ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN MỘT ESTE ĐƠN CHỨC MẠCH HỞ X

     

⇒ MTB rắn = 12,88 ÷ 0,14 = 92 ⇒ muối có M > 82 ⇒ muối bột là CH3COOK.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức mạch hở x

⇒ X là CH3COOCH3. Đặt

*
; nKOH dư = y mol

||→ nKOH = x + y = 0,14 mol và mrắn khan = 98x + 56 y = 12,88 gam.

⇒ giải: x = 0,12 mol; y = 0,02 mol ⇒ m = 0,12 x 74 = 8,88 gam

Hoặc:m = mx = 74a gamgam với

*
.

BTKL có: 74a + 0,14 x 56 = 12,88 + 32a → a = 0,12 mol →m = 8,88 gam.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thủy phân este X trong môi trường xung quanh kiềm, thu được natri axetat với ancol etylic. Công thức của X là


A. C2H3COOC2H5


B.CH3COOCH3


C.C2H5COOCH3


D.CH3COOC2H5


Câu 2:


Số đồng phân đối kháng chức ứng với bí quyết phân tử C4H8O2 là


A. 6


B.3


C.4


D.5


Câu 3:


Cho 9,3 gam một ankyl amin X công dụng với hỗn hợp FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là


A. CH3NH2


B.C2H5NH2


C.C3H7NH2


D.

Xem thêm: Thế Nào Là Hàng Hóa Có Những Thuộc Tính Nào ? Hàng Hóa Có Hai Thuộc Tính Là Gì

C4H9NH2Chọn giải đáp A


Câu 4:


Chất nào dưới đây không nên là este?


A. HCOOCH3


B.CH3COOH


C.CH3COOCH3


D.HCOOC6H5


Câu 5:


Anilin (C6H5NH2) bao gồm phản ứng với dung dịch


A. NaOH


B.Na2CO3


C.NaCl


D.HCl


Câu 6:


Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

C4H8O2 → X →Y →Z →C2H6

Công thức cấu trúc của các chất X, Y, Z là


A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa


B.C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa


C. C6H8OH, C3H7COOH, C3H7COONa


D.tất cả phần đông sai


Bình luận


bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại goutcare-gbc.com


*

link
tin tức goutcare-gbc.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


goutcare-gbc.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


goutcare-gbc.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Một Hình Vuông Có Cạnh Là 8Cm, Chu Vi Hình Vuông: Công Thức Và Bài Tập


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để lấy lại password
mang lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


goutcare-gbc.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
goutcare-gbc.com