Claim Nghĩa Là Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
claim
*
claimdanh tự (claim for something) sự đòi hỏi một số chi phí (bảo hiểm, bồi (thường), tăng lương..... Chẳng hạn); số tiền ý muốn đòi khổng lồ put in/make a claim for damages, a pay rise đòi đền bù thiệt hại, đòi tăng lương that"s a very large claim! số tiền đòi hỏi nhiều quá! (claim khổng lồ something; claim on somebody / something) quyền đòi, quyền yêu sách his claim to lớn ownership is invalid đòi hỏi của nó về quyền mua là không có giá trị claim to lớn the throne đòi làm cho vua you"ve no claim on my sympathy anh không có quyền buộc tôi phải ưng ý his only claim lớn fame is that he once shook hands with our leader điều duy nhất khiến ông ta tự mang đến mình lừng danh là ông ta đã gồm một lần bắt tay với lãnh tụ của cửa hàng chúng tôi vật mong muốn đòi (nhất là 1 trong mảnh đất) lời tuyên bố điều gì là sự việc thật; sự khẳng định nobody believed his claim that he was innocent/to be innocent không một ai tin lời tuyên tía của nó rằng nó không có tội (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (Uc) quyền khai thác mỏ to lay claim lớn something tuyên cha rằng mình tất cả quyền đòi hỏi cái gì; tự cho rằng mình có chức năng làm điều gì to lay claim khổng lồ an inheritance tuyên bố rằng mình có quyền vượt kế I lay no claim khổng lồ being a writer tôi chẳng phải cho mình là 1 nhà văn to lớn stake a/ one"s claim xem stakeđộng tự đòi, yêu thương sách; thỉnh mong every citizen may claim the protection of the law toàn bộ mọi công dân đều có thể yêu ước pháp luật bảo vệ to claim something back from somebody yêu ước ai trả lại đồ vật gi to claim diplomatic immunity đòi tận hưởng quyền bất khả xâm phạm về nước ngoài giao khổng lồ claim ownership of a house đòi quyền sở hữu 1 căn nhà to claim an thắng lợi of lost property đòi một món gia tài bị thất lạc gardening claims much time vấn đề làm vườn đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian there are several matters that claim my attention có một vài việc đòi hỏi tôi phải để ý (to claim for something) đòi (bồi (thường) theo phù hợp đồng bảo hiểm) have you claimed (the insurance) yet? anh đòi tiền (bảo hiểm) chưa? lớn claim for damages đòi bồi thường thiệt sợ trái quyết; xác minh to claim knowledge of something quyết đoán rằng bản thân biết đồ vật gi after the battle, both sides claimed victory sau trận đánh, cả 2 bên đều cả quyết rằng mình chiến hạ she claims that she is related lớn the Queen/to be related khổng lồ the Queen bà ta quyết đoán rằng mình gồm họ sản phẩm với chị em hoàng he claimed to be the best fooball-player in the school nó cho chính mình là ước thủ soccer xuất sắc duy nhất của trường (về một thảm hoạ, tai nạn) gây nên tổn thất hay tử vong the earthquake claimed thousands of lives/victims trận rượu cồn đất làm chết hàng ngàn sinh mạng/nạn nhân
*
/kleim/ danh tự sự đòi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu khổng lồ put in a claim for damages đòi đền bù thiệt sợ to lớn set up (make, lay) a claim to lớn đòi, yêu sách quyền đòi, quyền yêu sách to have a claim khổng lồ something gồm quyền yêu sách cái gì trang bị yêu sách; điều yêu thương sách (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (Uc) quyền khai thác mỏ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luận điệu; lời chứng thực ngoại rượu cồn từ đòi, yêu sách; thỉnh ước every citizen may claim the protection of the law tất cả mọi công dân đều hoàn toàn có thể yêu mong pháp luật bảo vệ lớn claim back sommething from somebody yêu mong ai trả lại cái gì đòi hỏi, bắt phải, đáng để there are serveral matters that claim my attention có một số trong những việc đòi hỏi tôi phải chăm chú nhận, khai là, đến là, tự chỉ ra rằng does anyone claim this umbrella? tất cả ai nhận cái ô này không? he claimed to be the best fooball-player in the school nó cho doanh nghiệp là ước thủ đá bóng xuất sắc tốt nhất của trường (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xác nhận, nhận chắn chắn
*