Tài khoản vốn là gì

     

Sự biệt lập chính - Tài số vốn so với tài khoản hiện tại

Tài số vốn và thông tin tài khoản hiện tại là nhì yếu tố chủ yếu của "Cán cân nặng thanh toán" (BoP), lưu lại các giao dịch kinh tế của một giang sơn với các nước nhà khác trong một khoảng chừng thời gian. Tài khoản đầu tư ghi dìm sự biến đổi vốn của nền tài chính do các khoản thu và chi tiêu vốn trong khi tài khoản hiện tại tại ghi lại tất cả các dòng tiền vào với ra khỏi giang sơn trong một thời gian ví dụ do giao dịch sản phẩm và thương mại dịch vụ và thu nhập khác. Đây là điểm khác biệt chính thân tài số vốn và tài khoản hiện tại.

Bạn đang xem: Tài khoản vốn là gì

NỘI DUNG1. Tổng quan và sự khác hoàn toàn chính2. Tài khoản vốn là gì3. Thông tin tài khoản vãng lai là gì4. đối chiếu cạnh nhau - Tài số vốn liếng so với tài khoản hiện tại5. Nắm tắt

Tài số vốn liếng là gì?

Tài khoản vốn bao hàm các dòng vốn phát sinh từ các khoản thu và ngân sách vốn. Đây là đa số khoản đầu tư chi tiêu được tiến hành bởi cả công ty tư nhân với công cộng.

Các thành phần của tài khoản vốn

Đầu bốn trực tiếp quốc tế (FDI)

FDI đề cập cho một công ty ở một đất nước thực hiện đầu tư chi tiêu hoặc giành quyền kiểm soát điều hành trong một công ty lớn khác nằm tại một tổ quốc khác. Nhiều công ty đa giang sơn nổi giờ đồng hồ như Coca-Cola, Unilever với Nestlé đã đầu tư chi tiêu vào các quốc gia thông qua FDI. Tìm hiểu thêm về FDI.

Đầu tứ danh mục chi tiêu

Đầu tứ vào cổ phiếu, trái phiếu, nợ và những tài sản tài bao gồm khác

các khoản cho vay vốn của chính phủ cấp mang lại các tổ quốc khác

Tài khoản lúc này là gì?

Tài khoản này lưu lại tất cả các dòng vốn và chiếc tiền tương quan đến thanh toán giao dịch sản phẩm, thương mại & dịch vụ và thu nhập cá nhân khác. Thông tin tài khoản hiện tại cũng đã cho thấy lợi thế so sánh mà nước nhà này có được so cùng với các đất nước khác vị nó cung ứng một nền tảng đặc biệt về tình trạng thương mại quốc tế.

Các thành phần của thông tin tài khoản hiện tại

Cán cân thương mại dịch vụ sale dịch vụ

Điều này nói đến những dịch vụ cảm nhận từ các nước nhà khác với được hỗ trợ cho các nước nhà khác.

Thu nhập đầu tư chi tiêu ròng

Đây là thu nhập từ chi tiêu nước quanh đó ít thanh toán cho đầu tư chi tiêu nước ngoài.

chuyển khoản qua ngân hàng mặt

Đây là chuyển khoản qua ngân hàng hiện trên dưới vẻ ngoài quyên góp, quà tặng và hỗ trợ.

*

Hình 1: Cán cân thương mại cho biết thêm sự khác hoàn toàn giữa xuất khẩu và nhập khẩu trong một quốc gia.

Xem thêm: Thuốc Penicillin Là Gì, Tác Dụng, Cách Dùng Và Giá Bán, Thuốc Kháng Sinh Penicillin Là Gì

Sự khác biệt giữa Tài khoản vốn và thông tin tài khoản Hiện trên là gì??

Tài khoản đầu tư so với thông tin tài khoản hiện tại

Tài khoản vốn bao hàm các dòng tài chính phát sinh từ những khoản thu với chi. Dòng tiền tạo nên từ các sản phẩm kinh doanh, dịch vụ và thu nhập khác được ghi lại trong tài khoản hiện tại.
Mục đích
Mục đích của tài khoản vốn là đã cho thấy goutcare-gbc.comệc áp dụng vốn. Tài khoản hiện nay tại thanh toán giao dịch với những khoản thu và thanh toán bằng tiền phương diện và những khoản mục phi vốn khác.
Sáng tác
Tài khoản vốn bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài, chi tiêu danh mục chi tiêu và những khoản vay của chủ yếu phủ. Tài khoản lúc này chứa số dư yêu thương mại, giao dịch dịch vụ, thu nhập đầu tư ròng và chuyển khoản qua ngân hàng tiền mặt ròng.

Xem thêm: Bản Tin Tài Chính Kinh Doanh Vtv1, Thị Trường Tài Chính Ngân Hàng 24H

Tóm tắt - Vốn so với thông tin tài khoản hiện tại

Cả vốn và thông tin tài khoản hiện tại đa số là hồ hết thành phần chủ yếu trong cán cân thanh toán, và do đó, rất đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước. Sự khác hoàn toàn giữa vốn và tài khoản hiện tại nằm tại loại hiệu quả tài thiết yếu được ghi nhận; trong khi tài khoản vốn ghi nhận hiệu quả tài bao gồm từ các khoản thu và chi tiêu vốn, thông tin tài khoản hiện tại báo cáo dòng tiền từ chuyển động giao dịch. Cả hai tài khoản này những giúp báo tin chuyên sâu về quy mô, hướng cùng thành phần của thương mại dịch vụ quốc tế trên một quốc gia.

Hình ảnh lịch sự:1. Số dư thương mại Iran hồi phục bởi SSZ - quá trình riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia