Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n=8) có khoảng

     

Một một số loại thực đồ giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen: A, a; B, b, D, d, E, e. Bốn cặp gene này vị trí 4 cặp NST, từng cặp gen hình thức 1 tính trạng, các alen trội là trội trả toàn. đưa sử do bỗng biến, trong loài đã lộ diện các dạng thể ba khớp ứng với những cặp NST đã xét, những thể cha đều có khả năng sống cùng không vạc sinh các dạng tự dưng biến khác. Theo lí thuyết, trong nhiều loại này những thể bố mang hình trạng hình của 3 các loại alen trội A, B, D và kiểu hình của alen lặn e có tối đa từng nào loại kiểu gen?


Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n = 8. Trong trường đúng theo không xảy ra trao đổi chéo,


số nhiều loại giao tử tối đa được tạo nên do sự tổ hợp những NST khác nhau về xuất phát là

A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

Lời giải

Giả sử quy trình giảm phân của loài ruồi giấm xẩy ra bình thường, không tồn tại trao đổi chéo.

Bạn đang xem: Tế bào lưỡng bội của ruồi giấm (2n=8) có khoảng

2n = 8 → n = 4 → số một số loại giao tử khác bắt đầu là 24 = 16 giao tử.

Đáp án C


Hay nhất

Bộ NST solo bội của loài ruồi giấm: n = 4. Bởi vì đề không cho dữ liệu => mang sử, quy trình giảm phân của con ruồi giấm xảy ra bình thường, không xảy ra trao đổi chéo.

Số giao tử tạo ra =(2^n) với n là số cặp gene dị hợp.

=> Vậy số giao tử tạo ra tối đa =

*

giao tử. (các cặp ren trên 4 cặp NST phần lớn là dị hợp).


bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n = 8. Trong trường thích hợp không xẩy ra trao đổi chéo thì tỉ lệ vẻ bên ngoài giao tử chứa tất cả các NST có nguồn gốc từ cha là:

A.

B.

C.

D.


Ở loài ruồi giấm bộ nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội của loài là 2n = 8. Khi giảm phân hiện ra giao tử, số cách sắp xếp của các nhiễm nhan sắc thể trên mặt phẳng xích đạo làm việc kì giữa của bớt phân I là


bài bác 1 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao: Tế bào lưỡng bội của loài ruồi giấm (2n = 8) có tầm khoảng 2,83 × 108 cặp nuclêôtit. Trường hợp chiều lâu năm trung bình của NST con ruồi giấm sinh hoạt kì giữa dài khoảng tầm 2 micrômet (μm), thì nó cuộn chặt lại và làm ngắn đi bao nhiêu lần so với chiều dài kéo thẳng của phân tử ADN?

Lời giải:

Chiều dài của bộ NST sinh sống ruồi giấm là:

2,38 × 108 × 3,4 Å = 9,62 × 108 Å

Chiều nhiều năm trung bình một phân tử ADN của con ruồi giấm là:

(9,62 × 108)/8 = 1,2 × 108 Å

NST ruồi giấm ở kì giữa gồm chiều nhiều năm 2μm = 2 × 104 Å

Vậy NST kì giữa vẫn cuộn chặt với tần số là:

(1,2 × 108 Å) / (2 × 104 Å) = 6000 lần

Bài 2 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao: Phân tử ADN ở vi trùng E.coli chỉ đựng N15 phóng xạ. Nếu gửi E.coli này sang môi trường thiên nhiên chỉ tất cả N14 thì sau 4 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu phân tử ADN còn chứa N15?Bài 3 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao: cho biết các bộ cha trên mARN mã hóa các axit amin tương ứng như sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin, AAA = lizin, UAG = kết thúc. A. Hãy xác minh trình tự các cặp nuclêôtit trên gen đang tổng vừa lòng đoạn pôlipeptit tất cả trật từ sau: Mêtiônin – alanin – lizin – valin – lơxin – kết thúcb. Nếu xảy ra đột vươn lên là gen, mất 3 cặp nuclêôtit số 7, 8, 9 trong gen thì sẽ ảnh hưởng thế nào cho mARN cùng đoạn pôlipeptit tương ứng?c. Giả dụ cặp nuclêôtit vật dụng 10 (X – G) gửi thành cặp (A – T) thì hậu quả đang ra sao?Bài 4 trang 37 sgk Sinh học 12 nâng cao: cho biết thêm các bộ ba trên mARN mã hóa những axit amin khớp ứng như sau: UGG = triptôphan, AUA = izôlơxin, UXU = xêrin, UAU = tirôzin, AAG = lizin, XXX = prôlin một quãng gen thông thường mã hóa tổng vừa lòng một đoạn của chuỗi pôlipeptit bao gồm trật từ axit amin là: xêrin – tirôzin – izôlơxin – triptôphan – lizin… trả thiết ribôxôm trượt bên trên phân tử mARN theo chiều từ trái sang buộc phải và một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 axit amin.a. Hãy viết trơ thổ địa tự những nuclêôtit của phân tử mARN và đơn nhất tự những cặp nuclêôtit ở nhì mạch 1-1 của đoạn gen tương ứng. B. Nếu gene bị đột biến mất các cặp nuclêôtit đồ vật 4, 11 với 12 thì các axit amin trong khúc pôlipeptit tương ứng sẽ bị ảnh hưởng như vậy nào?Bài 5 trang 38 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở thể bất chợt biến của một loài, sau thời điểm tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tục 4 lần đã tạo nên số tế bào có tổng số là 144 NST. A. Bộ NST lưỡng bội của loài đó hoàn toàn có thể là bao nhiêu? Đó là dạng thốt nhiên biến nào? b. Rất có thể có bao nhiêu loại giao tử không thông thường về con số NST?Bài 6 trang 38 sgk Sinh học 12 nâng cao: đến hai NST có kết cấu và trình tự các gen như sau: A B C D E . F G HM N O p. Q . R. A) Hãy cho biết tên và lý giải các bỗng nhiên biến kết cấu NST tạo nên các NST có cấu trúc và trình từ gen khớp ứng với 7 trường đúng theo sau:b) Hãy cho thấy trường vừa lòng nào trên trên đây không làm thay đổi hình dạng NST. C) Hãy cho biết trường hòa hợp nào trên đây làm thay đổi các nhóm liên kết gen khác nhau.Bài 7 trang 38 sgk Sinh học tập 12 nâng cao: fan ta triển khai lai thân hai cây dung dịch lá gồm kiểu ren như sau: p. = ♀ AaBB x ♂ AAbb. Biết rằng 2 alen A và a nằm trong cặp NST số 3, còn 2 alen B và b nằm tại cặp NST số 5. Hãy viết các kiểu gen có thể có của nhỏ lai trong những trường hợp sau: a.Con lai được tự nhiều bội hóa lên thành 4n. B.Do xẩy ra đột phát triển thành trong giảm phân và tạo ra con lai 3n. C.Do xẩy ra đột biến hóa trong bớt phân và tạo ra con lai là thể tía nhiễm ngơi nghỉ nhiễm nhan sắc thể số 3.Bài 8 trang 38 sgk Sinh học tập 12 nâng cao: Ở cà chua, gene A vẻ ngoài quả đỏ trội trọn vẹn so với gene a chế độ quả vàng. A.Cây quả cà chua tứ bội trái đỏ thuần chủng AAAA hoàn toàn có thể được xuất hiện theo những phương thức nào? b.Cây 4n trái đỏ AAAA giao phấn cùng với cây 4n quả đá quý aaaa sẽ tiến hành F1. F1 gồm kiểu gen, hình dạng hình và các loại giao tử như thế nào? c.Viết sơ thiết bị lai mang đến F2, mẫu mã gen với kiểu hình sống F2?


Ở con ruồi giấm, con số NST lưỡng bội của loài là là 2n = 8. Đột biến có thể tạo về tối đa bao nhiêu loại thể một làm việc loài này?

A. 4.

B.9.

C.

Xem thêm: Ca Dao Con Gà Cục Tác Lá Tranh, Bài Thơ Cho Bé Mầm Non Con Gà Cục Tác Lá Chanh

7.

D.8.


cỗ NST lưỡng bội của một loài tất cả 2n= 8 NST. Trong quy trình giảm phân chế tạo ra giao tử, sống kì đầu của sút phân I gồm một cặp NST đã xẩy ra trao đổi chéo cánh tại 1 điểm. Số các loại giao tử về tối đa rất có thể tạo ra lúc một tế bào tạo ra giao tử là bao nhiêu?

A. 8

B. 32

C. 16

D. 4

con ruồi giấm bao gồm bộ NST lưỡng bội là 2n = 8 có tối đa từng nào nhóm gen liên kết?

A. 8 nhóm

B. 2 nhóm

C.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Hiếu Thảo Siêu Hay (14 Mẫu), Nghị Luận Về Lòng Hiếu Thảo 200, 300 Chữ Hay Nhất

6 nhóm

D. 4 nhóm

con ruồi giấm tất cả bộ NST lưỡng bội là 2n = 8 gồm tối đa từng nào nhóm ren liên kết