăng = nX - nC4H10 = 0,6 - 0,24 = 0,36 mol

Mà bao gồm bao nhiêu phân tử H2 sẽ hiện ra bấy nhiêu links π

⇒ nπ (X) = nH2 = 0,36 mol

Khi mang đến X phản bội ứng với Br2:

nBr2 = nπ (X) = 0,36 mol


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát