CÔNG THỨC NGUYÊN PHÂN GIẢM PHÂN

     
Công thức Nguyên PhânGọi x là số tbào mẹ ban đầu có cỗ lưỡng bội = 2n, k là chu kỳ nguyên phân liên tiếp 1. Tổng số TB con được tạo thành = 2k .x2. Số TB mới được tạo ra thành từ bỏ nguyên liệu môi trường thiên nhiên = (2k – 1) x 3. Số TB bắt đầu được sản xuất thành hoàn toàn từnguyên liệu môi trường =(2k – 2) x4. Tổng NST có trong những TB nhỏ = 2n. X. 2k5. Môi trường xung quanh nội bào hỗ trợ nguyên liệu tương tự với số NST = 2n.(2k – 1) x bí quyết Giảm Phân Gọi x là số TB chị em ban đầu( 2n NST) 1. X tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân = x. 2k TBSD chín2. Môi trường thiên nhiên nội bào cần cung ứng nguyên liệu khớp ứng với số NST 1-1 cho k lần nguyên phân liên tiếp = x. 2n (2k – 1)3. X. 2k TBSD chín ---- sút phân ----> 4. X. 2k tbào nhỏ ( 4. X. 2k tế bào bé thì có 4. X. 2k tinh trùng ở kiểu như đực, x. 2k trứng ở giống cái )- Tổng NST trong 4. X. 2k tinh trùng = n.4. X. 2k - Tổng NST trong . X. 2k trứng = n. X. 2k 4. Môi trường thiên nhiên nội bào cần hỗ trợ nguyên liệu khớp ứng với số NST đối kháng cho quá trình giảm phân = x. 2n .2k - Tổng vật liệu môi trường cung cấp cho x tế bào sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân và bớt phân = x. 2n ( 2.2k – 1)5. Hotline n là số cặp NST tương đồng có cấu tạo khác nhau, r là số cặp NST tương dồng xẩy ra trao đổI chéo cánh tại 1 điểm( r ≤ n)* nếu như không xảy ra TĐC :- Số một số loại giao tử tạo ra = 2n - tỉ trọng mỗi loại giao tử = 1/2n - Số nhiều loại hợp tử tạo thành = 4n* Nếu xẩy ra TĐC :- Số các loại giao tử tạo nên = 2n +r - tỉ trọng mỗi loại giao tử =1/2n +r - Số một số loại hợp tử sinh sản ra dựa vào vào TĐC xảy ra ở 1 hay hai bên đực , cáiCÔNG THỨC SINH HỌC 1- NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂNSố lượng NST 1-1 mới cung ứng cho nguyên phân.

Bạn đang xem: Công thức nguyên phân giảm phân

- Nguyên liệu cung ứng tương đương: (2k – 1)2n - k là số đợt nguyên phân tiếp tục của một tế bào, 2n là bộ NST lưỡng bội của loài.- Nguyên liệu cung ứng tạo nên những NST đơn có nguyên liệu mới trả toàn: (2k – 2)2n Số lượng thoi tơ vô sắc đẹp được sinh ra (hoặc bị phá huỷ) để tạo thành các tế bào bé sau k lần nguyên phân: (2k – 1) Số lượng NST đối kháng môi trường cung cấp cho 2k tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng qua giảm phân để tạo ra tinh trùng hoặc trứng: 2k.2n Số lượng thoi tơ vô sắc sinh ra (hoặc phá huỷ) làm cho 2k tế bào sinh dục tiến hành giảm phân:2k.3 Số tinh trùng ra đời khi xong xuôi giảm phân của 2k tế bào sinh tinh trùng: 2k.4 Số lượng trứng sinh ra khi dứt giảm phân của 2k tế bào sinh trứng là: 2k Số các loại trứng (hoặc số một số loại tinh trùng) tạo ra khác nhau về xuất phát NST: 2n (n là số cặp NST) Số cách thu xếp NST ở kỳ thân I của giảm phân: có 1 cặp NST → có 1 cách sắp xếp tất cả 2 cặp NST → gồm 2 biện pháp sắp xếp có 3 cặp NST → bao gồm 4 cách sắp xếp (9) Vậy nếu gồm n cặp NST sẽ sở hữu được 2n/2 cách bố trí NST sống kì giữa I.

Xem thêm: Tại Sao Oxy Già Sủi Bọt - Có Nên Dùng Oxy Già Để Rửa Vết Thương Hở

Số một số loại giao tử tạo thành khi có hội đàm đoạn.

Xem thêm: Stop Saying “ It Cannot Be Denied Tiếng Việt Là Gì, Ý Nghĩa Của Denied Trong Tiếng Anh

- Trường đúng theo 1: loài tất cả n cặp NST mà lại mỗi cặp NST có kết cấu khác nhau trong các số ấy có k cặp NST nhưng mỗi cặp có dàn xếp đoạn tại một điểm với điều kiện n>k: Số loại giao tử = 2n + k (10)- Trường thích hợp 2: Loài tất cả n cặp NST, gồm Q cặp NST cơ mà mỗi cặp gồm 2 điều đình đoạn không xẩy ra cùng thời gian với n > Q: Số loại giao tử = 2n.3Q (11)- Trường đúng theo 3: loài tất cả n cặp NST, có m cặp NST cơ mà mỗi cặp có 2 đàm phán đoạn không đồng thời và 2 thảo luận đoạn thuộc lúc: Số nhiều loại giao tử: 2n + 2m (12)Số các loại giao tử thực tiễn được tạo nên từ một tế bào sinh tinh hoặc một tế bào sinh trứng:- xuất phát từ 1 tế bào sinh tinh trùng:+ không có trao đổi đoạn: 2 một số loại tinh trùng trong tổng thể 2n các loại + Có thảo luận đoạn 1 nơi trên k cặp NST của loài: tất cả 4 một số loại tinh trùng trong toàn bô 2n + k nhiều loại +Có trao đổi đoạn 2 vị trí không cùng lúc trên Q cặp NST của loài: tất cả 4 các loại tinh trùng trong tổng thể nn.3Q + Có bàn bạc đoạn 2 chỗ cùng lúc cùng 2 khu vực không cùng lúc: có 4 loại tinh trùng trong toàn bô 2n + 2m - xuất phát từ một tế bào sinh trứng: thực tế chỉ tạo thành một loại trứng vào tổng số các loại trứng được hình thành trong mỗi trường hợp:1/2n, 1/2n+k, 1/23.3Q, ½ n+2m, Số lượng tế bào con solo bội được tạo ra sau sút phân.- Ở tế bào sinh tinh cùng sinh trứng, từng tế bào sau khi kết thúc giảm phân tạo ra 4 tế bào đơn bội. Vậy nếu tất cả 2k tế bào bước vào giảm phân thì ở động vật sẽ tạo ra: 2k x 4 tế bào đơn bội (22)- Ở thực thiết bị mỗi tế bào sinh hạt phấn, khi xong giảm phân tạo nên được 4 tế bào đối kháng bội, mỗi tế bào này tiếp tục nguyên phân gấp đôi chỉ tạo cho 3 tế bào solo bội, hình thành nên hạt phấn chín. Vậy con số tế bào solo bội tạo thành từ 2k tế bào thành phân tử phấn bằng: 2k x 4 x 3 = 2k x 12 (23) Đối với tế bào sinh noãn cầu, mỗi tế bào sau khi xong giảm phân tạo ra 4 tế bào đối chọi bội trong số đó có một tế bào form size lớn lại liên tiếp nguyên phân tiếp tục 3 lần vừa để tạo thành 8 tế bào con 1-1 bội, vào đó có 1 tế bào trứng chín. Vậy nếu có 2k tế bào sinh noãn khi hoàn thành quá trình tạo ra giao tử sẽ tạo được một trong những lượng tế bào 1-1 bội bằng: 2k x 3 + 2k x 8 = 2k x 11 (24) ví dụ như 1.một phù hợp tử của một loại nguyên phân thường xuyên một chu kỳ đã lấy vật liệu của môi trường tế bào tạo thành tương đương 570 NST đơn. Xác định:a/số lần nguyên phân của thích hợp tửb/số NST và trạng thái của NST vào 2 tế bào của thích hợp tử lúc trải qua các kì của nguyên phần?c/tính số tế bào sinh trứng,số tế bào sinh tinh hiện ra tinh trùng thụ tinh nói trên? biết hiệu suất thụ tinh của tinh dịch là 6,25%(loài này còn có 2n=38)a. Gọi số lần nguyên phân của phù hợp tử là x lần => (2^x -1)x2n =570với 2n = 38 => x=4. Vậy mốc giới hạn nguyên phân của đúng theo tử là 4 lầnb. Hic ! tính năng này xem trong sgk nhá! bản thân ko nêu lên nữa c. Có 1 hợp tử được chế tác từ sự kết hợp của 1 trứng & 1 tinh trùng =>số tế bào sinh trứng là 1tb ( nếu năng suất thụ tinh của trứng là 100%)số tế bào sinh tinh dịch là (1: 6,25%)/4=4 tb2. Có một số trứng và một trong những tinh trùng thâm nhập thụ tinh, biết công suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%. Công suất thụ tinh của trứng là 50%. Có đôi mươi hợp tử được chế tạo thành. Hãy tính:a/số trừng, số tinh trùng được thụ tinhb/số tế bào sinh tinhc/số tế bào sinh trứng với số thể định hướng đã biết thành tiêu biến(1tế bào sinh trứng tạo nên 1 trứng và 3 thể định hướng)học kì 2 vẫn ra mấy dạng toán này nhiều lắmmấy các bạn cố mà rèn luyện dần cùng với dạng này nhé
*
a. Số trứng và số tinh trùng được thụ tinh là đôi mươi b. Số tế bào sinh tinh là (20:6,25%) /4= 80c. Số tb sinh trứng là 20: 50% = 40số thể định hướng đã trở nên tiêu biến chuyển là 40x3= 120​