Công thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích

     

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm là lực Culông: F = 9.109

*
 (trong điện môi lực giảm đi ε lần so với trong chân không).

Bạn đang xem: Công thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích

- Hai năng lượng điện tích bao gồm độ lớn đều nhau thì: |q1| = |q2|

Hai năng lượng điện tích có độ lớn cân nhau nhưng trái vết thì: q1 = -q2

Hai năng lượng điện tích đều nhau thì: q1 = q2

Hai năng lượng điện tích thuộc dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = q1q2.

Hai năng lượng điện trái dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = -q1q2.

- Áp dụng hệ thức của định khí cụ Coulomb nhằm tìm ra |q1.q2| tiếp nối tùy đk bài toán bọn chúng ra sẽ tìm được q1 và q2.

- giả dụ đề bài chỉ yêu mong tìm độ mập thì chỉ việc tìm |q1|;|q2|

► Bài toán đến tích độ phệ 2 đt với tổng độ khủng 2 đt thì AD hệ thức Vi-ét:

*
 thì q12 – Sq1 + phường = 0.

► những công thức trên được áp dụng trong những trường hợp:

+ những điện tích là năng lượng điện điểm.

+ các quả mong đồng chất, tích năng lượng điện đều, khi đó ta coi r là khoảng cách giữa hai vai trung phong của trái cầu.

*Ví dụ

Ví dụ 1: Ví dụ 1: Hai năng lượng điện điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = -10-8 C. Đặt bí quyết nhau 20 cm trong ko khí. Xác minh lực thúc đẩy giữa chúng?

Hướng dẫn:

*

Lực cửa hàng giữa hai năng lượng điện điểm q1 và q2 là F→12 và F→21 có:

+ Phương là con đường thẳng nối hai năng lượng điện điểm.

+ Chiều là lực hút

+ Độ lớn 

*
 = 4,5.10-5 N.

Ví dụ 2: Ví dụ 2: Hai điện tích đặt biện pháp nhau một khoảng chừng r trong không gian thì lực địa chỉ giữa bọn chúng là 2.10-3 N. Nếu khoảng cách này mà đặt trong môi trường điện môi thì lực liên can giữa chúng là 10-3 N.

a. Xác minh hằng số năng lượng điện môi.

b. Để lực tương tác giữa hai năng lượng điện đó khi đặt trong năng lượng điện môi bằng lực hệ trọng giữa hai điện tích khi đặt trong không gian thì khoảng cách giữa hai năng lượng điện là bao nhiêu? Biết khoảng cách giữa hai điện tích này trong bầu không khí là 20 cm.

Hướng dẫn:

*

a. Ta có biểu thức lực hệ trọng giữa hai điện tích trong không khí và trong năng lượng điện môi được xác minh bởi

*

b. Để lực xúc tiến giữa hai năng lượng điện tích lúc để trong điện môi bằng lực liên quan giữa hai điện tích khi ta đặt trong không gian thì khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích hiện nay là r"

*

Ví dụ 3: Ví dụ 3: vào nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đông đảo quanh phân tử nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10-9 cm.

a. Xác minh lực hút tĩnh điện giữa electron cùng hạt nhân.

b. Xác minh tần số vận động của electron. Biết cân nặng của electron là 9,1.10-31 kg.

Hướng dẫn:

*

a. Lực hút tĩnh điện giữa electron cùng hạt nhân:

*

b. Tần số hoạt động của electron:

Electron chuyển động tròn quanh phân tử nhân, đề nghị lực tĩnh năng lượng điện đóng mục đích là lực phía tâm

*
 = 4,5.1016 rad/s

Vật f = 0,72.1026 Hz

Ví dụ 4: Ví dụ 4: Hai điện tích q1 và q2 đặt phương pháp nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = -6.10-6 C cùng |q1| > |q2|. Xác định dấu của điện tích q1 và q2. Vẽ các vecto lực điện tính năng lên các điện tích. Tính q1 và q2.

Hướng dẫn:

*

Hai năng lượng điện đẩy nhau đề nghị chúng thuộc dấu, ngoài ra tổng hai năng lượng điện này là số âm vì vậy có hai năng lượng điện tích đều âm:

*

+ Kết hợp với giả thuyết q1 + q2 = -6.10-6 C, ta có hệ phương trình

*
 vì |q1| > |q2| ⇒ 
*

Ví dụ 5: Ví dụ 5: Hai năng lượng điện điểm tất cả độ lớn bằng nhau được để trong ko khí bí quyết nhau 12 cm. Lực thúc đẩy giữa hai năng lượng điện đó bởi 10 N. Đặt hai năng lượng điện đó trong dầu và đưa chúng lại phương pháp nhau 8 centimet thì lực liên tưởng giữa chúng vẫn chính là 10 N. Tính độ lớn của những điện tích cùng hằng số điện môi của dầu.

Xem thêm: Hcl Ba(Hco3)2 = Bacl2 H2O Co2, 2Hcl + Ba(Hco3)2 → Bacl2 + 2H2O + 2Co2

Hướng dẫn:

*

+ Lực cửa hàng giữa hai năng lượng điện tích khi để trong ko khí

*

+ lúc đặt trong năng lượng điện môi cơ mà lực can dự vẫn không đổi đề xuất ta có: 

*

Ví dụ 6: Ví dụ 6: nhì quả cầu nhỏ dại giống đồng nhất bằng sắt kẽm kim loại A và B đặt trong không khí, tất cả điện tích theo thứ tự là q1 = -3,2.10-7 C, q2 = 2,4.10-7 C, cách nhau một khoảng tầm 12 cm.

 a. Xác định số electron thừa cùng thiếu sống mỗi quả ước và lực can hệ giữa chúng.

b. đến hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi để về khu vực cũ. Xác minh lực liên can tĩnh điện giữa hai quả ước đó.

Hướng dẫn:

*

a. Số electron thừa sống quả ước A là: 

*
 = 2.1012 electron

Số electron thiếu sinh sống quả mong B là 

*
 = 1,5.1012 electron

Lực thúc đẩy tĩnh năng lượng điện giữa nhì quả cầu là lực hút, có độ lớn 

*
 = 48.10-3 N.

b. Lực xúc tiến giữa chúng bây chừ là lực hút 

*
 = 10-3 N.

B. Bài tập

Câu 1: bí quyết của định khí cụ Culông là

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Đồ thị diễn lực liên quan Culông giữa hai điện tích quan hệ cùng với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện là đường:

A. Hypebol. B. Thẳng bậc nhất. C. Parabol. D. Elíp

Câu 3: khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực shop giữa hai năng lượng điện điểm vào chân không?

A. Gồm phương là con đường thẳng nối hai điện tích

B. Tất cả độ béo tỉ lệ cùng với tích độ lớn hai điện tích

C. Bao gồm độ khủng tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích

D. Là lực hút lúc hai năng lượng điện trái dấu.

Câu 4: khoảng cách giữa một proton và một electron là r = 5.10-9 cm, coi rằng proton cùng electron là những điện tích điểm. Tính lực điện liên hệ giữa chúng

A. 9,216.10-12 N. B. 4,6.10-12 N. C. 9,216.10-8 N. D. 4,6.10-10 N.

Câu 5: Hai điện tích điểm q1 = +3 μC với q2 = -3 μC, đặt trong dầu ( ε = 2) biện pháp nhau một khoảng tầm r = 3 cm. Lực tương tác giữa hai năng lượng điện đó là

A. 5N B. 25N C. 30N D. 45N

Câu 6: Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước ( ε = 81) giải pháp nhau 3cm. Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-15 N. Hai năng lượng điện đó là

A. 4,472.10-8 C. B. 4,472.10-9 C. C. 4,025.10-8 C. D. 4,025.10-9 C.

Câu 7: hai quả cầu nhỏ giống nhau, mỗi đồ gia dụng thừa một electron. Tìm khối lượng mỗi quả cầu để lực tĩnh điện bởi lực hấp dẫn giữa chúng. đến G = 6,67.10-11 m3/kg.s

A. 2,86.10-9 kg B. 1,86.10-9 kg C. 4,86.10-9 kg D. 9,86.10-9 kg

Câu 8: Tính lực tương tác điện, lực lôi cuốn giữa electron và hạt nhân vào nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa chúng là 5.10-9 cm, khối lượng hạt nhân bởi 1836 lần khối lượng electron.

A. Fđ = 7,2.10-8 N, Fh = 34.10-48 N. B. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 36.10-51 N.

C. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 41.10-48 N. D. Fđ = 10,2.10-8 N, Fh = 51.10-51 N.

Câu 9: Hai năng lượng điện điểm nằm im trong chân ko chúng can hệ với nhau một lực F. Fan ta đổi khác yếu tố q1, q2, r thấy lực địa chỉ đổi chiều nhưng mà độ mập không đổi. Hỏi những yếu tố trên biến hóa như cụ nào?

A. Q1’ = -q1, q2’ = 2q2, r’ = r/2 . B. Q1’ = q1/2, q2’ = -2q2, r’ = 2r.

Xem thêm: Hình Chiếu Trục Đo Xiên Góc Cân, Có Đặc Điểm Gì

C. Q1’ = -2q1, q2’ = 2q2, r’ = 2r. D. Những yếu tố ko đổi.

Câu 10: nhị quả cầu kim loại nhỏ tích điện cách nhau 2,5 m trong không gian chúng can hệ với nhau do lực 9 mN. Mang đến hai quả ước tiếp xúc nhau thì năng lượng điện của mỗi quả cầu bởi -3 μC. Tìm điện tích của những quả mong ban đầu: