HÀM CẮT CHUỖI TRONG C++

     

Xử lý chuỗi là một công việc bắt buộc lúc truyền nhận tài liệu trong lập trình. Trong bài bác này họ sẽ học giải pháp sử dụng những hàm cách xử lý chuỗi nhé.Bạn sẽ xem: giảm chuỗi vào c

Bài 18 trong Serie học tập lập trình C từ A tới Z

Các hàm xử lý chuỗi vào c

Có không hề ít phương thức xử trí chuỗi quan trọng được tư tưởng trong tủ sách .

Bạn đang xem: Hàm cắt chuỗi trong c++

No.Phương thứcMô tả
1.strlen(string_name)trả về chiều nhiều năm của chuỗi string_name.
2.strcpy(destination, source)sao chép văn bản của chuỗi source cho tới chuỗi destination.
3.strcat(first_string, second_string)nối chuỗi thứ nhất với chuối đồ vật hai. Công dụng được giữ vào chuỗi đầu tiên.
4.strcmp(first_string, second_string)so sánh chuỗi đầu tiên với chuỗi thứ hai. Giả dụ cả nhị chuỗi phần đa giống nhau, nó vẫn trả về 0.
5.strrev(string)trả về chuỗi được hòn đảo ngược.
6.

Xem thêm: Cacbon Monoxit Là Gì? Tác Hại Của Khí Co Là Gì ? Tác Hại Của Khí Co

strlwr(string)trả về chuỗi ký kết tự chữ thường.
7.strupr(string)trả về chuỗi ký tự chữ hoa.

*

Hàm strlen()

Hàm strlen() trả về chiều dài của chuỗi, nó không đếm cam kết tự null ‘’.

Cú pháp:

int strlen(const char* s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char ch="h", "i", "e", "p", "s", "i", "i", "t", ".", "c","o","m", ""; printf("Length of string is: %d",strlen(ch)); return 0; Kết quả

Length of string is: 12

Hàm strcpy()

Sao chép câu chữ của chuỗi source tới chuỗi destination. Đây là 1 trong hàm rất đặc biệt khi xử trí chuỗi

Cú pháp:

char *strcpy(char *destination, const char *source)

Cách dùng:

#include #include int main() char ch="k", "h", "u", "e", "n", "g", "u", "y", "e", "n",""; char ch2; strcpy(ch2,ch); printf("Gia tri chuoi thu 2 la: %s",ch2); return 0; Kết quả

Gia tri chuoi thu 2 la: khuenguyen

Hàm strcpy chỉ xào luộc dữ liệu trường đoản cú mảng B sang mảng A, nếu như mảng A có kích thước bé dại hơn mảng Bthì sẽ xảy ra việc tràn tài liệu của mảng A.

Hàm Strcat()

Dùng nhằm nối 2 chuỗi. Tác dụng được lưu vào chuỗi đầu tiên.

Cú pháp:

char *strcat(char *des, const char *source)

Cách dùng

#include #include int main() char ch="h", "e", "l", "l", "o", ""; char ch2=" ", "a","n","h","," "e","m",""; strcat(ch,ch2); printf("Gia tri cua chuoi dau tien la: %s",ch); return 0; Kết quả

Hàm strcmp()

Dùng để so sánh hai chuỗi cùng với nhau. Hàm sẽ đối chiếu hai chuỗi với nhau cùng trả về những giá trị tương ứng.

Ta gồm 2 mảng s1 cùng s2Nếu s1 > s2, kết quả trả về là 1Nếu s1 == s2, tác dụng trả về là 0Nếu s1 Cú pháp:

int strcmp(const char*s1, const char *s2)Cách dùng:

#include #include int main() char str1,str2; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1);//reads string from console printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); if(strcmp(str1,str2)==0) printf("2 chuoi bang nhau"); else printf("2 chuoi khong bang nhau"); return 0; Kết quả

Nhap chuoi 1 : helloNhap chuoi 2 : hello2 chuoi bang nha

Hàm strstr()

Dùng nhằm tìm tìm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 vào chuỗi s1.

Cú pháp:

char *strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết trái trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến bộ phận đầu tiên của chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 hoặc quý giá NULL ví như chuỗi s2 không tồn tại trong chuỗi s1.

Cách dùng:

#include #include #include void main() char Chuoi,*s; printf("Nhap chuoi: "); gets(Chuoi); s=strstr(Chuoi,"hoc"); printf("Chuoi trich ra: "); puts(s); getch(); Kết quả

Nhap chuoi: chuc cac ban hoc tap tot Chuoi trich ra: hoc tap tot

Hàm strupr()

Dùng để biến đổi chuỗi chữ thường xuyên thành chuỗi chữ hoa, kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến add chuỗi được chuyển đổi.

Cú pháp:

char *strupr(char *s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char str; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen sang chu hoa: %s",strupr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: khue nguyen creatorChuoi vua nhap: khue nguyen creatorChuyen quý phái chu hoa: KHUE NGUYEN CREATOR

Hàm strlwr

Muốn biến hóa chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường, ta sử dụng hàm strlwr(), những tham số của hàm tựa như như hàm strupr().

Xem thêm: Cách Làm Hàu Nướng Mỡ Hành Bằng Lò Nướng Mỡ Hành Bằng Lò Vi Sóng Cực Ngon

Cú pháp:

char *strlwr(char *s)

Cách dùng:

#include #include int main() char str; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen sang chu thuong: %s",strlwr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: KHUE NGUYEN creatorChuoi vua nhap: KHUE NGUYEN creatorChuyen lịch sự chu thuong: khue nguyen creator

Hàm strrev()

Hàm strrev(string) trả về một chuỗi được hòn đảo ngược

Cách dùng:

#include #include int main() char str; printf("Nhap vao mot chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi la: %s",str); printf(" Chuoi bi dao nguoc la: %s",strrev(str)); return 0; Kết quả

Nhap vao mot chuoi: khue nguyen creatorChuoi la: khue nguyen creatorChuoi bi dao nguoc la: rotaerc neyugn euhk

Kết 

Sử dụng những hàm cách xử trí chuỗi cũng tương đối đơn giản, bọn chúng được cung cấp sẵn trong tủ sách string, bọn họ chỉ cần mang ra và áp dụng mà thôi.

Nếu thấy có lợi hãy chia sẻ bài viết và gia nhập nhóm Nghiện Lập Trình nhằm giao giữ và học hỏi và chia sẻ nhé