Số Nguyên Âm Nhỏ Nhất Có 2 Chữ Số Chia Hết Cho 3

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Số nguyên âm nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho 3

*

a) mang lại a là số nguyên dương nhỏ dại nhất có hai chữ số chia hết mang lại 2 cùng 5; b là số nguyên âm lớn số 1 có ba chữ số


Xem thêm: Kết Quả Của Phép Tính Là Bao Nhiêu? Kết Quả Của Phép Tính Là

Giải sách bài xích tập Toán lớp 6 bài 3: Phép cộng những số nguyên

Bài 25 trang 77 sách bài bác tập Toán lớp 6 Tập 1:

a) mang lại a là số nguyên dương bé dại nhất có hai chữ số phân tách hết mang lại 2 và 5; b là số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số. Tính tổng a + b.b) đến m là số nguyên dương bé dại nhất có bố chữ số không giống nhau; n là số nguyên dương nhỏ tuổi nhất tất cả bốn chữ số và p là số nguyên âm bé dại nhất tất cả năm chữ số. Tính tổng m + n + p.


Xem thêm: Nghị Luận Về Lòng Nhân Hậu, Bài Văn Mẫu Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Nhân Hậu

Lời giải:

a) bởi a chia hết đến 2 cùng 5 buộc phải a có chữ số tận cùng là 0.Hơn nữa a là số nguyên dương nhỏ dại nhất gồm hai chữ số phải a = 10.Ta gồm b là số nguyên âm lớn số 1 có tía chữ số đề nghị b = -100.Tổng a + b = 10 + (-100) = -(100 – 10) = -90.Vậy a + b = -90.b) bởi m là số nguyên dương nhỏ tuổi nhất có tía chữ số khác biệt nên m = 102.Vì n là số nguyên dương nhỏ dại nhất bao gồm bốn chữ số buộc phải n = 1 000.Vì phường là số nguyên âm nhỏ tuổi nhất gồm năm chữ số nên p = -99 999.Tổng m + n + p = 102 + 1 000 + (-99 999) = 1 102 + (-99 999) = -(99 999 – 1 102) = -98 897.Vậy m + n + p = - 98 897.