Đốt Cháy Amin A Với Không Khí

     

Trung chổ chính giữa luyện thi, cô giáo - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin trình làng PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN nhằm hỗ trợ cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập. Chúc chúng ta học tốt môn học tập này.

Bạn đang xem: đốt cháy amin a với không khí


I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Phương trình hóa học

CnH2n+3N + (6n + 3)/4 O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 1/2N2

CxHyNt + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + t/2N2

* thừa nhận xét:

- Amin 1-1 chức:

nN2 = 1/2namin

- Amin no, solo chức, mạch hở:

namin = 2/3(nH2O – nCO2)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Đốt cháy trọn vẹn V lít khá một amin X bởi một lượng oxi vừa đủ tạo nên 8V lít lếu hợp có khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí cùng hơi đa số đo ở cùng điều kiện). X gồm CTPT là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

Theo nhắc nhở đáp án N = 1 → amin đối kháng chức

Gọi CT chung: CxHyN

CxHyN + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + 1/2N2

V xV y/2V 1/2V

Theo mang thuyết: xV + y/2V + 1/2V = 8V

→ 2x + y = 15

Điều kiện: y

Giá trị vừa lòng là: x = 3 cùng y = 9

Đáp án: C

2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp có 2 amin no đối chọi chức là đồng đẳng sau đó nhau trong hàng đồng đẳng, thu được CO2 và hơi nước tỷ lệ thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. Công thức phân tử của 2 amin?

A. C2H5NH2 và C3H7NH2

B. C3H7NH2 cùng C4H9NH2

C. CH3NH2 và C2H5NH2

D. C4H9NH2 cùng C5H11NH2

Hướng dẫn

Tỉ lệ thể tích là tỉ lệ số mol. Có thể xem số mol của CO2 và H2O lần lượt là 8 với 17

n2amin = 2/3(17 – 8) = 6 mol

→ ntb = 8/6 = 1,333

→ 2 amin chính là CH3NH2 cùng C2H5NH2

Đáp án: C

3. Hỗn hợp M bao gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X với Y là đồng đẳng tiếp nối (MX Y). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M buộc phải dùng 4,536 lít O2 (đktc) chiếm được H2O, N2 với 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là

A. Etylmetylamin.

B. Butylamin.

C. Etylamin.

D. Propylamin.

Hướng dẫn

nO2 = 0,2025 mol với nCO2 = 0,1 mol

theo ĐLBT nguyên tố O: 2.0,2025 = 2.0,1 + nH2O

→ nH2O = 0,205 mol

→ n2amin = 2/3.(nH2O – nCO2) = 0,07 mol

→ số C tb = nCO2/n2 amin = 0,1/0,07 = 1,43

Với anken gồm số C > hoặc =2. Vì vậy, 2 amin đề xuất là CH5N và C2H7N.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Chiếc Đồng Hồ Đeo Tay Dễ Nhớ, Điểm Cao, Thuyết Minh Về Chiếc Đồng Hồ

Đáp án: C

4. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol hỗn hợp X bao gồm 3 amin no, solo chức, mạch hở đề nghị 0,66 mol O2. Khoác khác, mang đến 9,7g X chức năng vừa đầy đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 0,2M; H2SO4 0,15M thu được dung dịch đựng mg muối trung hòa. Cực hiếm m là

A. 14,4.

B. 13,22.

C. 16,28.

D. 18,5.

Hướng dẫn

Gọi bí quyết trung bình của tất cả hổn hợp 3 amin là CnH2n + 3N

CnH2n+3N + (3n + 1,5)/2O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

0,16 0,66

→ ntb = 2,25

Ta có, số mol của các thành phần hỗn hợp amin = 9,7/(14.2,25 + 17) = 0,2 mol

Số mol H+ = x.0,2 + 0,15.2.x = 0,2 → x = 0,4 lit

Khối lượng muối m = 9,7 + 36,5.0,2.0,4 + 98.0,15.0,4 = 18,5g

Đáp án: D

5. Đốt cháy trọn vẹn 4,48 lit khí (đktc) hỗn hợp khí X gồm amin no, solo chức, mạch hở Y và ankan Z bắt buộc vừa đủ 25,48 lit O2 (đktc) thu được 16,83g H2O. Bí quyết phân tử Y là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

nhh = 0,2 mol

gọi x, y cách làm chung CnH2n + 2 và CmH2n + 3N

ta có: x + y = 0,2 (1)

theo BT yếu tắc O: 2nCO2 = 1,1375.2 – 0,935 → nCO2 = 0,67 mol

ta có: 1,5x + y = nH2O - nCO2 = 0,265 (2)

giải hệ (1) cùng (2)→x = 0,13 mol với y = 0,07 mol

số CTB = (nx + my)/(x + y) = 0,67/0,2 = 3,35

→ 0,13n + 0,07m = 0,67

→ 13n + 7m = 67

→ n = (67 – 7m)/13

Nghiệm duy nhất thỏa mãn nhu cầu là m = 4 với n = 3

Đáp án: D

6. Đốt cháy hoàn toàn 1,18g amin solo chức X bằng một lượng không gian vừa đủ. Dẫn tổng thể hỗn phù hợp khí vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được 6g kết tủa cùng 9,632 lit khí (đktc) tốt nhất thoát thoát ra khỏi bình. đưa thiết trong ko khí gồm 20% O2 và 80% về thể tích. Số đồng phân cấu trúc của B là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm: Trái Tim Màu Tím Có Ý Nghĩa Gì, Ý Nghĩa Của Các Icon Trái Tim

Hướng dẫn

Gọi số mol O2 pư: x thì số mol N2 kk = 4x

nCO2 = nCaCO3 = 0,06 mol; nN2 = 0,43 mol

Theo BTNT O: nH2O = 2x – 0,06.2

Theo ĐLBTKL: 1,18 + 32x = 0,06.44 + 18.(2x – 0,06.2) + 28(0,43 - 4x)

→ x = 0,105 mol

→ nH2O = 0,09 mol

→ nN2 pư = 0,43 – 4.0,105 = 0,01 mol

→ CTPT X là C3H9N gồm số đồng phân là 4

Đáp án: D

7. Các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 amin (no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp) và hai hidrocacbon (mạch hở, thể khí ở điều kiện thường, tất cả cùng số H trong phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 5,6 lit khí X phải vừa đủ 19,656 lit O2 chiếm được H2O, 29,92 g CO2 cùng 0,56 lit N2. Các thể khí được đo làm việc đktc. % thể tích của amin tất cả phân tử khối to hơn trong X là

A. 24%.

B. 16%.

C. 8%.

D. 12%.

Hướng dẫn

nX = 0,25 mol

nO2 = 0,8775 mol

nCO2 = 0,68 mol

theo ĐLBT nhân tố O:

nH2O = 0,8775.2 – 0,68.2 = 0,395 mol

nN2 = 0,025 mol → n2 amin = 0,05 mol và n2 hidrocacbon = 0,25 – 0,05 = 0,2 mol

→ số Htb = 0,395.2/0,25 = 3,16

→ 2 hidrocacbon có số C = 2 là C2H2 cùng C4H2: 0,2 mol

Htb = (2.0,2 + 0,05.m)/0,25 = 3,16

→ m = 7,8

*
2 amin là C2H7N x mol cùng C3H9N là y mol

x + y = 0,05 (1)

7x + 9y = 7,8.0,05 = 0,39 (2)

→ x = 0,03 mol cùng y = 0,02 mol

→ %VC3H9N = 0,02.100/0,25 = 8%

Đáp án: C

Trung chổ chính giữa luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC