Fe203 + h2so4 đặc nóng

     

Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn viết và thăng bằng phương trình một cách nhanh và đúng mực nhất. Mời các bạn tham khảo phương trình khi cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch axit H2SO4.

Bạn đang xem: Fe203 + h2so4 đặc nóng


2. Điều khiếu nại phản ứng Fe2O3 và dung dịch H2SO4

Nhiệt độ: sức nóng độ.

3. Cách tiến hành phản ứng Fe2O3 cùng dung dịch H2SO4

Cho Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đun nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn.

Bạn vẫn xem: Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O


4. Hiện nay tượng nhận thấy phản ứng 

Chất rắn màu black của oxit fe III (Fe2O3) tan dần trong dung dịch.

5. đặc điểm hóa học tập của Fe2O3

Fe2O3 là một oxit của sắt, Fe2O3 là dạng phổ cập nhất của sắt oxit trường đoản cú nhiên. Bên cạnh đó có thể lấy hóa học này từ đất sét màu đỏ.

Công thức phân tử: Fe2O3

Là chất rắn, nâu đỏ, ko tan vào nước.

Tính oxit bazơ

Fe2O3 công dụng với dung dịch axit tạo nên dung dịch bazơ tạo ra dung dịch muối với nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Tính oxi hóa

Fe2O3 là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử dũng mạnh ở ánh sáng cao như: H2, CO, Al:

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe

6. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1: chất nào sau đây khi bội nghịch ứng với dung dịch HNO3 sệt nóng sẽ không sinh ra khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2


Đáp án C

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3+ 3H2O

FeO + 4HNO3 quánh nóng → Fe(NO3)3+ NO2↑+ 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 đặc nóng → 9Fe(NO3)3+ NO2↑+ 14H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O


Câu 2. Hoà tan sắt vào hỗn hợp AgNO3 dư, sau phản bội ứng hỗn hợp thu được cất chất nào sau đây?

A. Fe(NO3)2

B. Fe(NO3)3

C. Fe(NO2)2, Fe(NO3)3, AgNO3

D. Fe(NO3)3, AgNO3


Đáp án B

Phương trình hóa học:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag


Câu 3: giải pháp nào sau đây rất có thể dùng nhằm điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt độ phân Fe(OH)2 trong ko khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.


Đáp án A

Câu 4. Hỗn hòa hợp A cất 3 sắt kẽm kim loại Fe, Ag với Cu ở dạng bột. Cho các thành phần hỗn hợp A vào dung dịch B chỉ cất một chất tan và khuấy kỹ cho tới khi dứt phản ứng thì thấy Fe cùng Cu tan hết và còn lại lượng Ag đúng bởi lượng Ag vào A. Hỗn hợp B đựng chất làm sao sau đây?

A. AgNO3

B. FeSO4

C. Fe2(SO4)3

D. Cu(NO3)2


Đáp án C

Câu 5. Cho những chất Al, Fe, Cu, khí Cl2, dung dịch KOH, hỗn hợp HNO3 loãng. Chất tính năng được với dung dịch cất ion Fe2+ là

A. Al, hỗn hợp KOH.

B. Al, hỗn hợp KOH, khí Cl2.

C. Al, hỗn hợp HNO3, khí Cl2.

D. Al, hỗn hợp KOH, hỗn hợp HNO3, khí Cl2.


Đáp án D

Câu 6: hỗn hợp muối nào tiếp sau đây sẽ bao gồm phản ứng với hỗn hợp HCl lúc đun nóng?

A. FeBr2

B. FeSO4

C. Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3


Đáp án C

Câu 7: dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 với 0,15 mol HCl có chức năng hòa tan buổi tối đa lượng fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam


Đáp án D

Sau bội phản ứng lượng sắt hòa tan về tối đa Fe yêu cầu sau phản nghịch ứng muối thu được là muối fe (III)

Phương trình phản nghịch ứng ion

3Fe + 8H+ 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065

=> mFe = 3,64


Câu 8.

Xem thêm: Cách Vẽ Sơ Đồ Đoạn Thẳng Trong Word 2010, Sơ Đồ Quy Trình, Đoạn Thẳng, Tổ Chức

Đốt 5,6 gam sắt trong V lít khí Cl2 (đktc), thu được tất cả hổn hợp X. Mang đến X vào dung dịch AgNO3 dư, nhận được 39,5 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 3,36

B. 2,24

C. 2,80

D. 1,68


Đáp án B

Câu 9. mang lại dây sắt quấn hình xoắn ốc (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra là:

A. Fe cháy chế tác thành sương trắng dày đặt phụ thuộc vào thành bình.

B. Ko thấy hiện tượng phản ứng

C. Fe cháy sáng chế thành khói màu nâu đỏ

D. Sắt cháy sáng tạo thành sương màu đen


Đáp án C

Sắt cháy trong Clo tạo nên thành muối FeCl3 gồm màu nâu đỏ

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (nâu đỏ)


Câu 10. bội phản ứng tạo thành muối fe (III) sunfat là:

A. Sắt phản bội ứng cùng với H2SO4 đặc, nóng.

B. Sắt làm phản ứng với hỗn hợp H2SO4 loãng

C. Sắt bội nghịch ứng với dung dịch CuSO4

D. Sắt phản bội ứng với hỗn hợp Al2(SO4)3


Đáp án A

A. 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

B. Sắt + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

D. Fe + Al2(SO4)3 không phản ứng


Câu 11. trong các loại quặng sắt, quặng chứa các chất % Fe lớn nhất là

A. Hematit đỏ

B. Hematit nâu

C. Manhetit

D. Xiđerit


Đáp án C

Câu 12. lúc thêm hỗn hợp Na2CO3 vào hỗn hợp FeCl3 sẽ có hiện tượng gì xảy ra?

A. Mở ra kết tủa gray clolor đỏ vì xảy ra hiện tượng thủy phân

B. Dung dịch vẫn có màu nâu đỏ vị chúng không phản ứng với nhau

C. Lộ diện kết tủa gray clolor đỏ mặt khác có hiện tượng sủi bọt khí

D. Bao gồm kết tủa nâu đỏ chế tạo ra thành tiếp đến lại tan vì tạo khí CO2


Đáp án C: mở ra kết tủa màu nâu đỏ bên cạnh đó có hiện tượng sủi bọt bong bóng khí:
2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓(đỏ nâu) + 3CO2↑ + 6NaCl

Câu 13. Khử 16 gam Fe2O3 bằng khí teo dư, sản phẩm khí nhận được cho lấn sân vào bình hỗn hợp Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 10 gam

B. đôi mươi gam

C. 30 gam

D. 40 gam


Đáp án C

nFe2O3 = 16/160 = 0,1 mol

Phương trình phản bội ứng hóa học

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 (1)

1 3mol

0,1 nCO2

nCO2 = 0,3 mol

Do Ca(OH)2 dư => phản nghịch ứng chế tạo thành kết tủa

Phương trình bội phản ứng hóa học

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

1 1 mol

0,3 nCaCO3 =? mol

Ta tất cả xét số mol CO2 ở cả hai phương trình ta có: nCO2 (2) = nCO2 (1) = 0,3 mol

=> nCaCO3 = 0,3 mol

=> m = mCaCO3 = nCaCO3 . MCaCO3 = 0,3 . 100 = 30g


Câu 14. Cho khoan thai dung dịch NH3 cho dư vào hỗn hợp dung dịch FeCl3. Hiện tượng lạ quan cạnh bên được là

A. Có kết tủa nâu đỏ, không tan trong NH3 dư.

B. Tất cả kết tủa keo trắng, rồi chảy trong NH3 dư.

C. Bao gồm kết tủa nâu đỏ, rồi chảy trong NH3 dư.

D. Tất cả kết tủa keo trắng, ko tan trong NH3 dư.


Đáp án A

FeCl3 + 3NH3 +3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl

Fe(OH)3 là kết tủa màu đỏ nầu, không trở nên tan trong NH3


…………………….

Mời các bạn tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan 

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã chuyển tới chúng ta bộ tư liệu rất hữu ích Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O. Để có công dụng cao rộng trong học tập, thpt Sóc Trăng xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu chăm đề Toán 9, chuyên đề thiết bị Lí 9, triết lý Sinh học tập 9, Giải bài tập hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Truy Cập Ngay Ioe Hâp Dan Me Say, Ioe: Hấp DẫnĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền bài viết thuộc ngôi trường THPT tp Sóc Trăng. Những hành vi xào luộc đều là gian lận!
Nguồn phân chia sẻ: Trường trung học phổ thông Sóc Trăng (goutcare-gbc.com)
Tags
Hóa học 8 Phương trình phản nghịch ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger nội dung via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Related Articles


*

Đóng vai Giôn-xi kể lại quá trình hồi sinh của bản thân lớp 8 hay độc nhất (7 Mẫu)


15 tiếng ago

Kể lại một vận động có chân thành và ý nghĩa của em diễn đạt ý thức duy trì gìn di sản văn hóa truyền thống dân tộc nghỉ ngơi địa phương


19 giờ ago
*

Viết đoạn văn khoảng chừng 200 chữ trình bày suy nghĩ về hiểm họa của kinh nghiệm trì hoãn các bước (12 Mẫu)


19 giờ đồng hồ ago

Mô tả cấu trúc của dây dẫn năng lượng điện và sạc cáp điện. đối chiếu sự không giống nhau của cáp sạc điện cùng dây dẫn điện


20 tiếng ago
*

Viết bài viết thuyết phục tín đồ khác từ quăng quật thói thân quen trì hoãn các bước lớp 10 hay độc nhất vô nhị (5 Mẫu)


20 tiếng ago
*

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? tại sao gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc đẹp thể


20 giờ đồng hồ ago
*

Miêu tả là gì? Văn miêu tả là gì? Đặc điểm với yêu mong của văn miêu tả


20 giờ ago
*

Mô tả kết cấu không gian của ADN. Tính chất và tác dụng của ADN


20 giờ đồng hồ ago

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình coi sóc này đến lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực ở trong Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (12.353)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In