Chuyển Thì Hiện Tại Hoàn Thành Sang Quá Khứ Đơn

     

Thì vượt khứ đối kháng – Past Simple đưa sang thì hiện tại tại xong – Present Perfect là 1 trong những trong số những dạng bài tập ngữ pháp hơi phổ biến đối với học sinh và các bạn học giờ Anh. Với nội dung bài viết hôm nay, Vietop sẽ cùng chúng ta xem lại về cấu tạo của 2 thì này, tương tự như thực hành làm các bài tập nhỏ tuổi về biện pháp chuyển từ thừa khứ đối chọi sang hiện tại hoàn thành và ngược lại nhé!


*
*
*
*

Dạng 1

Quá khứ đơn: S + V2 + thời gian + ago

Hiện tại trả thành: S + have/has + V3 + for + thời gian

E.g.: I started learning English 10 years ago. (Tôi bắt đầu học giờ Anh từ thời điểm cách đó 10 năm.)

I have learnt English for 10 years. (Tôi đang học giờ đồng hồ Anh được 10 năm.)

Dạng 2

Quá khứ đơn: It’s + thời hạn ….+ since …+ last + V2

S + last + V2 + time + ago

The last time + S + V-ed + was + time + ago

Hiện tại hoàn thành: S + haven’t/hasn’t + V3 + for + thời gian

E.g.: It’s 3 years since the last time I went back lớn my hometown. (Đã 3 năm rồi kể từ lần cuối tôi về quê.)

I last went back to lớn my hometown 3 years ago.

Bạn đang xem: Chuyển thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

The last time I went back lớn my hometown was 3 years ago.

⇒ I have not gone back khổng lồ my hometown for 3 years. (Tôi đã không về quê được 3 năm rồi.)

Dạng 3

Quá khứ đơn: When did + S + V-infinitive?

When was the last time + S + V2?

Hiện tại hoàn thành: How long + have/has (not) + S + V3?

E.g.: When did you start learning English? (Bạn bước đầu học giờ đồng hồ Anh từ khi nào?)

⇒ How long have you learnt English? (Bạn đã học giờ đồng hồ Anh được bao lâu?)

When was the last time you saw him? (Lần cuối bạn chạm mặt anh ta là khi nào?)

⇒ How long have you not seen him? (Bạn đã không gặp gỡ anh ta trong bao lâu rồi?)

Tham khảo:

Học cấp tốc sơ đồ những thì trong tiếng Anh chỉ vào 10 phút

Mách bạn phân biệt những Thì trong giờ Anh đối chọi giản

Phân biệt thì thừa khứ đối kháng và thừa khứ tiếp tục qua lý thuyết và bài tập

Bài tập chuyển từ vượt khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Bài 1: Fill in the blank with the verbs in their Past Simple form

I __________ (not / drink) any beer last night.Anna __________ (get on) the bus in the centre of the city.What time __________ (he / get up) yesterday?Where __________ (you / get off) the train?I __________ (not / change) trains at Waterloo.We __________ (wake up) very late.What __________ (he / give) his mother for her birthday?Alain __________ (have) a shower.Why __________ (you / not come)?__________ (he / go) khổng lồ the party?

Bài 2: Make the sentences using Present Perfect

What / Helen / eat?How / mom / make / this fantastic cake?Why / you / miss / the plane?They / not go / lớn bed / yet.It / rain / a lot / this week.They / use / a credit thẻ / before?We / have / enough / to lớn eat?Mimi / not play / volleyball / before.I / wear / this kind of dress.Why / you / vì chưng / your homework / already?

Bài 3: Fill in the blank with the verbs in their correct size (Past Simple or Present Perfect)

Jamie __________ (break) her leg, so she can’t come skiing.I __________ (never / go) to Vienna.We __________ (not use) the computer last night.William __________ (break) his arm when he __________ (fall) off a horse last week.I __________ (know) about the problem for months, but I __________ (not / find) a solution yet.When __________ (you / arrive) last night?Amy __________ (be) a teacher for 20 years, và she still enjoys it.How long __________ (you / know) her?__________ you __________ (eat) bầu food before?The children __________ (break) a window last week.

Xem thêm: Truyện Người Đi Săn Và Con Nai Trang 107 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 1

Bài 4: Rewrite the sentences from Past Simple khổng lồ Present Perfect and vice versa

The last time I met him was 4 months ago.I _________________________.I haven’t seen him since last week.The last time _________________________.When did you go here?How long _________________________?Hannah started writing books 2 years ago.Hannah _________________________.She lived in Hanoi when she was a child.She _________________________. (since)My dog last had a bath a week ago.My dog _________________________.I last saw him when I was a student.I _________________________.It’s ten years since David stopped playing the piano.David _________________________.The last time I wrote lớn her was two years ago.I _________________________.It has been 20 years since we last saw Julie.We _________________________.

Xem thêm: Bàn Về Tính Tự Lập Ngắn Gọn, Siêu Hay Được Điểm Cao, Just A Moment

Đáp án

Bài 1

Didn’t drinkGot onDid he get upDid you get offDidn’t changeWoke upDid he givehadDidn’t youDid he go

Bài 2

What has Helen eaten?How has mom made this fantastic cake?Why have you missed the plane?They haven’t gone lớn bed yet.It has rained a lot this week.Have they used a credit thẻ before?Have we had enough to lớn eat?Mimi hasn’t played volleyball before.I have worn this kind of dress.Why have you done your homework already?

Bài 3

BrokeHave never beenDidn’t useBroke – fellKnew – haven’t foundDid you arriveHas beenHave you knownHave – eatenBroke

Bài 4

I haven’t seen him since 4 months ago.I last saw him a week ago.How long have you been here?Hannah has written books for 2 years.She has lived in Hanoi since she was a child.My dog hasn’t had a bath since last week.I haven’t seen him since I was a student.David has stopped playing the piano for ten years.I haven’t written lớn her for 2 years.We haven’t seen Julie since 20 years ago.

IELTS Vietop hy vọng với phần phân tách sẻ đưa từ vượt khứ đối kháng sang hiện tại hoàn thành, đã rất có thể giúp các bạn ôn tập lại về 2 thì thừa khứ 1-1 – Past Simple và hiện tại kết thúc – Present Perfect trong giờ đồng hồ Anh cũng tương tự cách chuyển đổi các dạng câu gồm 2 thì này. Chúc chúng ta học ngữ pháp tốt và hẹn chúng ta ở những nội dung bài viết sau!