Kind là gì

     
kind tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong tiếng Anh. Giải pháp phát âm kind giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kind.

Bạn đang xem: Kind là gì


Từ điển Anh Việt

kind

/kaind/

* danh từ

loài giống

the rabbit kind: tương đương thỏ

loại, hạng, thứ

people of all kinds: bạn đủ các hạng

something of the kind: không phải cái nhiều loại như vậy, không tồn tại cái gì như vậy, không phải như vậy

cái cùng loại, mẫu đúng như vậy

to repay in kind: trả lại loại đúng như vậy

to relay someone"s insolence in kind: lấy cách biểu hiện láo xược nhưng đáp lại cách biểu hiện láo xược của ai

cái toàn bộ giống như, loại gần giống; cái tàm tạm call là

to feel a kind of remorse: cảm thấy một cái gì như thể hối hận

coffee of a kind: cái tàm tạm gọi là cà phê

bản tính

top act after one"s kind: hành động theo phiên bản tính

tính chất

to differ in degree but not in kind: khác nhau về mức độ chứ không hẳn về tính chất

hiện vật

to pay in kind: trả bằng hiện vật

kind of

(thông tục) phần nào, chừng đỗi nào

I kind of expected it: tôi cũng mong đợi cái đó phần nào

* tính từ

tử tế, ân cần, tất cả lòng xuất sắc xử lý, nhằm gia công; mượt (quặng)

to be so kind as to...

xin hãy làm ơn...

kind

loại


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

kind

* ghê tế

dạng

giống

loài

loại

* kỹ thuật

dạng

giống

loại


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

Xem thêm: Đà Nẵng ==> Tuyển Phụ Xe Giao Hàng Tại Đà Nẵng Lương Cao Mới Nhất 2022


*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tra cứu kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ bắt buộc tìm vào ô tìm kiếm và xem những từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Khi bé trỏ đang phía bên trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô tra cứu kiếm và xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: ' Randomly Là Gì, Nghĩa Của Từ Randomly, Nghĩa Của Từ Randomly


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*