SAU FEEL LÀ GÌ

     

* When she realized what she had done, Alice felt (= thought that she was) a complete idiot. Feel có thể được dùng với nhà ngữ chỉ tín đồ (I, you …) để nói về cảm giác đang gồm tại 1 thời điểm như thế nào đó. Hoàn toàn có thể dùng sinh sống cả dạng lúc này đơn với tiếp diễn. Chỉ tất cả một sự khác hoàn toàn nhỏ* I feel fine. (= I am feeling fine.)* do you feel happy? (= Are you feeling happy?)* ‘How are you feeling?’ ‘Not too bad, but I still have a slight headache.’ Feel hoàn toàn có thể được dùng với chủ ngữ chỉ vật, tức là “mang lại đến ta cảm giác” gì đó. Vào trường hợp này, tín đồ ta không dùng với thì tiếp diễn* A baby’s hand feels smooth. (NOT … is feeling smooth.)* That feels nice. (NOT … is feeling nice.)Feel like; feel as if/though"Feel like something" tức là “có mong muốn/ ước mong cái gì/làm gì đó”. Thường kế tiếp sẽ là đụng từ dạng V-ing* I feel like (having) a drink. (= I would lượt thích to have a drink.)* I feel lượt thích going for a walk. (= I would lượt thích to go for a walk.)* He was so rude. I felt lượt thích slapping his face. (= I wanted to lớn slap him.)* I felt lượt thích crying. (= I wanted lớn cry.) Sau "feel like" có thể là một mệnh đề, mang nghĩa tương tự với "as if/ as though".* She felt like she was in a dream. (= It seemed as if she was in a dream.) đối chiếu với:* I felt like swimming. (= I wanted khổng lồ swim.)* I felt like/as if I was swimming. (= It seemed as if I was swimming.)Feel với phương châm là động từ thườngTheo sau động từ Feel là một tân ngữ, thường xuyên nói tới cảm xúc về khía cạnh thể chất (cảm dìm qua các giác quan)* He gently felt the smoothness of her cheek.* Just feel how cold my hands are. Sau tân ngữ ta cũng rất có thể dùng động từ dạng V- ing* I could feel a chill running down my spine.* He could feel the sweat trickling down his neck. Feel thường xuyên được dùng để bày tỏ chủ kiến phản hồi, theo tiếp đến là mệnh đề That* I feel certain that I am right.* She felt that she could no longer carry on.* I felt that she was lying lớn me.* I felt that she was arrogant.

Bạn đã xem: Sau feel là gì

Tin mới nhấtTin từ bỏ Ban tổ chức triển khai


Bạn đang xem: Sau feel là gì

*Xem thêm: Visa 5 Năm / Giấy Miễn Thị Thực Là Gì ? Thị Thực Là Gì

rất có thể bạn thân thương thách thức tháng 6: “Vui học tập hăng say – vơi ngay nắng hè”


Xem thêm: Mách Mẹ Cách Làm Bột Ngũ Cốc Lợi Sữa Giảm Cân, Bí Quyết Làm Bột Ngũ Cốc Giảm Cân Lợi Sữa Tại Nhà

*

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo: tổ chức triển khai Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với lòng tin trách nhiệm tối đa

Thử thách tháng 6: “Vui học hăng say – Dị...