Drizzle Là Gì

     

Định nghĩa Drizzle là gì?

Drizzle là Mưa phùn. Đây là nghĩa giờ Việt của thuật ngữ Drizzle - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - technology thông tin.

Bạn đang xem: Drizzle là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mưa phùn là một mã nguồn mở hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) dựa trên MySQL. Mưa phùn được thiết kế cho web và điện toán đám mây vận dụng và tất cả một dấu chân nhỏ hơn so với MySQL. Lệnh cho Mưa phùn được viết bằng ngôn từ truy vấn có cấu trúc (SQL). Giấy phép phần mềm của nó được dựa vào GNU General Public License (GPL) cũng giống như các thành phần của Berkeley Software Distribution (BSD) giấy phép.

Xem thêm: Mức Phạt Lỗi Không Đi Bên Phải Theo Chiều Đi Của Mình Bị Phạt Bao Nhiêu?

Giải say đắm ý nghĩa

Mưa phùn được khởi xướng vày Brian Aker năm 2008. Hiện giờ một sản phẩm của một dự án dựa vào cộng đồng, thông cáo mưa phùn được giới thiệu mỗi nhị tuần, với hầu như các sự kiện đặc biệt của nó xẩy ra mỗi 3-4 tháng. Mưa phùn, được viết bởi C ++, được dựa vào phiên phiên bản 6.0 của MySQL. (Mưa phùn chưa hẳn là như SQLite tại vị trí nó không có thiết kế cho các khối hệ thống nhúng.) Mưa phùn hiện giờ đang được cải cách và phát triển bởi những người dân từ Canonical Ltd, Google, Six Apart, Sun Microsystems, Rackspace cùng Intel. RDBMS này được thiết kế theo phong cách cho Unix như hệ điều hành bao hàm cả Linux, Mac OS X, Solaris và FreeBSD.Để đưa ra một phiên bản nhỏ rộng của MySQL, các nhà cải cách và phát triển không xoá mã không đề nghị thiết, refactored ngẫu nhiên mã vẫn trường thọ và tạo cho nó điều khiển xe trên một microkernel. Các vận động đó đã có gỡ quăng quật từ phân tử nhân được cung ứng như các thành phần pluggable.Mặc mặc dù là một phiên phiên bản rút gọn gàng của MySQL, Mưa phùn đã bao hàm các khả năng sau:

What is the Drizzle? - Definition

Drizzle is an open-source relational database management system (RDBMS) based on MySQL. Drizzle is built for Web và cloud computing applications and has a smaller footprint than MySQL. Commands for Drizzle are written using structured query language (SQL). Its software license is based on the GNU General Public License (GPL) as well as parts of the Berkeley Software Distribution (BSD) license.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Người Mập, Stt Mập Dễ Thương ❤️

Understanding the Drizzle

Drizzle was initiated by Brian Aker in 2008. Now a hàng hóa of a community-driven project, Drizzle releases are given out every two weeks, with most of its milestones occurring every three lớn four months. Drizzle, which is written in C++, was based on version 6.0 of MySQL. (Drizzle is not lượt thích SQLite in that it is not designed for embedded systems.) Drizzle is now being developed by people from Canonical Ltd., Google, Six Apart, Sun Microsystems, Rackspace and Intel. This RDBMS is designed for Unix-like operating systems including Linux, Mac OS X, Solaris & FreeBSD.To come up with a smaller version of MySQL, developers removed nonessential code, refactored whatever code remained và made it run on a microkernel. The operations that were removed from the kernel are offered as pluggable components.Despite being a stripped-down version of MySQL, Drizzle already includes the following features:

Thuật ngữ liên quan

Database Management System (DBMS)Database (DB)Open Database Connectivity (ODBC)Structured Query Language (SQL)Relational Database (RDB)Relational Data ModelMySQLC Programming Language (C)Berkeley Software Distribution (BSD)GNU General Public License (GPL)

Source: Drizzle là gì? giải pháp công nghệ Dictionary - goutcare-gbc.com - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường yêu cầu được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và website trong trình săn sóc này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.


Tìm tìm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


goutcare-gbc.com là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, bên phát triển…) phương pháp mở tệp tin và ứng dụng mở file. Ngoài ra file.com cung ứng đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến