Phát Sinh Nợ Tiếng Anh Là Gì

     

Home → tủ sách tiếng Anh → giờ Anh chuyên ngành: các thuật ngữ sử dụng trong văn bản Thuế

tuy nhiên, đó cũng là trong những lĩnh vực bao gồm lượng thuật ngữ những và cực nhọc nhớ nhất. Cùng EFA Viet Nam tò mò các thuật ngữ dưới đây để không bị run sợ khi đọc những văn phiên bản Thuế nhé.


*

A

account: chương mục/tài khoản

account statement: tờ giải trình chương mục

accounts payable: tài khoản chi trả

accounts receivable: chương mục thu nhập

accrued taxes: các khoản thuế nợ tích lũy (vì không thanh toán)

adjustments: các mục điều chỉnh

advocate: viên chức trợ giúp bạn khai thuế

appeal (noun): đơn khiếu nại, đối chọi chống án

appeal (verb): xin xét lại, phòng án, năng khiếu nại

area code: mã vùng, số điện thoại thông minh theo khu vực vực

assess: đánh giá, giám định

assets: tài sản

audit: kiểm toán, kiểm tra

audit division: phân bộ kiểm toán

Auditor: kiểm toán viên

B

balance: ngân khoản đối chiếu, kết toán

bank statement: bản đưa ra thu hằng mon trong ngân hàng

bankruptcy: sự tan vỡ nợ, phá sản

bill: hóa đơn

bookkeeper: người duy trì sổ sách kế toán

business expenses: chi phí kinh doanh

business hours: giờ có tác dụng việc

by-product: sản phẩm phụ

C

cash: tiền mặt, tài sản có giá trị như tiền mặt

cash flow: dòng tiền, lưu lượng tiền ra vào, số tiền chi thu

casualty/loss: sự thiệt hại vày tai biến

Certified Public Accountant: kế toán viên công chứng, CPA

common carrier: phương tiện dịch chuyển công cộng

compliance: sự tuân theo

computer processed, computerized: cho qua sản phẩm vi tính, được quản lý bởi vật dụng vi tính, năng lượng điện toán hóa

contribution: sự đóng góp góp

corporation: tập đoàn

D

data: dữ kiện, dữ liệu

delinquent return: hồ sơ khai thuế trễ hạn

delinquent tax: thuế chưa đóng/trễ hạn

disclosure: sự khai báo, sự tiết lộ

distribution: sự phân phối

division (administration): phân sở/ban (thuộc cơ cấu tổ chức tổ chức hành chính)

draft: chi phiếu trả nợ, ăn năn phiếu; phiên bản phác thảo, đề cương

E

e-file: hồ sơ năng lượng điện tử

eligibility requirements: các điều kiện, các tiêu chuẩn cần thiết, phù hợp hợp

enact: thi hành, ban hành

escrow: cơ sở trung gian giữ tiền bảo chứng

examination (of a return): việc cứu giúp xét, kiểm tra

excise taxes: thuế con gián thu, các khoản thuế tiến công trên sản phẩm & hàng hóa thuộc các loại xa xỉ phẩm

expire: hết hạn, đáo hạn

F

fee: lệ phí, phí, những khoản tiền phải trả mang đến một một số loại dịch vụ

field examination (audit): việc chất vấn hồ sơ, sổ sách tại chỗ (kiểm toán)

filing of return: việc khai/nộp hồ nước sơ

form: mẫu đơn

form letter: thư mẫu

G

general partner: người có khoản đầu tư góp cao nhất (giữ vai trò thiết yếu yếu vào doanh nghiệp)

gross receipts: các khoản thu gộp

I

impose a tax: đánh thuế

income: lợi tức, thu nhập

income subject to tax (taxable income): lợi tức chịu thuế

incur (expense): xảy ra, tạo ra (chi phí)

intangible assets: tài sản vô hình

interest (on money): tiền lãi

interest rate: lãi suất

J

joint account: chương mục/tài khoản thông thường (của nhì hay các người/nhiều công ty)

Joint stock company: công ty cổ phần

K

keep records: lưu duy trì giấy tờ, hồ nước sơ

L

late filing penalty: tiền phạt vày khai thuế trễ hạn

late payment penalty: tiền phạt bởi đóng thuế trễ hạn

levy: đánh thuế, tịch kí tiền (từ ngân hàng)

levy on wages: trích tiền từ lương để trả nợ theo lệnh của tòa án nhân dân án

liabilities: các số tiền nợ phải trả

lien: sai áp, quyền tịch thu tài sản để trừ nợ

lump sum: số tiền thừa nhận hay trả một lần

M

make payment to: trả tiền cho; trả lại lại cho ai

O

offer in compromise: đề nghị được thỏa thuận hợp tác giữa phía 2 bên để xử lý một vấn đề chưa được thỏa đáng

overpayment: số tiền trả nhiều hơn nữa mức quy định

P

partnership: hình thức hợp tác và ký kết kinh doanh

payment: khoản chi phí được thanh toán; trả trái

penalty: sự phạt, chi phí phạt

penalty for underpayment: tiền phạt do trả cảm thấy không được số tiền yêu cầu

personal property (vs. Business): tài sản cá nhân (đối lập với tài sản doanh nghiệp)

personal property tax: thuế tấn công trên giá trị của các loại cồn sản, tài sản

power of attorney: quyền được đại diện cho tất cả những người khác (vắng mặt)

prefabricated: tiền chế; đưa tạo, ko thật

profit: lãi; lợi nhuận

Q

qualified: đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn

R

real estate: bất cồn sản

record: ghi chép, vào sổ sách

records (substantiation): văn kiện (dẫn chứng)

refund of tax: tiền đóng góp dư trả lại cho tất cả những người đóng thuế

regulations: các quy tắc, những pháp luật được quy định

remittance (of funds): việc gửi tiền, số tiền được chuyển

rent: tiền mướn nhà, mướn đất; việc cho thuê

retail price: giá phân phối lẻ

retailer: người buôn bán lẻ, cửa ngõ tiệm chào bán lẻ

S

sales tax: thuế tiến công trên quý giá món mặt hàng do người tiêu thụ cần chịu

small business: xí nghiệp/cơ sở sale cỡ nhỏ

special assessment: sự giám định đặc biệt 

statute of limitations: Quy chế về những điều giới hạn

supporting documents: văn kiện hội chứng minh

T

tax (for general revenue): tiền thuế (đánh trên thu nhập nhập chung)

tax auditor: nhân viên kiểm toán hồ sơ thuế vụ

taxpayer: người đóng thuế

tangible assest: tài sản hữu hình

tax dispute: các tranh chấp về sự việc liên quan cho thuế vụ

tax evasion: việc/sự trốn thuế

term (time): thời hạn, kỳ hạn

taxable: có thể yêu cầu đóng thuế

tax liability: trách nhiệm yêu cầu đóng thuế

transferor (trusts): người chuyển gia sản (trong các tín dụng ủy thác)

tax penalty: tiền phạt thuế

tax relief: mức thuế được miễn vì chưng những nguyên nhân quan trọng đặc biệt (thiên tai… )

U

underpayment: số tiền nợ còn thiếu

undue hardship: hoàn cảnh, tình trạng quá cạnh tranh khăn

voluntary compliance: sự tuân hành (pháp luật) tự nguyện

W

wage: lương bổng

Z

zip code: mã số bưu chính

Mong rằng danh sách các thuật ngữ trên để giúp bạn tiện lợi nhất trong bài toán tra cứu.