IF NEEDED LÀ GÌ

     

Mệnh đề If ( câu đk ) trong tiếng anh là gì, tất cả nghĩa hay không và thực hiện trong trường phù hợp nào thì bài viết sẽ chia sẻ thông tin cho bạn.Bạn vẫn xem: If needed là gì


*

Mệnh đề IF ( Câu Điều kiện ) trong giờ đồng hồ anh là gì , bí quyết và bài tập

Danh Mục bài bác Viết

1 1. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0 ( Mệnh Đề If nhiều loại 0 )3 3. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (Mệnh đề If các loại 2)4 4. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 35 5. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI HỖN HỢP

1. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0 ( Mệnh Đề If một số loại 0 )

Câu đk loại 0 diễn tả một chân lý, sự việc luôn luôn luôn đúng.

Bạn đang xem: If needed là gì

2. Cấu tạo câu điều kiện loại 0 ( Mệnh đề If loại 0 )

If + S + V (thì bây giờ đơn), S + V (thì hiện tại đơn)

If + mệnh đề bây giờ đơn, mệnh đề hiện tại đơn

Ví dụ: If you heat ice, it melts. (Nếu ta có tác dụng nóng đá, nó đang tan chảy.)

2. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 ( Mệnh Đề If loại 1 )

1. Câu điều kiện loại 1 có cách gọi khác là câu điều kiện có thực ở hiện nay tại, chỉ điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

2. Cấu tạo của câu điều kiện loại 1 ( mệnh đề If một số loại 1 )

If + S + V (hiện tại), S + will (khẳng định)/won’t (phủ định)/can (not)/may (not) + V (nguyên thể)

If + mệnh đề hiện tại đơn, mệnh đề sau này đơn

Ví dụ: If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn cửa của tôi, con chó của tôi sẽ cắm anh.)

3. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (Mệnh đề If loại 2)

Câu đk loại 2 có cách gọi khác là câu điều kiện không có thực ở hiện tại, chỉ điều kiện không thể xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai; điều kiện chỉ là một trong những giả thiết, một ước mong mỏi trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc câu đk loại 2 (Mệnh đề if nhiều loại 2):

If + S + V (quá khứ), S + would (not)/could (not)/might (not) + V (nguyên thể)

If + mệnh đề quá khứ đơn, mệnh đề would (not)/could (not)/might (not)

Ví dụ:

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là 1 trong con chim, tôi sẽ khá hạnh phúc.)-> Tôi tất yêu là bé chim được.

Chú ý: vào câu điều kiện loại 2, riêng cồn từ “to be” thì cần sử dụng “were” cho tất cả các ngôi!

If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi bao gồm một triệu đô la, tôi sẽ cài đặt chiếc xe đó.)

-> bây giờ tôi không có đủ tiền để sở hữ chiếc xe.

Ví dụ: trong câu đk loại II, cồn từ của mệnh đề đk chia ngơi nghỉ bang thái biện pháp (past subjunctive), cồn từ của mệnh đề thiết yếu chia sống thì điều kiện hiện tại

If I had a million USD, I would buy a Ferrari. (Nếu tôi bao gồm một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe cộ đó.) ⇐ bây giờ tôi ko có

If he had more time, he would learn karate. ( nếu anh có tương đối nhiều thời gian, anh đã học karate.) ⇐ thời gian không có nhiều

She would spend a year in the USA if it were easier to lớn get a green card. Cô ấy đang dành một năm ở Mỹ nếu thuận tiện có được thẻ xanh). ⇐ thực tế để mang được thẻ xanh của Mỹ khôn xiết khó

If I lived on a lonely island, I would run around naked all day. (Nếu tôi sống trên một quần đảo cô đơn, tôi đang khỏa thân chạy xung quanh cả ngày.) ⇐ thực tế bạn không tồn tại hòn đảo nào

4. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ, chỉ đk không thể xảy ra trong thừa khứ, chỉ mang ý nghĩa ước mong trong vượt khứ, một trả thiết trái ngược với thực trạng ở thừa khứ.

Xem thêm: Thẻ Tín Dụng Fe Credit Là Gì, Có Nên Mở Thẻ Tín Dụng Fe Credit

Cấu trúc cầu đk loại 3

If + S + had + V (phân trường đoản cú 2), S + would + have + V (phân trường đoản cú 2)

If + mệnh đề quá khứ trả thành, mệnh đề would have V (phân tự 2)

Ví dụ:

If he had come lớn see me yesterday, I would have taken him to lớn the movies. (Nếu ngày hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã gửi nó đi coi phim rồi.)

If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu ngày qua tôi ko vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)

Ví dụ:– trong câu đk loại III, hễ từ của mệnh đề điều kiện chia ngơi nghỉ quá khứ phân từ, còn đụng từ của mệnh đề chủ yếu chia ngơi nghỉ điều kiện hoàn thành (perfect conditional).

If the forwards had run faster, they would have scored more goals. (Nếu trung phong chạy nhanh hơn, họ đã ghi được không ít bàn chiến thắng hơn.)

If it had been a trang chủ game, our team would have won the match. (Nếu đó là trận đấu sảnh nhà, team của công ty chúng tôi sẽ thắng.)

If you had spoken English, she would have understood. (Nếu bạn nói tiếng Anh thì cô ấy vẫn hiểu)

If they had listened to me, we would have been trang chủ earlier. ( trường hợp họ đang nghe lời tôi, họ đã về công ty sớm hơn)

I would have written you a postcard if I had had your address. (Tôi vẫn viết cho chính mình một tấm bưu thiếp ví như tôi có add của bạn)

5. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI HỖN HỢP

Câu đk loại tất cả hổn hợp là câu điều kiện miêu tả một vấn đề đã xảy ra hay là không xảy ra trong vượt khứ nhưng kết quả còn lưu cho hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 4

If + S + had + V (phân từ bỏ 2), S + would (not) + V (nguyên thể)

If + mệnh đề quá khứ trả thành, mệnh đề would + V (nguyên thể)

Ví dụ: If I had eaten breakfast this morning, I wouldn’t be hungry now. (Nếu sáng tay tôi bữa sáng thì tiếng tôi đã không xẩy ra đói bụng.)

Bài tập về mệnh câu đk ( Hay còn được gọi là mệnh đề IF )

Câu 1 : If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

A: haveB: had hadC: should haveD: would have

Câu 2 : I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

A: would have visitedB: had visitedC: visitedD: visit

Câu 3 : __________more help, I would gọi my neighbor.

Xem thêm: Inner Là Gì ? Inner Nghĩa Là Gì

A: neededB: I have neededC: should I needD: I should need

Câu 4 : __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time & trouble over the years.

A: had I knownB: If I knowC: did I knowD: If I would know

Câu 5 : vì you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

A: spokeB: had spokenC: speakD: will speak

I. Chia động từ (loại 1&2)

1. If we _____________ to Dresden, it will be a fantastic trip. (cycle)2. I _____________ the school bus if I don’t get up early. (miss)3. Harriet would stay longer in Vienna if she _____________ more time. (has)4. She _____________ the people in Peru if she bought her coffee beans in this shop. (support)5. If I don’t see Claire today, I _____________ her this evening. (phone)6. If Carlos _____________ sailing, he’ll need a life-jacket. (go)7. If my brother _____________ his car here, the traffic warden would give him a ticket. (park)8. You’ll catch a cold if you _____________ a pullover. (not wear)9. If you drink more of this sweet lemonade, you _____________ (get)10. If Marcus sings in the shower, I _____________ the radio up lớn full volume. (turn up)

Đáp Án vấn đáp Cho Câu Hỏi

1. Cycle2. Will miss3. Had4. Would support5. Will phone6. Goes7. Parked8. Don’t wear9. Will get10. Will turn up

II. Phân tách động tự (hỗn đúng theo 3 loại)

1. If it rains, the boys ______________ hockey. (play)2. If he ______________ his own vegetables, he wouldn’t have to lớn buy them. (grow)3. Jim ______________ whisky distilleries if he travelled lớn Scotland. (see)4. Would you go out more often if you ______________ so much in the house? (not have lớn do)5. She wouldn’t have yawned the whole day if she ______________ late last night. (stay up)6. If you ______________ a minute, I’ll come with you. (wait)7. If we arrived at 10, we ______________ Tyler’s presentation. (miss)8. We ______________ John if we’d known about his problems. (help)9. If they ______________ new batteries, their camera would have worked correctly. (use)10. If I could go anywhere, it ______________ New Zealand. (be)

Đáp án trả lời

1. Won’t play2. Grew3. Would see4. Didn’t have khổng lồ do5. Hadn’t stayed up6. Wait7. Would miss8. Would have helped9. Had used10. Would be