CÂN BẰNG PHẢN ỨNG SAU: H2S + KMNO4 + H2SO4 → H2O + S + MNSO4 + K2SO4

     

Câu 377541: Cân bằng phản ứng sau: H2S + KMnO4 + H2SO4 → H2O + S + MnSO4 + K2SO4 . Hệ số của những chất tham gia phản ứng là hàng số nào trong những dãy sau?

A.

Bạn đang xem: Cân bằng phản ứng sau: h2s + kmno4 + h2so4 → h2o + s + mnso4 + k2so4

3, 2, 5.

B. 5, 2, 3.

C.

Xem thêm: Top 9 Bài Thuyết Minh Về Chiếc Mũ Bảo Hiểm Ngắn Gọn Nhất, Thuyết Minh Về Chiếc Mũ Bảo Hiểm

2, 2, 5.

D. 5, 2, 4.

Xem thêm: Khái Niệm, Cthh, Phân Loại Và Cách Gọi Tên Oxit Axit Bazo Muoi


- cân đối phương trình bằng phương thức thăng bởi electron.

- H2SO4 chỉ vào vai trò môi trường, không biến đổi số thoái hóa của S trong đó


Giải bỏ ra tiết:

*


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát