CHO HAI SỐ

     
" class="title-header">Bài tập 1: mang đến hai số. Tổng của nhì số đó là một số trong những lớn nhất tất cả hai chữ số. Tỉ số của nhì số chính là 4545.


Bạn đang xem: Cho hai số

*

20 điểm

Trần Minh


Bài tập 1: cho hai số. Tổng của hai số đó là một số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số sẽ là 4545. Hỏi nhị số đó là hai số nào?


Xem thêm: Trình Bày Những Thành Tựu Khoa Học Kĩ Thuật Thế Kỷ 20, Những Thành Tựu Khoa Học Thế Kỉ Xx

*
*

*Xem thêm: Tục Ngữ Về Thiên Nhiên Và Lao Động Sản Xuất, Soạn Bài (Chi Tiết)

Sửa đề bài: cho hai số. Tổng của nhị số đó là một trong những lớn nhất gồm hai chữ số. Tỉ số của hai số chính là 4/5. Hỏi nhì số đó là hai số nào?GiảiSố lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy tổng thể của nhị số là 99.Tổng số phần cân nhau là. 4 + 5 = 9 (phần)Số bé bỏng là : (99 : 9) × 4 = 44Số bự là : 99 - 44 = 55Đáp số: 55 với 44.