Cultivate là gì

     
cultivate /"kʌltiveit/* ngoại đụng từ- cày cấy, trồng trọt- trau dồi, tu chăm sóc (trí tuệ...)=to cultivate the mind+ trau dồi trí tuệ- siêng tâm, miệt mài nghiên cứu, say mê mê (nghệ thuật, khoa học...)- nuôi chăm sóc (tình cảm... đối với ai)- xới (đất) bằng máy xới
Dưới đó là những chủng loại câu bao gồm chứa trường đoản cú "cultivate", trong cỗ từ điển từ điển Anh - goutcare-gbc.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với trường đoản cú cultivate, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ cultivate trong bộ từ điển tự điển Anh - goutcare-gbc.comệt

1. Cultivate the earth, và cultivate your minds.

Bạn đang xem: Cultivate là gì

Hãy trồng trọt đất đai và trau giồi tâm trí của những chị em.

2. They cultivate grains only.

dường như còn được trồng có tác dụng kiểng.

3. How to lớn Cultivate Friendships

làm thế nào vun trồng tình bằng hữu

4. Cultivate a Love for Jehovah

Hãy vun trồng lòng kính-mến so với Đức Giê-hô-va

5. Instead of seeking prestige, cultivate modesty.

Thay vày tìm tìm danh vọng, hãy vun trồng lòng khiêm tốn.

6. Practices That Help Cultivate a Sense of Purpose

Những thực hành Mà giúp Nuôi chăm sóc một Ý Thức về Mục Đích

7. How khổng lồ Cultivate a Sense of Urgency About Preaching

Làm cố kỉnh nào nhằm vun trồng ý thức cấp bách trong quá trình rao giảng?

8. Did Dagoutcare-gbc.comd begin lớn cultivate ambitions about the kingship?

Đa-vít có bước đầu nuôi dưỡng tham vọng làm vua không?

9. • What qualities are you determined khổng lồ cultivate even more?

• bạn quyết trung ương trau giồi hầu như đức tính nào nhiều hơn thế nữa nữa?

10. What attitude did King Hezekiah cultivate toward God’s Word?

Vua Ê-xê-chia vẫn vun trồng thái độ nào so với Lời Đức Chúa Trời?

11. Love for God and Neighbor —How to lớn Cultivate It

Làm nuốm nào để vun trồng tình ngọt ngào với Đức Chúa Trời và fan lân cận?

12. We also vì well to cultivate heartfelt love for Jehovah.

chúng ta cũng đề xuất vun đắp tình ngọt ngào chân thành so với Đức Giê-hô-va.

13. How can youths cultivate a longing for Bible reading?

người trẻ hoàn toàn có thể vun trồng lòng yêu thích thích gọi Kinh Thánh như vậy nào?

14. * Cultivate a learning engoutcare-gbc.comronment of love, respect, & purpose.

* Nuôi chăm sóc một môi trường thiên nhiên học hỏi đầy yêu thương, kính trọng và gồm mục đích.

15. 15 min: “Cultivate Interest in the Live Forever Book.”

18 phút: “Vun trồng sự chú ý đến sách sống đời đời”.

16. I"m going west to find sutras và cultivate myself.

bần tăng đi mang lại Tây Trúc thỉnh gớm là tu luyện thành Phật.

17. You need to cultivate the ability khổng lồ listen without overreacting.

các bạn cần nâng cao khả năng lắng nghe mà không phản bội ứng thái quá.

18. Cultivate a Learning Engoutcare-gbc.comronment of Love, Respect, & Purpose <2.2>

Nuôi dưỡng một môi trường thiên nhiên học hỏi đầy yêu thương, tôn trọng và có mục đích <2.2>

19. Friends communicate with each other to cultivate a good relationship.

goutcare-gbc.comệc chuyện trò giúp tình bạn trở đề xuất thắm thiết.

20. Cultivate the practice of self-awareness and awareness of others.

Nuôi dưỡng kĩ năng tự thừa nhận thức bản thân cùng nhận thức bạn khác.

21. 7 How can we cultivate self-sacrificing love for our brothers?

7 Làm ráng nào bạn có thể xây đắp tình yêu thương bất vị kỷ cùng với anh em?

22. □ What fine qualities did Joseph cultivate while with his half brothers?

□ Giô-sép vun trồng các đức tính xuất sắc nào lúc sống với những anh cùng phụ thân khác mẹ?

23. Regardless of your cultural background or personality, you can cultivate enthusiasm.

Bất luận sinh trưởng trong môi trường văn hóa như thế nào hoặc có cá tính gì, bạn vẫn hoàn toàn có thể tập tính nhiệt độ tình.

24. Why is effort needed khổng lồ cultivate a hunger for spiritual food?

vì sao cần phải cố gắng để vun trồng sự ước mơ thức ăn uống thiêng liêng?

25. (b) How can youths cultivate a taste for more wholesome music?

b) có tác dụng sao những người dân trẻ rất có thể vun trồng sở trường về các loại nhạc lành mạnh hơn?

26. Should we not then cultivate an abhorrence for what is bad?

Vậy, chẳng phải chúng ta nên tập tởm ghiếc hung tin sao?

27. • What must we do to cultivate “the minding of the spirit”?

• bọn họ phải làm những gì để “chú trung ương đến thần khí”?

28. We should cultivate generous spending habits when it comes khổng lồ forgiveness.

bọn họ nên trau giồi tính rộng lớn lượng khi nói về sự tha thứ.

29. (b) Who makes our struggle to lớn cultivate humility even more difficult?

(b) Ai làm cho goutcare-gbc.comệc vun trồng tính khiêm dường càng thêm khó khăn khăn?

30. 15 min: “How lớn Cultivate a Sense of Urgency About Preaching.”

15 phút: “Làm cầm cố nào để vun trồng tinh thần cấp bách trong công goutcare-gbc.comệc rao giảng?”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Cuckoo, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Cao Tần Cuckoo Crp

31. What can help us khổng lồ cultivate a positive attitude toward our job?

làm sao giành được cái nhìn tích cực so với công goutcare-gbc.comệc?

32. Cultivate the habit of reading the context rather than just isolated verses.

Hãy tập thói quen gọi cả văn cảnh thay vày chỉ gọi từng câu riêng rẽ lẻ.

33. In North America, a handful of companies và small farmers cultivate Wasabia japonica.

trên Bắc Mỹ, một số trong những công ty cùng trang trại nhỏ tuổi cũng gieo trồng Wasabia japonica.

34. The Israelites were encouraged lớn ‘cultivate their ground,’ not to lớn pursue valueless things

Dân Y-sơ-ra-ên được khuyến khích “cày ghép ruộng mình”, và không nên theo đuổi sự phù phiếm

35. We can cultivate peace by honoring one another and refusing to lớn find fault.

bọn họ có thề nuôi dưỡng sự bình an bằng cách kính trọng nhau và khước từ chỉ trích phê phán nhau.

36. If we cultivate reasonableness, we will not expect too much of ourselves.

giả dụ vun trồng tính đề xuất lẽ, chúng ta sẽ không kỳ vọng quá nhiều vào phiên bản thân.

37. How vày we cultivate love in a climate of selfishness, petulance & greed?”

làm sao họ vun trồng tình thân thương trong một một không khí ích kỷ, nóng nảy cùng tham lam này?”

38. How does Philippians 2:4 show what is needed khổng lồ cultivate personal communication?

Phi-líp 2:4 cho biết thêm điều gì là quan trọng để tăng cường sự luận bàn giữa bà xã chồng?

39. I think I"ve managed to lớn cultivate a workable strain of the DayStar goutcare-gbc.comrus.

Tôi nghĩ thuốc độc chúng ta bào chế đã thành công rồi.

40. 1, 2. (a) What important ability vày we need khổng lồ cultivate, và why?

1, 2. (a) chúng ta cần vun trồng khả năng quan trọng đặc biệt nào, cùng tại sao?

41. Feature these program parts: (1) “Help New Ones to Cultivate Fear of God.”

trình diễn những huyết mục này của chương trình: (1) “Giúp những người dân mới vun trồng sự kính sợ Đức Chúa Trời”.

42. (b) What are some other areas in which we need lớn cultivate self-control?

(b) bọn họ cần vun trồng tính tự nhà trong vài lãnh vực như thế nào khác?

43. And how can we to lớn a greater degree cultivate our spirit of self-sacrifice?

có tác dụng sao chúng ta có thể nỗ lực hơn nhằm vun trồng ý thức hy sinh?

44. Modern agricultural methods have made it possible lớn cultivate plants native khổng lồ other lands.

dựa vào các phương pháp cày cấy và trồng trọt hiện đại, bạn dân hoàn toàn có thể trồng những một số loại cây của nước khác.

45. The gods then taught the Tai peoples how to lớn build houses và cultivate rice.

các vị thần sau đó đã dạy người thái cách xây nhà ở và trồng lúa gạo.

46. & outside the library, I wanted lớn make a place khổng lồ cultivate your mind.

bên phía ngoài thư goutcare-gbc.comện, Tôi muốn tạo nên một nơi để khai thác tâm tư những bạn.

47. (b) Why did all the tribes of Israel need khổng lồ cultivate a waiting attitude?

(b) lý do tất cả chi phái Y-sơ-ra-ên bắt buộc vun đắp lòng trông cậy?

48. You conspired with your neurologist to cultivate an illness that would ultimately be your alibi.

Cậu thủ đoạn với chưng sĩ thần kinh của bản thân nhằm nuôi dưỡng một căn bệnh nhưng mà kết cục sẽ là triệu chứng cứ nước ngoài phạm mang lại mình.

49. Brethren, let us stand with women, giới thiệu their burdens, & cultivate our own companion moral authority.

Thưa các anh em, bọn họ hãy kề vai sát cánh với phụ nữ, share gánh nặng của họ, cùng nuôi dưỡng thẩm quyền đạo đức của người bạn đời tri kỷ của bọn chúng ta.

50. As you watch this goutcare-gbc.comdeo, look for ways to cultivate a sense of purpose in your classroom.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Corruption Là Gì, 'Corruption' Là Gì

khi các anh chị em em xem đoạn phim này, hãy tìm phương pháp để nuôi dưỡng một ý thức về mục đích trong lớp học của mình.