Flying colours là gì

     

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thông dụng, bài bác số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính kính chào quí vị thính giả. Xin mời khách hàng theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 64 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, vị Hằng chổ chính giữa và Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: Flying colours là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, hai thành ngữ ta học là WITH FLYING COLORS cùng CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the kết thúc of the school year. All students work hard, they study day và night lớn pass exams either khổng lồ be promoted to lớn a higher cấp độ or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến hết niên học. Học tập sinh, sv học siêng chỉ, bọn họ học ngày đêm nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn, hoặc xuất sắc nghiệp trường học của họ. Chúng ta biết là họ cần có căn phiên bản để sửa biên soạn cho đặt chân vào trong cuộc đời.

MIKE: Mai Lan, my friend Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, chúng ta của tôi, anh Bill, đã xuống lòng tin lắm. Thực là bất thường. Hay khi anh ta chưa hẳn là fan như vậy.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy and energetic. Bởi vì you know what happened lớn him?Anh là người luôn luôn hăng hái, vui vẻ, đầy năng lượng. Anh gồm biết có việc gì xẩy ra đến anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math test, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài toán, không phải thi thường mà lại là thi cá nguyệt, 1 phần điểm béo khi tính điểm trung bình cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi thiết yếu tưởng tượng Bill thi rớt một bài bác thi quan lại trọng. Anh ta luôn luôn luôn giỏi trong lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the kiểm tra because he didn’t read the questions carefully và his answers were not khổng lồ the point.

Bill thông minh. Anh có tác dụng hỏng bài bác thi vị không gọi kỹ thắc mắc nên phần lớn câu vấn đáp của anh không đúng đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have another chance?Thực là xứng đáng tiếc. Anh có thời cơ nào khác không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn luôn còn thời gian khác trong tương lai.

MAI LAN: So what can you bởi to cheer him up? What’s past is past. It doesn’t help to lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm cho sao sẽ giúp đỡ anh ta lên tinh thần? cái gì đã qua là vẫn qua. ảm đạm cũng ko ích gì. Anh đồng ý không?

MIKE: I agree that being depressed doesn’t help. But Bill needs some time khổng lồ get over his disappointment. He’s disappointed with himself. I told him to stop crying over spilled milk.

Xem thêm: Top 17 Hình Ảnh Gái Xinh Cầm Bánh Sinh Nhật, Ảnh Gái Đẹp Chúc Mừng Sinh Nhật

Tôi đồng ý là không bổ ích gì. Nhưng lại Bill nên một thời hạn để rứa thắng được sự thuyệt vọng của anh. Anh thất vọng với thiết yếu anh. Tôi đã bảo anh "stop crying over spilled milk".

MAI LAN: What bởi you mean?Anh có ý nói gì?

MIKE: to cry over spilled milk means to lớn be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk có nghĩa là buồn lòng vì một việc đã xẩy ra mà không biến đổi được nữa. Câu hỏi đã rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it back, right?Khi sữa đổ xuống rồi, không lấy lại được, bắt buộc không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can bởi is to study seriously and be prepared for the next.Thế đó. Anh ta ko thể đổi thay việc này. Việc anh làm được là học tập nghiêm chỉnh và sẵn sàng cho kỳ thi tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened lớn me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk and tried lớn make a dress.Mike. Chuyện này làm cho tôi nghĩ mang đến một chuyện xẩy ra cho thiết yếu tôi nhiều năm trước đây. Một hôm tôi mua một khúc lụa siêu đắt và cố gắng may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly & ruined the entire piece, right?Tôi đoán được mẩu truyện còn lại rồi. Cô giảm sai cùng hỏng hết miếng lụa, bắt buộc không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not to cry over spilled milk và start saving lớn try again. She was right.Đúng quá, Mike. Tôi bi thương lắm. Má tôi bảo tôi đừng bao gồm cry over spilled milk. Chuyện sẽ rồi, bước đầu để dành riêng tiền và làm cho lại.

MIKE: Just like you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get back on track.Cũng như cô, Bill sẽ thoát ra khỏi cơn xuống tinh thần và quay trở về như xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give up. He won’t repeat the same mistake.Tôi đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không còn đầu hàng, không có tác dụng lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a test. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc hẳn rằng lần thi sau Bill đang cẩn thận. Anh đang thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta đang thi đỗ “with flying colors” nghĩa là đỗ dễ dàng, xuất sắc.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk & is prepared lớn pass the next thử nghiệm with flying colors.Tôi đoán chắc chắn anh ta đã như vậy. Hy vọng bây chừ anh đã quên chuyện vẫn rồi và sẵn sàng chuẩn bị thi đậu kỳ tới dễ dàng dàng, xuất sắc.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty contest, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết không, giả dụ cô ghi danh dự cuộc thi vẻ đẹp thì cô xứng danh một bí quyết xuất sắc.

Xem thêm: Vì Yêu Em Nên Anh Chấp Nhận Rời Xa Thấy Em Ở Bên Người Nụ Cười Em Đã Vui Hơn Nhiều

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng tất cả nói giỡn!

Hôm nay bọn họ vừa học nhị thành ngữ : WITH FLYING COLORS nghĩa là THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC với CRY OVER PILLED MILK nghĩa là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng vai trung phong và Christopher Cruise xin hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học tới.