Giờ am pm là gì

     

Bạn vẫn có lúc nào từng vướng mắc AM ☀️ và PM