SECOND IN COMMAND LÀ GÌ

     

chỉ huy phó là bản dịch của "second in command" thành tiếng goutcare-gbc.comệt. Câu dịch mẫu: I was her second in command. ↔ Tôi là chỉ huy phó.


*

*

Ali-beg was wounded và retreated with 3,500 casualties, while his second-in-command Šaban Ćehaja was killed.

Bạn đang xem: Second in command là gì


Ali-beg bị thương với rút lui cùng với 3.500 yêu quý vong, trong lúc secondaban Ćehaja máy hai của ông bị giết.
Alexei Stukov was the goutcare-gbc.comce admiral & second-in-command of the United Earth Directorate"s expeditionary force.
Alexei Stukov là phó đô đốc cùng chỉ huy lắp thêm hai của Lực lượng goutcare-gbc.comễn chinh của United Earth Directorate trong.
During this period, his second-in-command was a young Archibald Sinclair who later led the Liberal Party.
Giai đoạn này phụ tá chỉ huy của ông là Archibald Sinclair, một người trẻ tuổi và sau này sẽ chỉ huy Đảng trường đoản cú do.
Amundsen concealed his intentions from everyone except his brother Leon & his second-in-command, Nilsen.
Amundsen không tiết lộ cho ai biết về chuyện chuyển đổi kế hoạch không tính em trai ông, Leon cùng Thorvald Nilsen, lãnh đạo tàu Fram.
That evening, 4 April 1944, Gillard and his terrible second-in-command Sirinelli toast each other in champagne.

Xem thêm: Nêu Các Phần Phụ Và Chức Năng Chính Các Phần Phụ Của Tôm, Câu Hỏi Trang 75


Tối mồng 4 tháng tứ năm 1944, Gillard với tên phụ tá Sirinelli ghê gớm của y uống sâm banh chúc mừng.
In October 1792, Vancouver sent Lieutenant William Robert Broughton, his second-in-command, up the river.
Tháng 10 năm 1792, Vancouver phái đại úy thủy quân William Robert Broughton, người chỉ đạo thứ nhì sau ông, đi ngược lên mẫu sông.
British General Sir Harold Alexander acted as his second-in-command và as the 15th Army Group commander.
Rồi cho lúc Giô Sép biến chuyển quan ách thống trị trên khắp nước Ai Cập, đứng hàng sản phẩm công nghệ nhì quyền chỉ đạo chỉ bên dưới Pha Ra Ôn.
In the process however, Mengsk abandons his second-in-command, Sarah Kerrigan, lớn the Zerg on Tarsonis.
Trong quy trình này, tuy nhiên, Mengsk bỏ rơi chỉ huy thứ hai của mình, Sarah Kerrigan mang đến Zerg bên trên Tarsonis.

Xem thêm: Nghị Luận Về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm ❤️️ 15 Bài Văn Hay Nhất


Danh hiệu sau này đã vĩnh cửu từ thời kỳ cùng hòa La Mã vào vai trò như một goutcare-gbc.comên chỉ đạo thứ hai trong phòng độc tài La Mã.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M