Cu Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nguội

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc Mỹ thuật
*

*

Cu tác dụng với H2SO4 đặc nguội

(Cu+2H_2SO_4 ightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O)

Lưu ý chỉ có Fe, Al, Cr không tác dụng cùng với H2SO4 đặc nguội


*

Phát biểu nào sau đây không đúng ?A. Sắt kẽm kim loại Cu, Ag tác dụng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.B. Sắt kẽm kim loại Al công dụng với dung dịch NaOH.C. Sắt kẽm kim loại Al, fe không chức năng vớiH2SO4 đặc, nguội.D. Sắt kẽm kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg không...

Bạn đang xem: Cu tác dụng với h2so4 đặc nguội


Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Sắt kẽm kim loại Cu, Ag chức năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

B. Sắt kẽm kim loại Al tác dụng với hỗn hợp NaOH.

C. Kim loại Al, fe không tính năng vớiH2SO4 đặc, nguội.

D. Sắt kẽm kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg không tan nội địa ở ánh sáng thường.


*

: Sắt công dụng được với hóa học nào trong số chất: dd muối bột Cu(NO3)2, H2SO4 sệt nguội, khí Cl2, dd ZnSO4 ? Viết ptpứ.


Kim nhiều loại nào sau đây công dụng với dung dịch loãng,H2SO4nhưng không tác dụng với H2SO4 đặc nguội?

A. Al

B. Ag

C. Cu

D. Zn


Dãy gồm những chất đều tác dụng được cùng với dung dịch H2SO4đặc, nguội là: A. Na, K,Mg, Al, Cu B. Na, K, Mg, Fe, Cu C. Na, K, Al, Fe, Cu D. Na, K, Mg, Cu, Ag

Dãy gồm các chất đều chức năng được cùng với dung dịch H2SO4đặc, nguội là:

A. Na, K,Mg, Al, Cu

B. Na, K, Mg, Fe, Cu

C. Na, K, Al, Fe, Cu

D.

Xem thêm: Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương Khoảng 10 Dòng, 16 Bài Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Na, K, Mg, Cu, Ag


3. Tất cả bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm . Hãy nêu phương thức làm sạch mát sắt 4. Sắt tác dụng được với chất nào dưới đây ? a) hỗn hợp muối Cu(NO3)2 ; b) H2SO4 đặc, nguội ; c) Khí Cl2 ; d) hỗn hợp ZnSO4Viết các phương trình hóa học cùng ghi đk , nếu có giải bỏ ra tiết 2 câu này giúp mk vớiiiiii ạ

3. Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm . Hãy nêu phương thức làm sạch mát sắt 

4. Sắt tính năng được với hóa học nào tiếp sau đây ? 

a) hỗn hợp muối Cu(NO3)2 ; b) H2SO4 đặc, nguội ; c) Khí Cl2 ; d) hỗn hợp ZnSO4

Viết những phương trình hóa học với ghi đk , trường hợp có 

giải bỏ ra tiết 2 câu này góp mk vớiiiiii ạ


Cho các kim loại: Cu, Zn, Fe, Mg, Ag, Al. Những kim loại nào không tính năng với ddHNO3 đặc nguội? A. Fe, Mg, Ag, Al. B. Cu, Mg, Ag, Al. C. Fe, Al. D. Tất cả các kim loại.

Cho những kim loại: Cu, Zn, Fe, Mg, Ag, Al. Những sắt kẽm kim loại nào không tính năng với ddHNO3 đặc nguội?

A. Fe, Mg, Ag, Al.

B. Cu, Mg, Ag, Al.

C. Fe, Al.

D.

Xem thêm: 2Ic ( Second In Command Là Gì ? Bản Dịch Của Second In Command Trong Việt Là Gì

toàn bộ các kim loại.


Kim loại Fe tính năng được với bao nhiêu chất trong hàng sau: HCl,H2SO4đặc nguội, dd NaOH, ddAl(NO3)3; khí Cl2A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Kim nhiều loại Fe chức năng được với bao nhiêu chất trong dãy sau: HCl,H2SO4đặc nguội, dd NaOH, ddAl(NO3)3; khí Cl2