Cho Hỗn Hợp K2Co3 Và Nahco3 Tỉ Lệ Mol 1 1

     

Khi cho HCl vào bình đến hết thoát khí, HCl vẫn phản ứng cùng với BaCO3, NaHCO3, Ba(HCO3)2, K2CO3 gồm trong bình.Ta có:

2H+ + CO32- → H2O + CO2H+ + HCO3- → H2O + CO2Ta có: ∑nco32-= a mol

∑nHCO3= a+2b mol nHCl = nH+ = 0,56 × 0,5 = 0,28 mol

⇒2a + a + 2b = 0,28 (1)

Khi cho dung dịch Y công dụng vừa đầy đủ dung dịch NaOH, chỉ gồm HCO3- phản bội ứng.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1

HCO3- + OH- → H2O + CO32-⇒nHCO3-=nOH-

⇔ a + 2b = 0,2 (2)Từ (1), (2) ⇒a = 0,04; b = 0,08Thế a, b vào phương trình (*)⇒mBaCO3=197×a =197×0,04 =7,88 g


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Dung dịch X đựng hỗn hợp tất cả Na2CO3 1,5M với KHCO3 1M. Bé dại từ tự từng giọt cho tới hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X. Giá trị của V là:


A. 2,24


B. 4,48


C. 3,36


D. 1,12


Câu 2:


Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3 thu được dung dịch X. Phân chia X thành nhị phần bằng nhau. Mang đến từ từ bỏ phần 1 vào 120 ml hỗn hợp HCl 1M thu được 2,016 lít khí CO2 (đktc). Cho chỗ 2 làm phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a: b tương xứng là:


A. 2 : 5


B. 2 : 3


C. 2 : 1


D. 1 : 2


Câu 3:


Cho thảnh thơi 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A bao gồm Na2CO3 cùng NaHCO3 thì nhận được 1,008 lít khí (điều khiếu nại chuẩn) với dung dịch B. Mang đến dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì nhận được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 cùng NaHCO3 trong dung dịch A thứu tự là:


A. 0,18M cùng 0,26M


B. 0,21M và 0,18M


C. 0,21M với 0,32M


D. 0,2M với 0,4M


Câu 4:


Dung dịch X đựng 0,6 mol NaHCO3 cùng 0,3 mol Na2CO3. Thêm khôn cùng từ tự dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X thu được hỗn hợp Y và V lít khí CO2 (đktc). Thêm nước vôi trong vào dung dịch Y thấy sinh sản thành m gam kết tủa. Quý giá của V với m thứu tự là:


A. 11,2 cùng 40


B. 16,8 với 60


C. 11,2 và 60


D. 11,2 và 90


Câu 5:


Thêm thủng thẳng từng giọt của 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml hỗn hợp HCl 1M, sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch nước vôi trong dư vào hỗn hợp X thì thu được từng nào gam kết tủa?


A. 10 gam


B. 8 gam


C. 6 gam


D. 12 gam


Câu 6:


Nhỏ từ từ 62,5 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,08M với KHCO3 0,12M vào 125 ml hỗn hợp HCl 0,1M cùng khuấy đều. Sau thời điểm các bội nghịch ứng kết thúc, chiếm được V ml khí CO2 (đktc). Tính quý giá của V.


A. V = 160 ml


B. V = 180 ml


C. V = 200 ml


D. V = 220 ml


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại goutcare-gbc.com


*

links
thông tin goutcare-gbc.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


goutcare-gbc.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Đề Văn 8: Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam Lớp 8 : Thuyết Minh Về Áo Dài


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


goutcare-gbc.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 10 Bài 2, Lý Thuyết Giáo Dục Quốc Phòng 10 Bài 2


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu
rước lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


goutcare-gbc.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
goutcare-gbc.com