Nhập vào 3 số abc. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không c++

     
*Bạn đang xem: Nhập vào 3 số abc. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không c++

Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c. Soát sổ 3 số đó có phải là 3 cạnh của một tam giác tuyệt không? giả dụ phải, bình chọn tam giác đó liệu có phải là tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông, tam giác vuông cân nặng không?

 

Hướng dẫn:

Để soát sổ tam giác: tổng hai cạnh bất kì to hơn cạnh còn lại

Để phân nhiều loại tam giác: 

 

- Tam giác đều: gồm 3 cạnh bằng nhau

 

- Tam giác cân: bao gồm 2 cạnh bởi nhau

 

- Tam giác vuông: vận dụng công thức Pi-ta-go

 

- Tam giác vuông cân: nó vừa vuông, vừa cân

 

 


*

Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c. Kiểm tra 3 số đó liệu có phải là 3 cạnh của một tam giác xuất xắc không? nếu phải, kiểm tra tam giác đó liệu có phải là tam giác đều


*Xem thêm: Trái Đất Quay 1 Vòng Hết Bao Nhiêu Thời Gian, Hiện Tượng Tự Quay Của Trái Đất

Viết công tác nhập từ bàn phím 3 số a,b,c . Soát sổ xem 3 số đó tất cả phải 3 cạnh của tam giác ko . Nếu là 3 cạnh thì tính chu vi và ăn diện tích của tam giác đó . Ghi tác dụng bài toán vào tập bai1.inp


Viết chương trình nhập vào ba số thực a b c kiểm tra xem ABC tất cả phải chiều nhiều năm của bố cạnh tam giác không Nếu không hẳn thì bình chọn A B C không phải là chiều dài của tía cạnh tam giác Nếu thỏa mãn nhu cầu là chiều dài 3 cảnh thì tính cùng thoing báo ra màn hình chu vi, diện tích của 3 tam giác ?


Đề 1: Viết chương trình nhập vào cạnh huyền c của một tam giác vuông cân là số nguyên. Tính cùng hiển thị độ lâu năm cạnh còn lại, chu vi và ăn diện tích của tam giác vuông cân đó .
Xem thêm: What Does Sinxcosx Equal? What Is Sin(X)+Cos(X) In Terms Of Sine

Mn giải góp e vs ạSửa 4 lỗi trong chương trình dưới đây để có một chương trình hoàn thiện giải quyết và xử lý bài toán : mang lại 3 cạnh của tam giac là số thực a,b, c nhập vào từ bàn phím, bình chọn xem tam giác sẽ cho gồm phải tam giác các không? (2đ) Program kiemtra; Uses crt; var a,b,c: integer; Begin write(" Moi nhap 3 canh cua mot tam giac a, b, c: "); Readln(a;b;c); If a=b=c then Writeln( "Day la 3 canh cua tam giac deu’); Else writeln(" Day khong phai canh cua tam giac deu"); readln; End. Lỗi 1: var a,...

Mn giải giúp e vs ạ

Sửa 4 lỗi trong công tác dưới đây để sở hữu một lịch trình hoàn thiện xử lý bài toán : đến 3 cạnh của tam giac là số thực a,b, c nhập vào trường đoản cú bàn phím, đánh giá xem tam giác đã cho có phải tam giác số đông không? (2đ) Program kiemtra; Uses crt; var a,b,c: integer; Begin write(' Moi nhap 3 canh cua mot tam giac a, b, c: '); Readln(a;b;c); If a=b=c then Writeln( 'Day la 3 canh cua tam giac deu’); Else writeln(' Day khong phai canh cua tam giac deu'); readln; End. Lỗi 1: var a,b,c: integer; Sửa lỗi 1: ___________________________________ Lỗi 2: readln(a;b;c); Sửa lỗi 2: _____________________________________ Lỗi 3: If a=b=c then Sửa lỗi 3: ______________________________________ Lỗi 4: Writeln( 'Day la 3 canh cua tam giac deu'); Sửa lỗi 4 ________________________