Nung 6,58 Gam Cu(No3)2 Trong Bình Kín Không Chứa Không Khí, Sau Một Thời Gian Thu Được 4,96 Gam

     

Câu 14072: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam hóa học rắn và các thành phần hỗn hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vào nước sẽ được 300 ml dung dịch Y. Hỗn hợp Y có pH bằng

A.

Bạn đang xem: Nung 6,58 gam cu(no3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam

4

B.

Xem thêm: Một Số Dẫn Chứng Về Lòng Trung Thực (Xưa, Một Số Dẫn Chứng Cho Bài Nghị

2

C.

Xem thêm: Văn Mẫu Thuyết Minh Ngô Tử Văn Trong Truyện Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

1

D. 3


Giải chi tiết:

2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 

x------------------------------>2x----... 

m NO2 và O2=6.58-4.96=1.62g 

Gọi x là nCu(NO3)2 sức nóng phân 

Ta có: 

2x*46+x/2*32=1.62 suy ra x=0.015 mol 

4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 

2*0.015---------------------->0.03 

HNO3 = H+ + NO3- 

0.03------>0.03 

=0.03/0.3=0.1 M 

pH=1

=> Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát