Likenew Và Brandnew Là Gì

     
dạo xung quanh thì trường rao vặt mặt goutcare-gbc.com mình thấy đa số chúng ta hay do dự thế như thế nào là brand new? lượt thích new? 98 %, 95% ....v..v....nên hum nay bản thân lập topic này câu trả lời từ A=>Z cho các bạn chưa biết nhé