Định khoản kế toán là gì

     
Để biến một kế toán tài chính viên giỏi chúng ta cần có không ít kiến thức cùng kỹ năng. Một trong những đó là làm cho định khoản kế toán


Bạn đang xem: định khoản kế toán là gì

*
1. Định khoản kế toán tài chính là gì?


Xem thêm: Nêu Các Điểm Khác Biệt Về Cấu Trúc Giữa Tế Bào Nhân Sơ Và Nhân Thực

*Xem thêm: Xin Chào Tiếng Nhật Là Gì - Cách Nói Xin Chào Trong Tiếng Nhật

Định khoản kế toán 1-1 giản: Chỉ liên quan đến 2 thông tin tài khoản Định khoản kế toán phức tạp: liên quan đến 3 thông tin tài khoản trở lên

2. Vẻ ngoài định khoản kế toán

mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải ghi tối thiểu vào 2 tài khoản kế toán liên quan. Ghi Nợ thông tin tài khoản này thì yêu cầu ghi có tài khoản kia cùng ngược lại. Số chi phí ghi mặt Nợ với bên bao gồm của một định khoản phải đều bằng nhau Đối tượng kế toán biến động tăng ghi 1 bên, dịch chuyển giảm ghi 1 bên. tài khoản kế toán Nợ ghi trước, bên tất cả ghi sau chiếc ghi tất cả phải so le với loại ghi Nợ tổng giá trị bên Nợ sẽ bởi với tổng mức vốn bên gồm tài khoản kế toán có biến động tăng mặt nào thì số dư được ghi tương xứng với mặt đó. Với những loại thông tin tài khoản lưỡng tính như: 131, 136, 1388, 331, 333, 336 thì số dư rất có thể có sinh sống cả mặt Nợ và bên Có. Những tài khoản kế toán loại: 5, 6, 7, 8, 9 thường không tồn tại số dư

3. Kết cấu tài khoản kế toán

*

tài khoản đầu 1 cùng đầu 2: Là đầu thông tin tài khoản tài sản: phản bội ánh toàn bộ giá trị gia tài của doanh nghiệp bao hàm cả tài sản ngắn hạn và gia tài dài hạn. tài khoản đầu 3 và đầu 4: Đầu tài khoản nguồn vốn: phản ánh công nợ phải trả và nguồn ngân sách hình thành nên gia sản cho doanh nghiệp. thông tin tài khoản đầu 5 với đầu 7: Tài khoản doanh thu và thu nhập cá nhân khác: Đây là 2 đầu thông tin tài khoản phản ánh nguồn thu của bạn thông tin tài khoản đầu 6 với đầu 8: Tài khoản giá thành và giá thành khác: Đầu tài khoản này phản ánh ngân sách chi tiêu hay đầu ra của doanh nghiệp thông tin tài khoản đầu 9: Xác định tác dụng kinh doanh: vào cuối kỳ kế toán viên đang làm nhiệm vụ kết chuyển lệch giá và giá cả sang kết quả hoạt động kinh doanh. Cho thấy kết quả kinh doanh thực tế của chúng ta trong kỳ.

4. Quá trình định khoản kế toán

xác định nghiệp vụ phát sinh tác động đến những tài khoản kế toán tài chính nào khẳng định biến động tăng giảm của từng thông tin tài khoản kế toán (Lưu ý tài khoản ghi Nợ và tài khoản ghi Có của các tài khoản đầu 1 mang đến đầu 9) xác minh quy mô biến động của từng thông tin tài khoản (Xác định số chi phí ghi Nợ với ghi Có)

5. Ví dụ

ví dụ 1: Định khoản kế toán 1-1 giản