Mutually Exclusive Là Gì

     

Đang đọc tài liệu tài chính tiếng Anh, các bạn thấy các từ Mutually Exclusive nhưng không hiểu biết nó là gì. Hôm nay, goutcare-gbc.com sẽ ra mắt và phân tích sâu về các từ tiếng Anh Mutually Exclusive là gì. Để làm rõ được ý nghĩa và giải pháp dùng của nhiều từ này rộng nhé!

 

 

1. Mutually Exclusive tức thị gì

 

Mutually exclusive là gì

 

 

Mutually Exclusive: 

+ Đó là 1 trong những thuật ngữ tài chính trong giờ Anh, nó tất cả nghĩa là: loại trừ lẫn nhau giỏi là xung khắc với nhau.

+ Đó là 1 trong thuật ngữ dùng để mô tả nhị hoặc các sự kiện ko thể xảy ra đồng thời. Tức là trường đúng theo phát sinh sự kiện này sẽ loại trừ phát sinh sự kiện khác

 

Mutually exclusive bao gồm phiên âm giọng Anh - Anh với Anh - Mỹ giống như nhau và đông đảo phát âm là: /ˈmjuː.tʃu.ə.ly - ɪkˈskluː.sɪv/. 

 

Vậy thì Mutually Exclusive khi là 1 trong danh từ thì nó được hiểu rằng:

+ “If two things are mutually exclusive, they are separate and very different from each other, so that it is impossible for them khổng lồ exist or happen together.”

+ “Nếu nhị sự vật sa thải lẫn nhau, chúng bóc biệt và rất khác nhau, cho nên vì thế chúng chẳng thể tồn tại hoặc xảy ra cùng nhau”.

Bạn đang xem: Mutually exclusive là gì

 

Khi Mutually Exclusive là 1 trong tính từ thì nó được quan niệm trong giờ anh như sau:

+ “ It Pertains khổng lồ a situation involving two or more events, possibilities, etc., in which the occurrence of one precludes the occurrence of the other”.

+ “Nó tương quan đến một tình huống liên quan cho hai hoặc các sự kiện, khả năng, v.v., trong các số đó sự kiện này xảy ra thải trừ sự mở ra của sự khiếu nại kia”.

 

Mutually exclusive là gì

 

2. Cấu trúc và giải pháp dùng các từ Mutually Exclusive

 

Để làm rõ hơn về tự Mutually Exclusive thì chúng ta cùng kiếm tìm hiểu chi tiết về cấu tạo của cụm từ vựng này nhé! cấu tạo của Mutually Exclusive là:

Một trạng từ là Mutually.

Một tính từ bỏ là Exclusive. 

 

Cách dùng nhiều từ Mutually Exclusive rất 1-1 giản, được trình diễn trong bảng sau:

 

Vai trò

Phân tích

Ví dụ

Danh từ

Đứng trước độnng từ bỏ và cụm Mutually Exclusive thường xuyên đứng trước từ: “event”

Mutually exclusive events are that when one happens, the other cannot happen.

Các sự kiện loại trừ lẫn nhau là khi sự kiện này xẩy ra thì sự kiện kia quan yếu xảy ra.

Tính từ

Đứng sau tobe

They have learned that ambition và successful fatherhood can be mutually exclusive.

Dịch nghĩa: Họ sẽ học được rằng hoài bão và tài năng làm cha thành công có thể loại trừ lẫn nhau.

 

3. Lấy một ví dụ Anh Việt

Example 1: Assume a company has a budget of 100 million VNĐ for expansion projects. If available Projects A và B each cost 60 million VNĐ and Project C costs only 40 million VNĐ, then Projects A và B are mutually exclusive. If the company pursues A project, it cannot also afford lớn pursue B project and vice versa.

Dịch nghĩa: đưa sử một doanh nghiệp có ngân sách cho những dự án không ngừng mở rộng là 100 triệu đồng. Trường hợp có dự án A và B mỗi dự án có giá 60 triệu đ và dự án C chỉ có giá 40 triệu đồng, thì dự án công trình A cùng B đào thải lẫn nhau. Nếu doanh nghiệp theo dự án A, nó cũng không có công dụng theo đuổi dự án công trình B với ngược lại.

Xem thêm: Xem Tướng Lòng Bàn Chân Có Vân Hình Ngôi Sao, Hoa Chân Nói Lên Điều Gì

 

Example 2: Many people think that uncontrolled economic growth & environmental stability are mutually exclusive.

Dịch nghĩa: không ít người dân nghĩ rằng tăng trưởng kinh tế không kiểm soát và điều hành và ổn định môi trường là vứt bỏ lẫn nhau.

 

Example 3: In presenting class & patriarchy as two competing frames of reference, the two appear mutually exclusive.

Dịch nghĩa: khi trình bày ách thống trị và chính sách phụ hệ như nhị hệ quy chiếu cạnh tranh, cả hai dường như loại trừ lẫn nhau.

 

Mutually exclusive là gì

 

Example 4: This means that it cannot cope with cases in which two projects are mutually exclusive or in which one project is dependent on another.

Dịch nghĩa: Điều này có nghĩa là nó quan trọng đối phó với các trường hợp trong đó hai dự án sa thải lẫn nhau hoặc trong những số ấy một dự án phụ thuộc vào vào một dự án công trình khác.

 

Example 5: The recording of two separate roles of one die và mutually exclusive events. Whatever number the dice displays on its first roll will have no impact on what number is rolled the second time. In addition, it is impossible for the first and second roll lớn occur at the same time.

Xem thêm: Nơi Bán Hộp Nhựa Đựng Thực Phẩm Giá Rẻ Tại Tphcm, Hộp Nhựa Đựng Thực Phẩm

Dịch nghĩa: Việc ghi lại hai vai trò cá biệt của một bị tiêu diệt và những sự kiện loại bỏ lẫn nhau. Bất kể số nào mà xúc xắc hiện trên lần tung thứ nhất sẽ không tác động đến số được tung trong lần thứ hai. Bên cạnh ra, tất yêu để cuộn trước tiên và sản phẩm hai xảy ra cùng một lúc.

 

4. Một số trong những cụm từ tương quan (Nếu có)

 

Cụm từ

Nghĩa 

Mutually exclusive plans of action

Kế hoạch hành động sa thải lẫn nhau

Mutually exclusive investment decisions

Quyết định đầu tư chi tiêu độc quyền lẫn nhau

Mutually exclusive events

Sự kiện loại trừ lẫn nhau

Mutually exclusive project

Dự án đào thải lẫn nhau

 

Một số nhiều từ đồng nghĩa: 

 

Cụm từ

Nghĩa

Disjoint incompatible

Rời rạc không tương thích

Mutually exclusive events

Sự kiện sa thải lẫn nhau

Mutually exclusive sets

Bộ sa thải lẫn nhau

 

 

Thế giới đang càng ngày hòa nhập, học tập tiếng Anh là 1 điều vô cùng bắt buộc thiết. Với hầu hết kiến thức có ích về cụm từ Mutually Exclusive mà lại goutcare-gbc.com đã cung cấp ở bên trên thì goutcare-gbc.com hy vọng các các bạn sẽ hiểu rõ Mutually exclusive là gì và chinh phục tiếng Anh thành công . Giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống, cả về các bước và sinh ở hằng ngày.