Misleading là gì

     
Some cosmetics companies have made pseudo-scientific claims about their products which are misleading or unsupported by scientific evidence.

Bạn đang xem: Misleading là gì


Các công ty mỹ phẩm giới thiệu tuyên bố giả kỹ thuật về sản phẩm của họ khiến hiểu nhầm hoặc không tồn tại bằng bệnh khoa học minh chứng.
The policy is changing khổng lồ clarify that nội dung that misleads viewers by appearing lớn be appropriate for a general audience, but contains sexual themes or obscene content, is prohibited.
Chính sách này sẽ thay đổi để làm rõ việc nghiêm cấm nội dung gây gọi lầm cho người xem bằng phương pháp hiển thị nội dung có vẻ như cân xứng cho đối tượng người dùng chung, dẫu vậy lại chứa những chủ đề tình dục hoặc ngôn từ khiêu dâm.
“As soon as the thousand years have been ended, Satan will be let loose out of his prison, & he will go out to lớn mislead those nations in the four corners of the earth, Gog và Magog, to lớn gather them together for the war.
31. A) Sự trừng phân phát được diễn đạt như núm nào nơi Khải-huyền 20:14, 15? b) Bị ném xuống “hồ lửa” bao gồm nghĩa gì?
Some of his information , however , seems to lớn be misleading , especially about trung quốc "s " đứng đầu secret " OS .
Tuy nhiên , một vài tin tức của ông ấy hình như còn nghi ngờ , đặc biệt là về hệ điều hành và quản lý " túng bấn mật bậc nhất " của china .
Điều đó bao gồm lời nói—những lời xảo quyệt của mình nói ra để gia công lầm lạc fan khác.—2 Cô-rinh-tô 11:3-5, 13.
It is no wonder that, under Satan’s prompting, ‘wicked men & impostors are advancing from bad khổng lồ worse, misleading & being misled.’
Chẳng lạ gì là ‘những người hung-ác, kẻ giả-mạo’ bị Sa-tan thúc giục ‘càng chìm-đắm luôn trong điều dữ, làm cho lầm-lạc kẻ khác nhưng mà cũng lầm-lạc thiết yếu mình nữa’ (II Ti-mô-thê 3:1, 13).
It would be easy khổng lồ develop the habit of couching one’s words in terms that are technically accurate but misleading.
Người ta dễ dàng quen thói nói lắt léo, dùng đầy đủ từ đúng đắn về nghĩa nhưng thực tế là nhằm mục tiêu làm người khác lầm lạc.
“Many false prophets will arise & mislead many; và because of the increasing of lawlessness, the love of the greater number will grow cold.”
“Nhiều kẻ tiên tri mang sẽ xuất hiện thêm và lừa gạt những người; và vày sự độc ác gia tăng buộc phải lòng yêu thương thương của không ít người ta vẫn nguội rét mướt dần”.
Vì thế, Jønsson và Fjeldså (2006) chắc rằng đã đưa ra quan hệ tạo ra chủng chủng loại một biện pháp sai lầm đến nhóm này.
Unquestionably, Satan and the demons mislead people “with every powerful work & lying signs & portents & with every unrighteous deception for those who are perishing.” —2 Thessalonians 2:9, 10.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Programming Là Gì ? Và Những Nội Dung Liên Quan Đến Programmer


Thật thế, Sa-tan và những quỉ đã “làm đủ phần đa thứ phép lạ, lốt dị và câu hỏi kỳ dối-giả; cần sử dụng mọi cách phỉnh-dỗ không công-bình mà lại dỗ số đông kẻ hư-mất”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9, 10.
And he hurled him into the abyss & shut it & sealed it over him, that he might not mislead the nations anymore until the thousand years were ended.”
Người quăng nó xuống vực, tạm dừng hoạt động vực cùng niêm-phong lại, hầu mang lại nó ko đi lừa-dối các dân được nữa, cho tới chừng làm sao hạn một ngàn năm sẽ mãn”.
(2 Timothy 2:26; 1 John 2:16; 5:19) He can employ worldly or apostate thinking to mislead us, just as he deceived Eve. —1 Timothy 2:14.
(2 Ti-mô-thê 2:26; 1 Giăng 2:16; 5:19) Hắn rất có thể dùng lối suy nghĩ của trần gian hoặc của kẻ bội đạo để đánh lừa họ như hắn vẫn dụ dỗ Ê-va.—1 Ti-mô-thê 2:14.
What are some tools that Satan the Devil uses khổng lồ mislead young people, and with what possible outcome?
We"re merging our policies on "Misleading & Inaccurate Claims", "Get Rich Quick" and "User Safety" into one policy.
Chúng tôi đang phối kết hợp các cơ chế của mình về "Tuyên cha gây hiểu nhầm và không chủ yếu xác", "Làm nhiều nhanh" với "An toàn người dùng" vào trong 1 chính sách.
Since we are united as “members belonging to lớn one another,” we certainly should not be devious or deliberately try to mislead our fellow worshippers, for that is the same as lying to lớn them.
Vì hợp nhất như “chi-thể đến nhau”, dĩ nhiên chắn bọn họ không nên gian sảo hay cố ý làm bạn bè lầm lẫn.
If your site has been reviewed and the status is "Warning" or "Failing", the report will show videos of the ad experiences that are likely to annoy or mislead your visitors.
Nếu trang web của bạn đã được xem xét cùng trạng thái là "Cảnh báo" hoặc "Không đạt", báo cáo sẽ hiển thị các đoạn clip về đòi hỏi quảng cáo hoàn toàn có thể gây quấy rầy hoặc gây hiểu lầm cho khách truy cập của bạn.
(1 John 5:19; John 8:44) So effective has Satan been in ‘blinding people’s minds’ that he now ‘misleads the entire inhabited earth.’
Hắn rất có thể dùng bất kể thành phần như thế nào của thế gian để gieo rắc lời nói dối (1 Giăng 5:19; Giăng 8:44).
Do you answer frankly or bởi vì you give some misleading answer, such as saying that a little baby brother or sister was obtained at the hospital?
Bạn vẫn thẳng thắn vấn đáp cho nó hay bạn sẽ trả lời vài ba câu sai đi, chẳng hạn bạn nói là sẽ xin em trai giỏi em gái của nó ở bệnh viện?
Speaking truth with our neighbor would rule out giving false or misleading information lớn governmental authorities in order to lớn receive public assistance.
Nói thật với người ở bên cạnh có nghĩa là chúng ta không cung ứng cho nhà chũm quyền những tin tức giả dối hoặc sai lệch để dìm trợ cấp.

Xem thêm: Lapd Là Gì, Nghĩa Của Từ Lapd, Sở Cảnh Sát Thành Phố Los Angeles


Regarding “the last days,” the Bible warned: “Wicked men and impostors will advance from bad to lớn worse, misleading & being misled.”
Nói về “ngày sau-rốt”, kinh Thánh báo trước: “Những bạn hung-ác, kẻ giả-mạo thì càng chìm-đắm luôn trong điều dữ, có tác dụng lầm-lạc kẻ khác cơ mà cũng lầm-lạc thiết yếu mình nữa”.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M