Rigging là gì

     
the act of arranging dishonestly for the result of something, for example an election, lớn be changed:


Bạn đang xem: Rigging là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ goutcare-gbc.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


the dishonest or illegal activity of influencing or changing something in order khổng lồ get the result that you want:
bid/price/share rigging The OFT has recently completed its investigation into price rigging by supermarkets.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

Digging up và getting wind of information (Finding information words và phrases)


*

*Xem thêm: Động Cơ Tiêu Chuẩn Khí Thải Euro Là Gì ? Tiêu Chuẩn Khí Thải Euro

cách tân và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kỹ năng truy cập goutcare-gbc.com English goutcare-gbc.com University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Luyện Thi Vẽ Hình Họa Là Gì ? Luyện Thi Vẽ Hình Họa Toàn Thân, Chân Dung

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message