Cross Entropy Là Gì

     
goutcare-gbc.com/nh%E1%BB%AFng-loss-function-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-ph%E1%BA%A7n-1-334af09b767c

Hi những bạn, như đang nói ở chỗ trước thì phần này mình đã chỉ nói về cross-entropy loss. Vậy nó là gì nhưng mà sao được ưu tiên đến vậy?. Bạn hãy đọc hết bài này rồi review xem nó có xứng đáng không nhé