Electricity Là Gì

     

Duới đó là các tin tức và kỹ năng và kiến thức về chủ thể electricity tiếng việt tức là gì hay độc nhất vô nhị do bao gồm tay đội ngũ chúng tôi biên soạn với tổng hợp:

1. "electricity" là gì? Nghĩa của trường đoản cú electricity trong tiếng Việt. Từ điể…
Bạn đang xem: Electricity là gì

Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 6195 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: bài viết về "electricity" là gì? Nghĩa của tự electricity trong giờ đồng hồ Việt. Từ bỏ điể…. Đang cập nhật...

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: ...

Xem tức thì


2. "electricity" là gì? Nghĩa của từ electricity trong tiếng Việt. Từ điển ...


Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 89001 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về "electricity" là gì? Nghĩa của từ electricity trong tiếng Việt. Từ điển .... Đang cập nhật...

Khớp với công dụng tìm kiếm: từ bỏ điển WordNet. N. A physical phenomenon associated with stationary or moving electrons & protons. Energy made available by the flow of electric charge through a conductor; electrical energy. They built a car that runs on electricity. Keen và shared excitement. The stage crackled with electricity whenever she was on it....

Xem tức thì


3. Nghĩa của tự Electricity - từ điển Anh - Việt - soha.vn


Tác giả: tratu.soha.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 59717 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: bài viết về Nghĩa của trường đoản cú Electricity - từ bỏ điển Anh - Việt - soha.vn. Đang cập nhật...

Xem ngay


4. Electricity là gì, Nghĩa của trường đoản cú Electricity | tự điển Anh - Việt


Tác giả: www.rung.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 81390 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Electricity là gì: / ilek"trisiti /, Danh từ: Điện, năng lượng điện lực, Điện lực học, Toán và tin: điện, Điện lạnh: hiện tượng điện,

Khớp với kết quả tìm kiếm: Electricity là gì: / ilek"trisiti /, Danh từ: Điện, năng lượng điện lực, Điện lực học, Toán và tin: điện, Điện lạnh: hiện tượng lạ điện, ... Lần sau yêu cầu cho thêm nghĩa cảnh để tránh đọc sai. ... Mang lại em hỏi cách thức sấy giấy impulse drying dịch sang tiếng việt là gì ạ , technology này ......

Xem ngay lập tức


5. Electricity | Định nghĩa vào Từ điển giờ đồng hồ Anh-Việt - Cambridge ...


Tác giả: dictionary.cambridge.org

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 29379 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: electricity - dịch sang trọng tiếng Việt với trường đoản cú điển tiếng Anh-Việt - Cambridge Dictionary

Khớp với kết quả tìm kiếm: electricity - dịch lịch sự tiếng Việt với trường đoản cú điển giờ đồng hồ Anh-Việt - Cambridge Dictionary...

Xem tức thì


6. Electricity là gì, Nghĩa của trường đoản cú Electricity | tự điển Anh - Anh


Tác giả: www.rung.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 18059 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Electricity là gì: electric charge., electric current., the science dealing with electric charges và currents., a state or feeling of excitement, anticipation, tension, etc., noun, ac , current , dc , electromagneticism , electron , galvanism , heat , hot stuff , ignition...

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: 1 Noun. 1.1 electric charge. 1.2 electric current. 1.3 the science dealing with electric charges and currents. 1.4 a state or feeling of excitement, anticipation, tension, etc. 2 Synonyms....

Xem ngay lập tức


7. Electricity tức thị gì ? | từ Điển Anh Việt EzyDict


Tác giả: ezydict.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 88017 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về Electricity tức thị gì ? | tự Điển Anh Việt EzyDict. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. He said that since the generator requires 5kW of electricity, which most electric grids cannot support, photovoltaic cells và a DC-AC converter are needed for it khổng lồ function properly.. Nghĩa của câu: Ông nói rằng bởi máy vạc điện bắt buộc 5kW năng lượng điện mà hầu như các lưới điện chẳng thể hỗ trợ, nên cần có các tế bào quang đãng điện với bộ biến đổi ......

Xem tức thì


8. Nghĩa của tự Electric - từ bỏ điển Anh - Việt - soha.vn


Tác giả: tratu.soha.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 16681 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: bài viết về Nghĩa của từ Electric - tự điển Anh - Việt - soha.vn. Đang cập nhật...

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Đồng nghĩa giờ đồng hồ Anh Adj. Charged, tense, energized, stimulating, exciting,thrilling, galvanizing, electrifying, moving, stirring: As thejury filed in, the atmosphere in the courtroom was electric....

Xem ngay lập tức


9. "electrician" là gì? Nghĩa của từ bỏ electrician trong giờ Việt. Trường đoản cú …


Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 28171 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về "electrician" là gì? Nghĩa của từ electrician trong giờ đồng hồ Việt. Từ bỏ …. Đang cập nhật...

Khớp với công dụng tìm kiếm: thợ đính điện; thợ điện. Lĩnh vực: năng lượng điện lạnh. Người công nhân điện. Automotive electrician. Thợ năng lượng điện ô tô. Electrician adjuster. Thợ đính thêm ráp-hiệu chỉnh (điện) electrician fitter. Thợ gắn ráp điện....

Xem ngay lập tức


10. "electricity generation" là gì? Nghĩa của từ bỏ electricity generation ...


Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 57749 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: bài viết về "electricity generation" là gì? Nghĩa của tự electricity generation .... Đang cập nhật...

Khớp với công dụng tìm kiếm: Tra cứu vớt từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ bỏ "electricity generation" trong tiếng Việt. Electricity generation là gì? Tra cứu vớt từ điển trực tuyến....

Xem ngay


*

11. Static Electricity là gì? Đây là 1 trong những thuật ngữ Kỹ thuật với công nghệ


Tác giả: tudienso.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 13239 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Static Electricity là Điện tĩnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Static Electricity - một thuật ngữ trực thuộc nhóm technology Terms - công nghệ thông tin.Độ phổ...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là một trong những thuật ngữ Kỹ thuật cùng công nghệ tức là Static Electricity là Điện tĩnh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Static Electricity - một thuật ngữ trực thuộc nhóm technology Terms - technology thông tin.Độ thông dụng (Factor rating): 5/10. Đây là thuật ngữ được ......

Xem ngay
Xem thêm: Finite State Machine Là Gì, Máy Trạng Thái Hữu Hạn (Fsm) Là Gì

*

12. Electricity tức là gì trong giờ Anh?


Tác giả: vi.duolingo.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 38076 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: học tập ngoại ngữ qua những trò chơi. Vừa miễn phí, siêu vui với thực sự hiệu quả.

Khớp với tác dụng tìm kiếm: nhàn nhã điển tiếng Anh Duolingo: Tra nghĩa của electricity thuộc phần phát âm, hình thái từ và những từ tất cả liên quan. ... Tra nghĩa của electricity thuộc phần phân phát âm, hình hài từ và những từ bao gồm liên quan. Ngôn từ hiển thị: giờ đồng hồ Việt. Đăng nhập. Bắt đầu. Dịch nghĩa. Electricity ......

Xem tức thì


13. "investibles" là gì? Nghĩa của tự investibles trong tiếng Việt. Trường đoản cú …


Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 70131 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về "investibles" là gì? Nghĩa của từ bỏ investibles trong giờ đồng hồ Việt. Từ bỏ …. Đang cập nhật...

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Tra cứu vãn từ điển Anh Việt online. Nghĩa của từ bỏ "investibles" trong tiếng Việt. Investibles là gì? Tra cứu giúp từ điển trực tuyến....

Xem ngay lập tức


14. ELECTRICITY - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt - trường đoản cú điển bab.la


Tác giả: www.babla.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 15560 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về ELECTRICITY - nghĩa trong giờ đồng hồ Tiếng Việt - trường đoản cú điển bab.la. Đang cập nhật...

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Tra trường đoản cú "electricity" trong từ điển giờ đồng hồ Việt miễn mức giá và các phiên bản dịch Việt khác. Bab.la arrow_drop_down. ... Tất cả những trường đoản cú điển của bab.la số đông là tuy nhiên ngữ, bạn cũng có thể tìm kiếm một mục từ sống cả hai ngôn từ cùng lúc. ... Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "electricity ......

Xem ngay


15. ELECTRICITY | Định nghĩa trong Từ điển giờ đồng hồ Anh Cambridge


Tác giả: dictionary.cambridge.org

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 15156 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: 1. A size of energy that can be produced in several ways và that provides…

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: electricity ý nghĩa, định nghĩa, electricity là gì: 1. A form of energy that can be produced in several ways & that provides power khổng lồ devices that…. Mày mò thêm....

Xem ngay lập tức


16. Electricity trong tiếng Tiếng Việt - tiếng Anh-Tiếng ... - Glosbe


Tác giả: vi.glosbe.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 41424 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: bài viết về electricity trong tiếng Tiếng Việt - giờ Anh-Tiếng ... - Glosbe. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: electricity. Noun. + ngữ pháp. A khung of energy usually carried by wires or produced by batteries used to power machines và computing, communications, lighting, and …...

Xem ngay lập tức


*

17. Electricity Là Gì ? Nghĩa Của từ bỏ Electricity, tự Electricity Là Gì


Tác giả: isys.com.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 15369 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: electricity giờ Anh là gì?electricity giờ Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu và chỉ dẫn cách áp dụng electricity trong giờ đồng hồ Anh, tin tức thuật ngữ electricity tiếng AnhTừ điển Anh Việtelectricity(phát âm hoàn toàn có thể chưa chuẩn)Hình ảnh cho thuật ngữ electricityBạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập trường đoản cú khóa để tra

Xem ngay lập tức


*

18. "sự khảo sát" là gì? Nghĩa của trường đoản cú sự điều tra khảo sát trong giờ Anh. Trường đoản cú …


Tác giả: vtudien.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 89514 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về "sự khảo sát" là gì? Nghĩa của tự sự điều tra khảo sát trong giờ đồng hồ Anh. Trường đoản cú …. Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tra cứu từ điển Việt Anh online. Nghĩa của tự "sự khảo sát" trong giờ đồng hồ Anh. Sự khảo sát điều tra là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến....

Xem ngay


*

19. Electricity Là Gì - Đồng Nghĩa Của Electricity


Tác giả: aspvn.net

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 34055 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: electricity giờ Anh là gì?electricity giờ Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách áp dụng electricity trong giờ Anh, thông tin thuật ngữ electricity giờ đồng hồ AnhTừ điển Anh Việtelectricity(phát âm rất có thể chưa chuẩn)Hình hình ảnh cho thuật ngữ electricityBạn đang lựa chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập tự khóa để tra

Xem ngay


Bình luận về bài viết
*

*

Top Thủ Thuật
Xem thêm: Css3 Là Gì ? Từ A Đến Z Các Tính Năng Mới Của Css3 So Với Css

Công nghệ
Top mẹo nhỏ giúp cuộc sống đời thường dễ dàng hơn