Cho Hình Chóp S

     

Mặt phẳng qua AM và tuy nhiên song cùng với BD cắt mặt phẳng (SBD) theo giao tuyến là đường thẳng trải qua G tuy nhiên song cùng với BD và cắt SB,SD theo thứ tự tại B",D"

Ta cóSB"SB=SD"SD=SGSO=23.

VS.AB"MVS.ABC=SB"SB.SMSC=23.12=13⇒VSAB"M=16VSABCD.

Tương tựVSAD"MVSADC=SD"SD.SMSC=23.12=13⇒VSAD"M=16VSABCD

V1=VSAB"M+VSAD"M=13VSABCD⇒V2=23VSABCD⇒V1V2=12
Bạn đang xem: Cho hình chóp s

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A"B"C" bao gồm đáy ABC là tam giác vuông trên B,AC=5a,AA"=3a (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ C" cho mặt phẳng (A"BC) bằng

*


Cho khối chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình vuông vắn cạnh a,SA vuông góc với phương diện phẳng đáy cùng tam giác SAC là tam giác cân (tham khảo hình bên). Tính thể tích V của khối chóp sẽ cho

*


Cắt hình trụ vày một phương diện phẳng trải qua trục ta được tiết diện là một hình vuông có diện tích s bằng 4. Thể tích của khối trụ khiến cho bởi hình trụ đã mang đến bằng


Cho hình nón có độ cao bằng 4. Một mặt phẳng trải qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác vuông có diện tích s bằng 32. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đó bằng


Cho khối chóp S.ABCD tất cả đáy là hình vuông vắn cạnh bằng 2. Tam giác SAB là tam giác đều, tam giác SCD vuông tại S (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích V của khối chóp sẽ cho

*
Xem thêm: She Knows More About It Than I Do, She Knows A Lot More About It Than I Do

Cho khối lăng trụ tam giác phần đa ABC.A"B"C" bao gồm cạnh đáy bởi a và ở kề bên bằng 4a (tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của khối trụ đã mang đến bằng

*


Cho hàm số bậc ba y=f(x) bao gồm đồ thị là con đường cong trong hình mẫu vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình fx=−2là

*


Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy là tam giác vuông tại B,AB=a,SA=a3 và SA vuông với phương diện phẳng đáy (tham khảo hình bên). Góc thân SB và mặt phẳng đáy bằng

*


Cho hàm số bậc năm f(x). Hàm số y=f"(x) có đồ thị là mặt đường cong trong hình mặt dưới

*

Hàm số gx=f7−2x+x−12đồng đổi mới trên khoảng nào dưới đây?


Cho khối lăng trụ ABCD.A"B"C"D" có độ cao h=9. Đáy ABCD là hình vuông có cạnh bởi 2. Thể tích của khối lăng trụ đã mang đến bằng
Xem thêm: Thuyết Minh Về 1 Danh Lam Thắng Cảnh Lớp 8, Thuyết Minh Về Danh Lam Thắng Cảnh Quê Hương Em

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam