TỒN KHO ĐẦU KỲ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng - Để các bước của chúng ta được thuận lợi và dễ dãi hơn, bạn không thể không có kiến thức về giờ đồng hồ Anh siêng ngành. Đối cùng với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, cửa hàng chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng giờ anh siêng ngành kế toán tài chính - truy thuế kiểm toán mà chúng ta hay chạm mặt trong nghành nghề này, hy vọng chúng vẫn giúp các bạn dễ dàng thao tác trong môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán bằng giờ Anh thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Tồn kho đầu kỳ tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Tồn kho đầu kỳ tiếng anh là gì


*

** Dưới đấy là những tự vựng giờ Anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng tuyệt nhất hiện nay, cùng chúng tôi tìm phát âm qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: ngân sách phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: trợ thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: thiết kế cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gởi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: ngân sách xây dựng cơ bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: tài sản lưu cồn và chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: ngân sách chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá thành hoạt cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: các khoản thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: sản phẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia tài cố định

37. General và administrative expenses: đưa ra phí thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gởi đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: lệch giá tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments và tools: Công cụ, hiện tượng trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư phát triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ yêu cầu trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản đầu tư tài thiết yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: các khoản núm chấp, cam kết cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: mặt hàng hoá tồn kho

Bạn đã xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng

58. Net profit: roi thuần

59. Net revenue: lợi nhuận thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: roi từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: gia tài lưu cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản đề xuất thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables to lớn employees: đề xuất trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: roi từ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: bắt buộc thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- các khoản cố chấp, cam kết cược, cam kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn chi phí kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: tài sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes và other payables lớn the State budget---- Thuế và những khoản đề xuất nộp nhà nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: nên trả cho người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành lúc kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản phải thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: giao dịch thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc giao dịch bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh toán không cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng liên quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: chi phí làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: ngân sách hoạt đụng tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán tài chính viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: chi tiêu bảo tồn hàng lưu kho

13. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : hiệ tượng giá gốc

** Các phương pháp trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá vốn hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ buộc phải trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ cần trả đầu kỳ + những khoản phân tách khấu cảm nhận + những khoản tiền nợ trả mang lại nhà cung ứng + bù trừ thân nợ nên thu với nợ phải trả.

Xem thêm: Trân Trọng Cảm Ơn Tiếng Anh Là Gì, 16 Cách Nói Lời Cảm Ơn, Trân Trọng Cảm Ơn Tiếng Anh Là Gì

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá bán trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thông dụng

Trên đây là những trường đoản cú vựng siêng ngành kế toán được sử dụng nhiều nhất ở từng doanh nghiệp.

Xem thêm: 34 Món Ngon Từ Bắp Cải Tím Làm Món Gì Ngon ? Ăn Bắp Cải Tím Có Tác Dụng Gì

Để có thể làm tốt hơn trong từng nghành nghề của ngành kế toán, thì ngay bay giờ chúng ta cần lý thuyết xu hướng cải tiến và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà có thể cách giỏi và hiệu quả nhất cất cánh giờ là không ngừng cải thiện kiến thức cũng như kinh nghiệm làm cho việc của mình qua những khóa giảng dạy kế toán ở các trung tâm.