THỰC HIỆN DỰ ÁN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Ước tính thời hạn thực hiện các bước (tiếng Anh: Estimate Activity Durations) là quá trình ước tính các khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình với nút độ huy động nguồn lực nhất định.

Bạn đang xem: Thực hiện dự án tiếng anh là gì


*

Ước tính thời gian thực hiện công việc

Khái niệm

Ước tính thời gian thực hiện công việc trong giờ đồng hồ Anh được gọi là Estimate Activity Durations.

Ước tính thời gian thực hiện công việc là quá trình ước tính các khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành công việc với mức độ huy động nguồn lực nhất định.

Nguyên tắc chung

Một số nguyên tắc chung trong ước tính thời gian thực hiện hoạt động

- Người ước tính am hiểu sâu về hoạt động

Những người gia nhập vào ước tính các nguồn lực thực hiện công việc phải là những người có kiến thức và khiếp nghiệm chuyên sâu về công việc.


Ví dụ nhóm dự án thiết kế một mẫu ô tô mới phải am hiểu về những thành tựu mới nhất vào công nghệ chế tạo ô tô tự động. Nhóm dự án xây dựng phải am hiểu về các tiêu chuẩn và định mức áp dụng trong ngành xây dựng.

- Sử dụng nhiều người cùng thâm nhập ước tính

Mỗi người thâm nhập ước tính đều bị ảnh hưởng bởi những không đúng lệch mang tính cá nhân nhất định mang đến nên để hạn chế những không đúng lệch này nên sử dụng nhiều người cùng ước tính mang đến từng vấn đề.

Thông qua sự bàn bạc trao đổi giữa những người tham gia sẽ giúp hạn chế bớt sự cực đoan trong việc đưa ra những nhỏ số ước tính mà không phản ánh đúng tình hình thực tế.

- Ước tính vào điều kiện bình thường

Điều kiện bình thường về nguồn lực huy động, chuyên môn, phương pháp làm việc, cường độ làm việc, thời gian làm vào ngày trong tuần và các điều kiện khác.

- Sử dụng thống nhất và nhất quán đơn vị đo thời gian vào ước tính thời gian thực hiện các hoạt động.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Eft Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Chuyển Khoản Và Eft

- Các ước tính là độc lập với nhau. Ước tính thời gian thực hiện của một hoạt động độc lập với các ước tính thời gian thực hiện của tất cả các hoạt động khác.


- Các ước tính thời gian thực hiện từng hoạt động cần cân nhắc đến tính rủi ro trong việc thực hiện hoạt động.

Các phương pháp ước tính

- Ước tính và đánh giá của các chuyên gia

Một phương pháp ước tính được mang đến là tin cậy nhất chính là ước tính của các chuyên gia có khiếp nghiệm trong việc thực hiện các hoạt động ở các dự án tương tự trước đó.

- Phương pháp tương tự hoặc dựa trên tiêu chuẩn

Dựa trên tính tương tự với dự án trước trên các khía cạnh như thời hạn hoàn thành, kinh phí, qui mô, mức độ phức tạp, để làm cơ sở mang đến việc ước tính nguồn lực và thời gian thực hiện từng hoạt động với sự điều chỉnh phù hợp đến dự án mới.

- Phương pháp tham số

Phương pháp tham số dựa trên mối quan hệ thống kê vào quá khứ giữa các đại lượng để ước tính các nguồn lực, thời gian và đưa ra phí thực hiện hoạt động.

- Phương pháp ước tính bố điểm


Ước tính thời gian và bỏ ra phí thực hiện một công việc có thể chính xác hơn nếu chúng ta tính đến mức độ rủi ro vào việc thực hiện công việc đó và dải không chắc chắn của thời gian thực hiện công việc.

- Phân tích dự phòng

Ước tính thời gian thực hiện công việc có thể bao gồm cả thời gian dự phòng áp dụng cho mức độ rủi ro vào quá trình thực hiện công việc.

Thời gian dự phòng có thể xác định theo một tỉ lệ phần trăm nhất định của thời gian thực hiện công việc hoặc theo một phương pháp định lượng thống kê nào đó.

Xem thêm: Saturated Fat Là Gì ? Phân Loại Những Dạng Chất Béo Chính Trong Cơ Thể

Thời gian dự phòng có thể xác định cho cả dự án và cho từng công việc và phải được ghi chép rõ ràng trong tài liệu về quản lí tiến độ dự án.

(Tài liệu tham khảo: quản ngại trị dự án, TS. Nguyễn Quốc Duy, Cục cách tân và phát triển doanh nghiệp, cỗ Kế hoạch với đầu tư, 2012)


*

kimsa88
cf68