Dung Dịch X Chứa Các Ion Ca2+ Na+ Hco3- Và Cl- Trong Đó Số Mol Của Ion Cl- Là 0 1

     

Cho một nửa dd X pư với dd NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion ca2+ na+ hco3- và cl- trong đó số mol của ion cl- là 0 1

Cho 1/2 dd X còn lại pư cùng với dd Ca(OH)2 (dư), chiếm được 3 gam kết tủa

⇒ Khi công dụng với NaOH; Ca2+ kết tủa không còn với CO32- tạo thành và CO32- còn dư, khi tính năng với Ca(OH)2 thêm ion Ca2+ thì CO32- xuất hiện đã được kết tủa hết

TN1: n Ca2+ = nCaCO3 = 0,02 mol

⇒ Trong hỗn hợp X: nCa2+ = 0,02.2 = 0,04

TN2:

n HCO3- = n CO32- = n CaCO3 = 0,03 mol

⇒ Trong hỗn hợp X: nHCO3- = 0,03.2 =0,06

⇒ nNa+ = 0,1 + 0,06 – 0,04.2 = 0,08

Khi đun sôi dung dịch X:

2HCO3- → CO32- + H2O + CO2

0,06 0,03 0,03 0,03

⇒ m = mCa2+ + mNa+ + mCl- + mCO32- = 8,79g


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 50 ml hỗn hợp HNO3 1M vào 100 ml hỗn hợp KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được hỗn hợp chỉ cất một hóa học tan duy nhất. Cực hiếm của x là


A.0,5


B.0,3


C.0,8


D.l,0.


Câu 2:


Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 100ml dung dịch NaHCO3 1M với Na2CO3 0,5M. Số gam kết tủa là:


A.19,700g


B.24,625g


C.29,550g


D.34,475g


Câu 3:


Cho 10ml dung dịch X có HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M yêu cầu để trung hoà dung dịch X đã đến là:


A.10ml


B.15ml


C. 20ml


D.25ml


Câu 4:


Khi trộn dung dịch chứa 0,0075mol NaHCO3 cùng với 0,01mol Ba(OH)2 thì được m gam kết tủa. search m:


A.0,7375g


B.

Xem thêm: ✅ Vietnam Tet : Let'S Get Ready To Celebrate, Tet: Let'S Get Ready To Celebrate

1,9700g


C.2,9550g


D. 1,4775g


Câu 5:


Cho dung dịch NaOH dư vào 100ml hỗn hợp A tất cả Ba(HCO3)2 0,5M và BaCl2 0,4M. Số gam kết tủa tạo ra là:


A.9,850g


B.14,775g


C.17,730g


D.18,000g


Câu 6:


200ml hỗn hợp A tất cả CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 0,5M phản ứng với hỗn hợp NaOH dư. Tìm kiếm lượng kết tủa sau bội nghịch ứng :


D.41g


B.45g


C.40g


D.41g


Câu 7:


Cho CaCO3 dư vào 500ml hỗn hợp HCl 0,5M với H2SO4 1M. Thể tích khí CO2 (đktc) tối đa bay ra là:


A.11,2lít


B.14lít


C.14,14lít


D.6,72lít


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại goutcare-gbc.com


*

links
tin tức goutcare-gbc.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


goutcare-gbc.com

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


goutcare-gbc.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Tải Bài Viết Số 6 Đề 3 Lớp 8 : Macxim Gorki Nã³I, Tải Bài Văn Mẫu Lớp 8 Số 6 Đề 3


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
mang lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


goutcare-gbc.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn phấn kích để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
goutcare-gbc.com