Fes2 + Hno3 → Fe(No3)3 + H2So4 + No + H2O

     

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O là phản nghịch ứng lão hóa khử được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung những bài học hóa học 10, cũng như các dạng bài bác tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Fes2 + hno3 → fe(no3)3 + h2so4 + no + h2o


2. Điều kiện nhằm FeS2 + HNO3

Không có

3. Thăng bằng phản ứng FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O 

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Bạn vẫn xem: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O


a. Khẳng định sự chuyển đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5→  N+2

(Viết số oxi hóa này phía trên những nguyên tố tương ứng)

b. Lập thăng bằng electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

N+5 + 3e → 2N+2

→ gồm 3FeS và 9NO.

c. Đặt các hệ số tìm được vào bội phản ứng và tính các hệ số còn lại:

3FeS2 + 26HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 6H2SO4 + 17NO + 7H2O

3. Cách tiến hành để FeS2 + HNO3

Cho FeS2 tính năng với acid HNO3.

4. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng hóa học cho FeS2 tác dụng với acid HNO3

Sau bội phản ứng mở ra khí không màu (NO) hóa nâu trong ko khí

5. Thắc mắc vận dụng liên quan

Câu 1. cho những chất sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3. Chất gồm hàm lượng sắt bự nhất.

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3


Câu 2. cho 3,6 gam Mg tính năng hết với dung dịch HNO3 (dư), ra đời 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Khí X là:

A. N2O5

B. NO

C. N2O

D. NO2


Đáp án B

Ta có:

nMg = 3,6/24 = 0,3 mol

nX = 2,24/22,4 =0,1 mol

Mg0 → Mg+2 +2e

0,15 → 0,3

N+5 + (5 – n) e → N+n

0,3 → 0,1

=> 0,1 (5-n) = 0,3 => n = 2 => NO


Câu 3. đến 13,7 g tất cả hổn hợp hai kim loại Al cùng Fe vào hỗn hợp HNO3 loãng dư, thu được 26,88 lit khí NO (đktc) duy nhất. Khối lượng (g) của Al với Fe trong tất cả hổn hợp đầu là:

A. 2,7; 11

B. 8,1; 5,6

C. 5,6; 8,1

D. 11; 2,7


Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không bội nghịch ứng cùng với axit HNO3 sệt nguội?

A. Cu, Fe, Ag

B. Cu, Fe, Cr

C. Cr, Fe, Al

D. Fe, Cr, Ag


Câu 5. Dãy hóa học nào sau đây gồm các chất vừa tất cả tính thoái hóa vừa có tính khử?

A. SO2, O3, hỗn hợp H2SO4 (loãng)

B. SO2 , Cl2, F2

C. O2, SO2, Cl2

D. Cl2, SO2, Br2


Câu 6. Cho m (g) hỗn hợp Fe với Cu công dụng hết với 100 ml dung dịch HNO3 2,4 M gồm nung lạnh thu được hỗn hợp A và một khí màu nâu đỏ. Cô cạn dung dịch A thu được 10,48 g hỗn hợp 2 muối hạt khan. Cực hiếm của m (g)?

A. 3,04 gam

B. 6,08 gam

C. 1,52 gam

D. 4,56 gam


Đáp án A

nHNO3 = 0,1.2,4 = 0,24 mol;

2H+ + NO3– + e → NO2 + H2O

nNO3- tạo ra muối = 0,12 mol

mmuối = m + mNO3– = m + 0,12.62 ⇒ m = 10,48 – 7,44 = 3,04 gam


Câu 7. Hòa tan trọn vẹn hh X tất cả 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn bằng dd HNO3 12,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) với dung dịch Y chứa 154,95 gam muối hạt tan. Quý hiếm của V là

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít


Đáp án B

mAl(NO3)3 = 8,1.213/27 = 63,9 gam; mZn(NO3)3 = 29,25.189/65 = 85,05 gam

my = mAl(NO3)3 + mZn(NO3)2  + mNH4NO3 ⇒ mNH4NO3 = 6 gam ⇒ nNH4NO3 = 0,075 mol

nN2O = (0,3.3 + 0,45.2 – 0,075.8)/8 = 0,15 mol ⇒ V = 0,15.22,4 = 3,36 lít


Câu 8. kết hợp 38,4 gam Cu vào dung dịchHNO3 loãng dư, nhận được V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của V:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 8,96 lít

D. 6,72 lít


Câu 9. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong ko khí người ta thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO2, O2.

Xem thêm: 5 Dàn Ý Biểu Cảm Về Một Mùa Trong Năm ❤️️15 Bài Văn Cảm Nghĩ Hay

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3 ,NO2 ,O2.


Đáp án D

Phương trình bội phản ứng

4Fe(NO3)2

*
2Fe2O3 + 8NO2 + O2


Câu 10. đánh giá và nhận định nào sau đây không đúng?

A. Axit nitric phản nghịch ứng với tất cả bazơ.

B. Axit nitric (loãng, đặc, nóng) làm phản ứng với hầu như kim sa thải Au, Pt.

C. Toàn bộ các muối bột amoni lúc nhiệt phân phần đông tạo khí amoniac.

D. Hỗn hợp muối nitrat cùng hợp chất hữu cơ lạnh chảy rất có thể bốc cháy.


………………………..

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới chúng ta phương trình chất hóa học FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O là phản ứng thoái hóa khử khá phức tạp, vì thế trong quá trình viết và cân nặng bằng những em lưu lại ý. Hy vong phần văn bản tài liệu trên đây giúp chúng ta học sinh thăng bằng phương trình một cách nhanh và chính xác nhất.

Mời các bạn tham khảo một trong những tài liệu liên quan:

Trên đây thpt Sóc Trăng vừa trình làng tới các bạn phương trình chất hóa học FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O, hy vọng rằng qua nội dung bài viết này các chúng ta có thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm Hóa lớp 12, Hóa học lớp 11, hóa học lớp 10.

Xem thêm: In Tomorrow Morning Or On Tomorrow Morning? Tomorrow Vs On Tomorrow*
*

*

Viết bài bác văn tả cảnh gói bánh chưng ngày đầu năm mới lớp 6 hay tốt nhất (9 Mẫu)


*

Vị ngữ là gì? kết cấu của vị ngữ vào câu


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường cần được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình coi ngó này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.