Confident Là Gì

     

Confident đi với giới từ gì? cấu tạo từ này sử dụng ra sao? cân xứng với giới tự gì? Đây chắc chắn là thắc mắc được nhiều người học tiếng Anh thắc mắc. Để lời giải cho tất cả các thắc mắc này, hôm nay goutcare-gbc.com sẽ reviews đến những bạn bài viết Confident đi với giới từ gì? để hiểu thêm thông tin hữu ích.

Bạn đang xem: Confident là gì


*

Confident là gì?

Confident / ‘kɔnfidəns /

Định nghĩa:

Tính từ

Tự tin: being certain of your abilities or having trust in people, plans, or the future: chắc chắn về tài năng nào đó của người tiêu dùng hoặc tin tưởng vào nhỏ người, chiến lược hoặc tương lai.

Ví dụ:

Be a bit more confident in yourself! sáng sủa hơn một ít vào phiên bản thân!They don’t sound confident about the future of the industry. Họ dường như không tự tin về tương lai của ngành.I’m confident of his skills as a manager. Tôi tự tin về kỹ năng của anh ấy với tư cách là một trong người quản lí lý.< + that > Are you confident that enough people will attend the event? <+ That> các bạn có sáng sủa rằng sẽ sở hữu đủ fan tham gia sự kiện không?It was a confident performance. Đó là 1 trong màn biểu diễn đầy tự tin.

Danh từ

Sự nói riêng; sự thổ lộ tâm sự

told in confidence: nói riêngchuyện riêng, chuyện trung ương sự, chuyện kín, chuyện túng bấn mậtto exchange confidences: tỏ bày tâm sự với nhau, hiệp thương chuyện riêng rẽ với nhauto take somebody into one’s confidence: tỏ bày chuyện riêng biệt với aisự tin, sự tin cậy, sự tin tưởngto have confidence in somebody: tin sinh hoạt aito gain somebody’s confidence: được ai tin cậy, được ai tín nhiệmto give one’s confidence to lớn somebody: tin yêu aito misplace one’s confidence: tin cậy người ko tốt, tin tín đồ không đáng tinto worm oneself into somebody’s confidence: luồn lõi tìm giải pháp lấy tin tưởng của aisự tin chắc, sự trái quyếtto speak with confidence: nói trái quyết

Confident đi với giới từ bỏ gì?

Confident + about

We are confident about the future.

Chúng tôi lạc quan về tương lai.

Confident + ofI’m fully confident of winning the title.

Tôi trọn vẹn tự tin sẽ giành được danh hiệu.

Confident + in oneself

Cách thực hiện Confident

Confident in + possessive pronoun + “ability to…” = “I think I/he/they etc. Can Confident of (+ possessive pronoun) + gerund (e.g. “being able to + infinitive”, “winning”) (+ noun) = “I’m sure that I can/will ”, or with a pronoun “I’m sure that he/they etc. Can/will Confident about (+ pronoun) + gerund (e.g. “going”, “driving” + place, etc.) = “I’m not worried about (him/they etc.) Confident that + subject + will/would (usually) + verb + object = “I’m sure that subj. Will obj.”

Các cách mô tả khác nhau của confident

I am a confident woman. (strong, sure of yourself, able khổng lồ express yourself, outgoing)Are you confident this is the right answer?I am confident that he is lying. (sure, believe khổng lồ be correct)In order lớn be good at public speaking, one must be very confident. (outgoing, not scared of audiences)He’s so confident, it’s quite annoying. (can be negative)He’s so confident, it’s very admirable. (can be a good thing)

Confident đi với các từ loại gì?

Các đụng từ thường đi với Confident

appear, be, feel, look, seem, sound, become, get, grow

He’s got more confident as he’s gotten older. She gradually grew more confident.

Anh ấy càng ngày tự tin hơn khi trưởng thành. Cô dần tự tin hơn.

Xem thêm: Thứ Tự Dùng Sản Phẩm Dưỡng Da, Hướng Dẫn Thứ Tự Apply Các Sản Phẩm Chăm Sóc Da

remain/ make sb

Going to university has made her more confident.

Vào đại học đã khiến cho cô tự tín hơn.

Các trạng từ bỏ đi cùng với Confident

extremely, really, remarkably, very | absolutely, completely, entirely, fully, perfectly, supremely, totally | increasingly | fairly, pretty, quite, reasonably | calmly, quietly, serenely

He came out of the interview feeling quietly confident. She sauntered onto the set, looking serenely confident.

Anh ấy bước thoát ra khỏi cuộc phỏng vấn với cảm giác tự tin. Cô ấy phi vào phim trường, trông từ bỏ tin.

cautiously, socially

You get young people who appear khổng lồ be socially confident, but inside they are a bundle of neuroses.

Bạn nhận thấy những người trẻ tuổi có bề ngoài tự tin về phương diện xã hội, nhưng bên trong họ lại là những người tăng động.

Các từ liên quan đến Confident

Đồng nghĩa:

Tính từ: self-assured, poised, self-confident, self-possessed, assured, assertive, self-reliant, buoyant, cool, certain, bold, convinced, courageous, fearless, hopeful, positive, sanguine, satisfied, sure, upbeat, bet on, brave, cocksure, counting on, dauntless, depending on, expectant, expecting, having faith in, high, intrepid, presuming, presumptuous.

Trái nghĩa:

Uncertain, unsure.

Xem thêm: Iso Là Gì Trong Máy Ảnh Là Gì? Cách Điều Chỉnh Iso Máy Ảnh Để Chụp Đẹp Nhất

Bài viết trên đó là về Confident đi với giới từ bỏ gì? goutcare-gbc.com hy vọng với những thông tin hữu ích này sẽ giúp đỡ bạn học tiếng anh tốt hơn.