Động Từ To Be Là Gì

     

Động từ khổng lồ be là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt nên người học giờ Anh càng phải để mắt vào nó hơn. Vậy nên lúc này goutcare-gbc.com để giúp đỡ bạn những cách thực hiện động từ lớn be sao để cho đúng cùng với một trong những bài tập vận dụng phía cuối bài. Cùng mày mò nhé!


*
*
*
*
Bài tập về rượu cồn từ tobe

Chia hễ từ to be ở dạng phù hợp hợp

It ……………………… cold today.I ……………………… at home now.They ……………………… Korean.There ……………………… a pen on the desk.My name ……………………… Nikita.We ……………………… from Ukraine.That ……………………… right.I ……………………… OK, thanks.Clara and Steve ……………………… married.She ……………………… an English teacher.This book ……………………… mine.Jane và Peter ……………………… married.My brother ……………………… here at the moment.Many people ……………………… in the bank.We ……………………… in England.It ……………………… Monday today.I ……………………… a hairdresser.My name ……………………… Alexander.There ……………………… many people in this class.…………… Ane & Alice sisters?……………………… this car yours?……………………… I in your way?……………………… you twenty-five years old?……………………… the Smiths divorced?……………………… this your new bicycle?I ……………………… a student.The teachers ……………………… in the room.The cát ……………………… on the table.The dog ……………………… under the table.This book ……………………… cheap.

Đáp án

isamareisisareisamareisisareisareareisamisareAreIsAmAreAreIsamareisisis

Trên đây là Tổng hợp cách dùng về động từ lớn be và bài xích tập có đáp án. Qua nội dung bài viết này, goutcare-gbc.com hi vọng bạn học có thể hiểu rõ giải pháp dùng của cồn từ đặc biệt này để sử dụng nó một cách tác dụng nhất trong giờ đồng hồ Anh.