Mã Đbhc Là Gì

     

Tìm gọi Mã Đbhc Là Gì – Giấy Nộp chi phí Vào chi phí là phát minh trong nội dung bài viết hiện tại của bọn chúng tôi. Tham khảo bài viết để biết chi tiết nhé.

Bạn đang xem: Mã đbhc là gì

Bạn vẫn xem: Mã đbhc là gì

Căn cứ quyết định về vấn đề hoàn thuế số ……… ngày ………….. Của …………………………………………………………….

Xem thêm: Công Nghệ Honda Econ Là Gì, Tác Động Của Chức Năng Eco Trên Xe Ô Tô

Bạn sẽ xem: Mã đbhc là gì

Yêu mong KBNN (nơi trực tiếp trả trả):……………………………………….. Tỉnh, TP ……………………………………..

Hoàn trả cho: ………………………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………….

Hình thức hoàn trả:

Tiền khía cạnh

Chuyển khoản

Chuyển tiền vào thông tin tài khoản số: ………………………………………… Tại bank (KBNN) (B):……………………….

(hoặc) trả tiền phương diện cho: ………………………………….. Số CMND/HC …………. Cấp cho ngày ………. Tại ……………..

Lý vày hoàn trả:…………………………………………………………………………………………………………………………

Niên độ túi tiền của khoản thu được hoàn trả: ……………………………… nội dung khoản hoàn trả:

STT

Nội dung

khoản nộp NSNN

Mã Chương

NDKT (TM)

KBNN địa điểm thu NSNN (1)

Mã ĐBHC(1)

Số tiền đã nộp

Số chi phí được trả trả(2)

Tổng cộng

Tổng số tiền trả lại ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng góp dấu)

PHẦN KBNN HẠCH TOÁN HOÀN TRẢ

Mã quỹ: …………………… Mã ĐBHC: …………………..

Mã KBNN:……………………………………………………..

1. Hạch toán phần hoàn trả:

Niên độ hạch toán trả trả………………………………..

Giảm thu NSNN

Chi NSNN

Chương ….. Khoản ….. TM

 

nguồn NS

Định khoản

Số tiền

Nợ

………………

………………

………………

Hạch toán báo Nợ KB trả lại (nếu có):

– trên KBNN:…………………………. Mã KB:……………….

– trên KBNN:…………………………. Mã KB:……………….

Nợ

…………………..

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày……..tháng ……năm ……

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày……..tháng ……năm ……

Kế toán

 

 

 

 

Ghi chú: – (1) Cột KBNN khu vực thu: chỉ ghi khi tất cả khoản chi trả lại hộ những KBNN khác, ban ngành thu chưa hẳn ghi cột “mã địa phận thu”;

– (2) ngôi trường hợp tiến hành bù trừ nợ thuế, chỉ ghi số tiền NNT còn được hoàn trả sau khi cơ thuế quan bù trừ./.

Xem thêm: Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy Xem Phim Doraemon Tập Dài Mới Nhất

 

>> sở hữu Mẫu số 01/LHT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/LHT, 01/LHT, Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu túi tiền nhà nước, mau so 01/lht: lenh hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc

 


*

*

——————————–

Mẫu trả Thuế :

>> mẫu số 01/ĐNHT : Giấy ý kiến đề xuất hoàn trả khoản thu chi phí nhà nước

>> mẫu số 01-1/ĐNHT : Bảng kê hoá 1-1 chứng từ sản phẩm hoá dịch vụ thương mại mua vào

>> mẫu mã số 01-2/ĐNHT : Bảng tổng hợp giá thành xăng dầu

>> mẫu số 01-3/ĐNHT : Bảng kê làm hồ sơ xuất nhập khẩu mặt hàng hoá, dịch vụ

>> chủng loại số 01-4/ĐNHT : Bảng kê làm hồ sơ xuất khẩu mặt hàng hoá chi tiêu ra nước ngoài

>> mẫu mã số 01-5/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của mặt hàng hoá, thương mại & dịch vụ mua vào cần sử dụng cho cơ quan đại diện ngoại giao

>> mẫu mã số 01-6/ĐNHT : Bảng kê thuế GTGT của sản phẩm hoá, thương mại & dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam

>> chủng loại số 03/ĐNHT : Giấy đề nghị hoàn thuế theo hiệp nghị giữa việt nam và …(tên vùng, cương vực ký kết) áp dụng so với các tổ chức, cá thể là đối tượng người dùng cư trú của Việt Nam.

>> mẫu mã số 01/HT-TB : thông tin về câu hỏi chuyển làm hồ sơ hoàn thuế lịch sự diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

>> mẫu mã số 02/HT-TB : thông tin về việc không được trả thuế

>> mẫu mã số 01/QĐHT : ra quyết định về câu hỏi hoàn thuế

>> mẫu mã số 02/QĐHT : ra quyết định về vấn đề hoàn thuế kiêm bù trừ thu giá thành nhà nước